Naszym wspólnym celem jest posiadanie zadowolonych klientów, którzy regularnie kupują w MALL/Mimovrste. Jednym z podstawowych warunków, dzięki którym możemy to osiągnąć, to ograniczenie do minimum anulowanych zamówień.

Cancel rate to stosunek anulowanych zamówień przez partnera do wszystkich utworzonych zamówień, które uzyskały status OPEN (skorygowany o zamówienia testowe, ręczne interwencje Call Center MALL na prośbę klienta).

W tym SLA brane są pod uwagę zamówienia, których anulowane (status CANCELED) nastąpiło po stronie partnera, czyli przed wysłaniem towaru z magazynu. Pod uwagę nie są brane niedostarczone lub nieodebrane przesyłki (status RETURNED).

Anulowanie zamówienia z powodu nieprawidłowo ustawionych danych, takich jak dostępność towaru i cena, wpływa na pogorszenie zadowolenia klienta, jego lojalność i zmniejsza zaufanie klientów do nas jako sprzedawcy. Takie przypadki znajdują również odzwierciedlenie w ocenie partnera w sieci.

W związku z tym ustala się, że w okresie sprawozdawczym maksymalnie 1,5% anulowanych zamówień z całkowitej liczby zamówień każdego partnera..

Bardzo uważnie monitorujemy tę umowę SLA. Jeśli zostanie naruszona, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o podjęcie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu.

Jeśli Partner nie poprawi sytuacji po powiadomieniu przez MALL i wskaźnik Cancel rate jego zamówień przekroczy 1,5% za okres sprawozdawczy, współpraca może zostać czasowo ograniczona (do czasu poprawienia błędów przez Partnera).

Najczęstsze przyczyny anulowania zamówienia przez partnera:

  1. Dostępność magazynowa - ważne jest, aby zawsze mieć aktualną dostępność magazynową, aby w koszyku wyświetlane były tylko dostępne pozycje. Ważne jest również, aby mieć ustawione prawidłowe Delivery delay i Close time. W przypadku, gdy w krótkim czasie składanych jest jednocześnie kilka zamówień, partner musi zapewnić, że dysponuje oferowanymi towarami.
  2. Zlecenia testowe - do testowania należy używać zamówień testowych w portalu partnerskim, a nie zamówień przez MALL.CZ/SK/HU/PL/SI. Zamówienia testowe stworzone za pośrednictwem portalu, w przeciwieństwie do prawdziwych zamówień stworzonych za pośrednictwem MALL.CZ, nie mają wpływu na proces wzajemnych rozliczeń, a także nie wchodzą do statystyk Cancel rate.
  3. Ceny - cena ma znaczenie dla klienta, dlatego jeśli partner przy potwierdzaniu zamówienia stwierdzi, że nie ma prawidłowo ustalonej ceny towaru, jest on zobowiązany przez prawo do dostarczenia zamówienia za cenę podaną w zamówieniu. Zalecamy sprawdzenie ustalonych cen, zwłaszcza między poszczególnymi krajami (CZ vs SK itp.)

Zamówienia anulowane przez klienta nie są wliczane do cancel rate.

Cancel rate w portalu MALL Partner

Zakładkę Cancel rate znajdziesz w portalu MALL Partner w sekcji PerformanceMożesz monitorować aktualne dane w procentach za dany miesiąc oraz za ostatnie 7 dni. Tutaj znajdziesz również informację z poprzednich miesięcy.
Stan Twojego konta jest oceniany na podstawie ostatniego zakończonego miesiąca.

Jednocześnie pod przyciskiem „Report” można wyeksportować listę błędnie wprowadzonych statusów zamówień dla wybranego miesiąca w formacie .xlsx. Otworzy się nowe okno, w którym należy wpisać miesiąc, za który chcemy wyeksportować zamówienia, a następnie zatwierdzić przyciskiem „Download”.

W przypadku dodatkowych pytań można się z nami skontaktować poprzez Centrum Pomocy.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.