Shoptet - MALL partneri útmutató

Hogyan kezdjük el

Tento návod Vám pomůže propojit MALL Partner portál a váš eshop na Shoptet skrze doplněk.

Registrace na MALL Partner

Ve svém Shoptet eshopu klikněte na záložku „Propojení“ a vyberte „MALL Partner“. Dále klikněte na „Registrace“ a tlačítko „“Registrujte se zde“ a založte si Partnerský účet na MALL Partner.

a nebo můžete použít přímo TENTO ODKAZ.

Dostanete se na úvodní stránku registračního formuláře MALL Partner.

Na kroku 3 vyplňte jakým způsobem nám budete zasílat informace o Vašich produktech. Doporučujeme použít Heureka feed.

Po zmáčknutí tlačítka „Odeslat“ Vám přijde email s proklikem na nastavení hesla. Po jeho nastavení se můžete přihlásit do MALL Partnerského portálu.

V partnerském portálu doplňte údaje o Vaší firmě a projděte si VOP. Pokud s nimi budete souhlasit, můžeme začít v kroku 4 nastavovat. Menu by už nemělo být zašedlé (pokud by přesto bylo, znovu načtěte stránku).

Termékimport beállítása a Heureka Feed-en keresztül

Doporučujeme import a aktualizaci Vašich produktů na MALL Partner řešit přes Heureka XML Feed – produktový a dostupnostní feed. Oba tyto feedy jsou k dispozici ve administraci Shoptetu.

Detailní informace k importu produktů pomocí Heureka Feedu naleznete v samostatné článku Heureka csatlakoztatása XML feeddel.

Forgalmi beállítások

Pro prodej v MALL Partner programu je nutné nastavit dopravy, které zákazník uvidí v košíku. Nastavování doprav se věnuje samostatný článek Forgalmi beállítások a zde naleznete nápovědu pro nastavení doprav na Shoptetu.

Dokončení nastavení MALL Partnerkého portálu a potvrzení

V rámci nastavení je ještě potřeba potvrdit Váš veřejný název, čož je název, pod kterým budete na MALL Partner veřejně vystupovat a zde kterého se automaticky generuje URL pro váš sortiment na doména MALL.cz. Poté se jen potvrdí nastavené dopravy a napojení. Tím se posunete do fáze kontroly, kdy společně s administrátory MALL Partner vše překontrolujete a naplánujete vaše spuštění do produkčního prostředí.

Nastavení propojení, napárování plateb a doprav

Když máme nastavený Partnerský portál, můžeme přistoupi k nastavení propojení propojení MALL Partner a Shoptetu tak, aby jste objednávky od zákazníků z MALL.cz viděli i v administraci Shoptetu. Toto propojení zajistí tzv. API Token (v Partner Portálu nazývaný jako Client ID), který najdete v záložce „Partner“ v Partner Portálu. Tento klíč vložte do políčka Identifikátor klienta (Client ID).

Jako další propojíme Platby a dopravy, které jste si nastavili v Partner Portálu, s těmi, které máte v Shoptetu. U plateb vyberete odpovídající platbu z menu. U doprav zapiště odpovídající kód doprav, které najdete v Partnerském portálu.

Jen pro úplnost dodáváme, že funkce Partnerského portálu „testovací objednávka“ počítá s Dopravou „č. 1“. Stačí tedy připsat kód „1“ k jakékoliv Vaší dopravě a testovací objednávka se propíše do Shoptetu s touto propojenou dopravou.

Propojení stavů objednávek

Bude ale záležet na Vás, jak přesně si propojíte jednotlivé stavy objednávek. V každém případě je dobré pochopit, jak fungují stavy objednávek na MALL Marketplace.

Pro přehlednost a nejmenší počet vzniklých chyb doporučujeme vytvořit nové stavy objednávek speciálně pro Mall Marketplace.

Tyto stavy pak budou napárovány na stavy, které používá MALL Marketplace. Diagram stavů objednávek na MALL Marketplace:

Důležité na tomto diagramu jsou šipky, které vyjadřují jediný možný pohyb při aktualizaci stavů.

Příklad: Ze stavu „Shipping“ lze objednávku zrušit (stav „Cancelled“) a nebo předat dopravci k doručení (stav „Shipped“). Ve stavu „Shipped“ nelze již objednávku zrušit (tj. změnit její stav na „Cancelled“), protože už je na cestě ke konečnému zákazníkovi. Je ale možné objednávku označit, že se vrátila jako nepřevzatá (stav „Returned“) a nebo, že došlo k doručení (stav „Delivered“)

Doporučujeme tyto objednávky jménem i barvou odlišit od objednávek, které prošly z Vašeho eshopu. Takovéto oddělení je nutné např. pro správnou fakturaci, protože fakturu na koncového zákazníka vystavuje přímo MALL.cz. Výsledek může vypadat následovně:

Tyto stavy se párují v nastavení doplňku:

Postup při vyřizování objednávky

Do vašeho Shoptet eshopu přijdou pouze objednávky, které jsou v MALL Partner stavu „Nyissa meg a címet.“ a propíší se jako objedávka ve výchozím stavu objednávky – v příkladu výše je to „Mall Přijaté“. Propíší se tedy pouze objednávky, které jsou již zaplacené (při platbě předem) a nebo objednávky na dobírku. Pro kontrolu je v poznámce a historii objednávky zaspáno is ID objednávky, pod kterou je evidována na MALL Partner.

Ve chvíli, kdy začnete objednávku vyřizovat, vyskladňovat či balit, přepněte stav objednávky v Shotpetu z „Mall Přijaté“ na „Mall Shipping“ či jiný stav, který jste si v nastavení propojily v Shipping (odesílá se). Tento stav odpovídá stavu „Shipping“ a MALL Partner Portálon.

(dále v návodu pro větší přehlednost budeme používat jen propárované názvy)

Pokud dojde ke zrušení objednávky z Vaší strany. Je nutné v Shoptetu nastavit stav „Mall Cancelled“. Tento stav je možné nastavit nejpozději ve stavu „Mall Shipping“. Více o zrušených objednávkách a jejich dopadech se lze dočíst v článku Törölje az árfolyamot.

Při odevzdání objednávky přepravci k doručení, je třeba přepnout objednávku ze stavu „Mall Shipping“ do stavu „Mall Shipped“. Pokud vše proběhne v pořádku a zákazník zásilku převezme, je třeba stav objednávky změnit na „Mall Delivered“. Na základě této informace pak dochází k odeslání prodejní faktury (daňového dokladu) koncovému zákazníkovi ze strany MALLu a zároveň vzniká nárok na vzájemné vyúčtování mezi Partnerem a MALL.

Stav „Mall Delivered“ je stav konečný a po jeho nastavení nelze stav změnit. Pokud byl stav „Mall Delivered“ nastaven chybně, je nutné objednávku vzájemně vyúčtovat a poté vystavit dobropis ve spolupráci s kolegy z oddělení Operations. Dobropis musí obsahovat číslo objednávky a číslo vratky, které zasílá oddělení Operations po nahlášení chybného stavu.
Email: operations@mallgroup.com

V případě, že zákazník zásilku NEPŘEVEZME a zboží se vám vrátí jako nepřevzaté, je třeba takovou objednávku označnit stavem „Mall Returned“. Jen pro úplnost uvádíme, že tento stav se nezadává v případě, kdy zákazník odstupuje od kupní smlouvy v zákonné lhůtě – u těchto zásilek zůstává stav Delivered

Pokud dojde k jakékoliv chybě ve spojení se statusem objednávky, je třeba se co nejdříve obrátit na oddělení Operations: operations@mallgroup.com

Speciální stav „Mall Error“

Tento stav není propárován s žádným stavem v Mall Partner portálu, ale slouží Vám v Shoptetu k odhalení chyb. Pokud se například objednávka nebo stav se nepropíše správně do Mall Partner portálu, po obnovení stránky ve Vaší administraci Shoptetu, uvidíte objednávku ve stavu „Mall Error“.

Proto doporučujeme označit si stav „Mall Error“ výraznou barvou, aby se Vám neztratila mezi ostatními objednávkami.

Příklad označení chybového stavu

V detailu této objednávky, v záložce Historie pak bude uvedeno chybové hlášení, které by Vám mělo pomoci chybu vyřešit.

Jak číst chybová hlášení v Historii objednávky

Chyba v záložce Historie má povětšinou tři záznamy:
– akce, která vyvolala chybu
– změna stavu objednávky na „Mall Error“
– chybové hlášení

a lze je poznat podle času (vždy +1 sekunda).

Na příkladovém obrázku jsme tyto 3 záznamy označili červenou barvou:

Celou historii této objednávky lze tak číst takto:
– v 9:50:06 přišla objednávka z MALL Partner (automaticky se nastavil první stav, tj. Mall Přijaté)
– v 10:32:26 se započalo s vychystáváním zboží (a ručním přepnutí stavu na Mall Shipping)
– v 11:18:58 byla zásilka předána přepravní společnosti k doručení (a ručně došlo k přepnutí stavu na Mall Shipped)


do této chvíle vše v pořádku.

Následně ale došlo k chybě:
– v 11:28:18 došlo k ručnímu přepnutí do stavu Mall Cancelled
(což jak jsme si výše na diagramu ukázali není povolená změna)
– v 11:28:19 došlo k automatickému převedení objednávky do stavu Mall Error
– v 11:28:20 se vypsala chyba: „Mall Partner: Is not possible to change order status to ‚cancelled‘ status. Allowed statuses are delivered, returned.“

V překladu tato chyba znamená: „Není možné změnit stav objednávky na stav cancelled. Povolené stavy jsou delivered, returned.

Víme, co se stalo. Co ale s tím?

Pokud jsme na chybu přišli později a už bylo zboží zákazníkovi doručeno či se Vám vrátilo jako nedoručené, tak můžete rovnou nastavit stavy „Mall delivered“ v prvním případě nebo „Mall returned“ v druhém případě.

V případě, že je zboží stále na cestě, můžete stav „opravit“ a nastavit zpět stav Mall Shipped. Takto Vám nebude v administraci svítit chyba a stav objednávky bude odpovídat reálnému stavu.

Mennyire volt hasznos ez a bejegyzés?

Kattintson a csillagra a bejegyzés értékeléséhez!

Átlagos értékelés: 5 / 5. Szavazatok száma: 1

Még senki sem szavazott. Legyen Ön az első, aki értékeli ezt a hozzászólást.

hu_HUMagyar