Manuální napojení – proces založení produktu – starý design

Manuální napojení (Manual Input), Produkty - nastavení a správa

Pokud jste si zvolili manuální napojení, tento článek vám bude sloužit jako návod pro správné založení produktů. Naleznete zde vysvětlení jednotlivých polí, nápovědu jak lze kolonky správně doplnit a případné detaily, které jsou pro nás důležité.

Pro zakládání produktů se přihlašte do Partnerského portálu https://partners.mallgroup.com/cz. Po přihlášení se proklikněte na záložku Produkty.

Tato sekce vám umožňuje spravovat vaši produktovou nabídku – zakládat, upravovat a mazat produkty.

Přidat produkt 

Pomocí tlačítka „Přidat produkt“ (naleznete vpravo nahoře) se vám zobrazí formulář, do kterého zadáváte informace o vašem produktu.

Základní data

Povinné položky jsou zde označeny symbolem *. Mezi povinné kolonky patří také značka (BRAND), EAN a doporučená maloobchodní cena (RRP).

 • Product ID – je Vaše interní ID produktu
 • Značka (Brand) – zde vyberete ID značky pomocí našeptávače. Pokud Vaši značku ještě nemáme na stránkách Mallu založenou, zašlete na tým onboarding podklady pro založení: krátký popis + logo (JPEG, PNG, GIF). Značka Vám následně bude založena a bude Vám zaslané příslušné Brand ID, které do této kolonky doplníte. Značka je důležitá pro párování produktů na Google Ads, Heureku a Zboží.cz.
 • Název produktu (Product Title) – do názvu není potřeba uvádět značku, automaticky se doplňuje na první místo z kolonky „Značka“. Doporučujeme psát všeobecný název produktu, který je snadno dohledatelný (např. Autíčko) + základní vlastnosti produktu (např. na dálkové ovládaní). Případně další specifika, které produkt charakterizují max. počet znaků 200.
 • Kategorie (Category ID) – zde naleznete jednotlivé kategorie, které máte otevřené. Jestli máte produkty, které nemáte kam zařadit jako pomůcka vám bude sloužit excelovský soubor tzv. strom kategorií. Zde naleznete náš kompletní strom všech aktivních kategorií. Po nalezení správných kategorií zašlete jejich Category ID nebo označené v daném souboru na tým onboarding. Když se vám v našem stromě nepodaří najít vhodnou kategorii, v tomto případě také kontaktujte tým onboarding.
 • Priority –  priority používejte u vybraných produktů. 0 – 100 -> produkty ve výprodeji, 101 – 195 -> běžné produkty v kategorii. Momentálně přecházíme na systém automatického řazení produktů pomocí algoritmu, který funguje na principu počtu prokliků, návštevnosti a prodejnosti daného produktu. V současnosti daný algoritmus není nasazený ve všech kategorích, proto doporučujeme stále využívat systém priorit.
 • Velikost baliku (Package size) – vyplňujete hodnoty smallbox / bigbox. Tyto hodnoty párují produkt s dopravou. Je proto nutné mít totožné hodnoty v založené dopravě a u produktu.
 • EAN – má přesně definovaný tvar – 13 numerických znaků. EAN má zásadní vliv na párování produktů na Google Ads, Heureku a Zboží.cz a tedy možnost oslovit Vašimi produkty daleko více zákazníků. Aktuálně není technicky možné přidat EAN-y k jednotlivým variantám pro tento typ napojení. Je možné přidat pouze jeden EAN pro všechny varianty. Zvolte si Vámi vybraný EAN.
 • Price with VAT – Cena včetně DPH.
 • DPH (VAT) – je nutné vyplnit správné DPH k produktu dle dané země, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste plátce DPH.
 • Maloobchodní doporučená cena (Recommended retail price – RRP) – nastavujte cenu RRP u všech produktů. Je velmi důležitá při nastavení marketingových kampaní.
  RRP v žádném případě nenavyšujte v průběhu prodeje produktu na MALL.
 • Krátký popisek (Short description) – je krátký popis produktu, má max. počet znaků 300. Měl by to být souvislý text bez odrážek či odstavců. Věta začíná velkým písmenem, končí tečkou a text by měl být ukončen v celém svém rozsahu. Krátký popisek by měl být kratší než dlouhý popisek. V žádném z popisků není možné odkazovat na jiné stránky než na MALL.
  Doporučujeme zde použít klíčová slova jako obecný název produktu (např. košile s dlouhým rukávem). Produkt bude lépe dohledatelný.
 • Na skladě (In stock) – počet kusů na skladě. Aby bylo možné produkt zakoupit, je potřebné mít skladovou dostupnost větší než 0. Jestli má produkt In stock = 0, produkt bude na webu neaktivní a nebude ho možné zakoupit. Počet kusů by mělo odpovídat reálné zásobě na skladě.
 • Aktivní produkt (Active product) – pro aktivaci produktu je potřebné mít zaškrtlé políčko „Aktivní“ . Tento status znamená, že je produkt na webu viditelný a prodejný. Když nastavíte status jako „neaktivní“ produkt je na webu dohledatelný, ale nelze ho zakoupit.  Nastavit status aktivní/neaktivní je možné v seznamu produktů nebo v detailu produktu.
 • Doba doručení – počet dnů (Delivery delay – in days) – představuje reálný časový interval doručení objednávky koncovému zákazníkovi od chvíle vzniku objednávky zákazníkem. Partner hodnotu nastavuje celým číslem v pracovních dnech. Je možné ji nastavit i u doprav. Delivery delay u produktu/varianty má přednost před delivery delay u dopravy.
 • Doprava zdarma (Free delivery) – po zaškrtnutí tohoto políčka je u produktu uvedená Doprava zdarma.  Když zůstane políčko prázdné, platí podmínky, které jsou nastaveny v dopravě.
 • Dlouhý popisek (Description) – v dlouhém popisku je vhodné používat HTML tagy. Ve chvíli, kdy používáte zápis v HTML, je nutné dodržovat všechny zásady správného zápisu v tomto kódu. Dlouhý popisek má mít strukturu s použitím odrážek, odstavců. V textu není možné používat barevné nadpisy, text nebo hvězdičku na neexistující odkaz. Dlouhý popisek by měl být strukturovaný, nepřijatelný je nepřehledný blok textu. Max. počet znaků 13 000. Do dlouhého popisku je možné vložit obrázek či video. Pro vložení videa je potřebné použít unifikovaný zápis, poté je video automaticky rozpoznáno a vloženo do galerie. Doporučujeme umístiť video na konec dlouhého popisku. Video se následně automaticky zobrazí i v galerii. V zápisu je nutné vyměnit pouze tučně označené části kódu (identifikační kód a název videa). Kód pro vložení videa (toto video slouží pouze jako příklad):

<h2>Video</h2>
<p><a href=”https://www.youtube.com/watch?v=SRP7kM9WlnY“>NÁZEV VIDEA</a></p>

Pokud si s HTML tagy nerozumíte a chcete v textu v dlouhém popisku zrušit formátování, označíte si celý text a použijete tlačítko „zrušit formátování“ . Toto tlačítko z textu odstraní vlastní styly a text se bude správně propisovat na web.

Tlačítko pro zrušení formátování

Parametry

Každá kategorie má určitý set parametrů. Zde naleznete všechny parametry dané kategórie, které je možné vyplnit. Jednotlivé hodnoty vybíráte z našeptávače, který vám portál nabízí. Pro podporu prodeje doporučujeme vyplnit co nejvíce parametrů. V případe, že zákazník použije filtry, může produkt bez vyplněných parametrů vypadnou z výpisu produktů. Jestli máte návrh na nový parametr nebo hodnotu, která je pro vás nezbytně potřebná, kontaktujte onboarding.

Níže naleznete příklad jak u produktu vytvořit varianty (např. barva – uvedete více barev a na konci řádku zaškrtnete políčko “Variantní parametr (Variable parameter)”). Jak dále postupovat v práci s variantami je popsáno v tomto článku pod sekcí “Varianty”.

Obrázky

V této části se k produktu nahrávají všechny obrázky, včetně obrázků variant. Po uploadování se vybírá hlavní obrázek produktu.
Hlavní obrázek musí být na bílém podkladu bez vodoznaků, jiných popisů, značek a bez orámovaní. Je vhodné použít více než jeden obrázek. Doporučené rozlišení je 1280 x 1024 px, maximální hranice je 2000 px. Doporučená a zároveň maximální velikost je 1,5 MB.
Podporované formáty jsou JPEG, PNG, GIF.

Příklad nahraných obrázků, včetně výběru hlavního obrázku

Rozměry balíku

Sekce slouží k určení rozměrů balíku, tyto hodnoty se berou v potaz při nabízení dopravy v závislosti na velikosti zboží. Rozměry balíku musí odpovídat váhovým hladinám, které je možné nastavit v dopravě. Rozměry jsou nepovinné .

Příklad vyplněných rozměrů balíku

Štítky a akční ceny

V tomto kroku je možné olepit produkt štítkem, jako je například „Novinka“, „Tip“ či “Výprodej”. Každý štítek musí být označen dobou platnosti. Začátek platnosti musí být nastaven nejdříve následující den (např. štítek nastavujeme 15.6. a začátek platnosti štítku je možné nastavit nejdříve od 16.6.).

Zde můžete nastavit také akční cenu (promotion), která se Vám následně na webu v detailu produktu zobrazí jako štítek „Akce“. Pro použití akční ceny je nezbytné vyplnit také dobu platnosti stejně jako u štítků.
V procesu případné další editace produktu je nutné expirovaný štítek nebo akční cenu odstranit nebo aktualizovat. V opačném případe se změny u produktu neuloží.

Štítky a akční cena jsou nepovinné.

Doporučené produkty

Doporučené produkty Vám umožňují nabídnout další související produkty z Vašeho sortimentu (např. k hlavnímu produktu cyklistické kolo přiřadíte další produkty jako helmu na kolo, rukavice a jiné). Do pole níže vpíšete Vaše interní ID produktu a následné Vám ho našeptávač nabídne. Doporučené produkty aktuálně nelze využít pro jednotlivé varianty jen pro samostatný produkt. Tato záložka je nepovinná.

Pokud produkt není variantní, tak je proces založení ukončen potvrzením červeného tlačítka “Dokončit”.

Jestli je nějaká část nesprávně vyplněná, budete o detailu informováni chybovou hláškou. V případě úspěšného uložení zařazujeme produkt ke zpracování a tím se produkt zobrazí na webu.

Obrázek sekce doporučených produktů

Varianty

Zde párujete obrázky k jednotlivým variantám, označíte jeden obrázek jako hlavní k dané variantě. K jedné variantě je možné označit i více obrázků a poté výběr potvrdíte zeleným tlačítkem.  

Tento proces opakujete tolikrát, kolik je variant. Poté se vygeneruje seznam všech variant.

V seznamu variant je možné editovat detail varianty pomocí ikonky “tužky”.

Proces založení je ukončen potvrzením červeného tlačítka “Dokončit”. Jestli je nějaká část nesprávně vyplněná, budete o detailu informováni chybovou hláškou. V případě úspěšného uložení zařazujeme produkt ke zpracování.

Další funkce v seznamu produktů

Editace produktu 

Založený produkt lze editovat kliknutím na ikonku s obrázkem tužky v seznamu produktu.

Odstranit produkt 

Produkt lze odstranit kliknutím na ikonku s obrázkem koše. Produkt bude cca do 10 min. na webu neprodejný.

Detail produktu 

To jak vypadá produkt na webu lze vidět po kliknutí na ikonku s obrázkem oka. Pro zobrazení produktu je potřebné být přihlášený přes váš Partnerský účet. Pokud ho ještě nemáte k dispozici, tak je možné si ho založit.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština