Jak funguje self billing?

Jak začít

Daňové doklady jsou vystavovány ve fakturačním prostředí systému SAP za předem definované zúčtovací období (měsíc, týden, den). Podkladem pro vystavení faktur je seznam objednávek, jejichž doručení zákazníkům partner v průběhu tohoto zúčtovacího období potvrdil prostřednictvím API nebo Manual Inputu. Datum zdanitelného plnění dokladu je datum doručení zboží zákazníkovi partnerem. Správná a včasná informace o datu doručení odeslaná partnerem je nezbytnou podmínkou pro správné a včasné vystavení self billingové faktury společností Internet Mall a.s. 

Tato faktura obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu.

Pro účely kontrolního hlášení je evidenčním číslem dokladu buď číslo faktury nebo variabilní symbol faktury, které jsou na našich fakturách shodné. Evidenční číslo je sestaveno ze dvou částí: 4 místa = číslo partnera + 6 míst = pořadové číslo dokladu.

Daňové doklady jsou partnerům k dispozici několika způsoby:

  • doručení v PDF formě na předem definovanou emailovou adresu
  • ke stažení v PDF přímo z portálu
  • ke stažení v datové struktuře JSON z portálu
  • zobrazení faktur na portále

Před zahájením spolupráce každý partner získává přístup na marketplace portál na adrese: https://partners.mallgroup.com

Faktury je možné zobrazit v sekci „Vyúčtování/faktury“:

(sekce vyúčtování se nachází až v dolní polovině stromu vlevo)

Kliknutím na záložku detail dojde k zobrazení dokladu přímo v portálu. 

Kliknutím na záložku stáhnout dojde ke stažení daňového dokladu v PDF.

  • Stažení v datové struktuře JSON

Na stejné obrazovce je možné jednotlivé doklady exportovat v datové struktuře JSON.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština