Zmiana w taryfach i odszkodowaniach

W oparciu o pozytywny wpływ testu AB, w którym klienci nie byli obciążani opłatami za wysyłkę, co następnie doprowadziło do wzrostu liczby zamówień, zdecydowaliśmy się zastosować to ustawienie do wszystkich zamówień spełniających szczególne warunki dla rynku CZ i SK. O ustawieniach bezpłatnej wysyłki poinformowaliśmy Państwa w formie wiadomości e-mail z tematem Tymczasowe zmiany cen wysyłki, Tymczasowe zmiany cen na MALL.cz oraz Zmiany [...]

Czytaj więcej

Dostawa niekompletnego zamówienia

W trakcie naszej współpracy może dojść do sytuacji, w której klient otrzyma niekompletne zamówienie. Może to być spowodowane niepełnym (nieprawidłowym) opakowaniem lub niewystarczającą dostępnością towarów. Niezależnie od tego, czy klient końcowy poinformuje nas o zaistniałej sytuacji, czy też Ty, musimy dowiedzieć się, jak postąpimy w celu zapewnienia satysfakcji klienta. Może on zażądać wysłania brakującego towaru lub zażądać odstąpienia od umowy […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowy status DOSTARCZONY lub fikcyjny zwrot

Při zadávání statusu DELIVERED je důležité, aby byl nastaven na základě pravdivých údajů. Může však nastat situace, kdy je tento status nastaven omylem a zásilka se vám vrátí, jedná se tedy o tzv. fiktivní vratku. Fiktivní vratka není dokument, ale pouze proces vyrovnání stavů v účetnictví. Při zadání stavu DELIVERED dojde k nákupu zboží společností MALL a je proto potřeba tuto situaci vyřešit dobropisem. Tímto procesem spojíme váš dobropis s danou objednávkou.  Jelikož status DELIVERED je finální, vystavuje se ke zboží fiktivní vratka s žádostí o dobropis, který je […]

Czytaj więcej

Nota kredytowa w samofakturowaniu, automatyczne fakturowanie

Self-billing jest formą fakturowania, która umożliwia klientowi (nabywcy), Internet Mall a.s., wystawianie dokumentów podatkowych w imieniu swoich dostawców (partnerów) i regulowanie zobowiązań wynikających z wystawionych dokumentów podatkowych w normalny sposób. W przypadku, gdy klient odstąpi od umowy kupna, magazyn centralny w Jirny wysyła te zwrócone zamówienia do magazynu partnera.The [...]

Czytaj więcej

Co musi zawierać nota kredytowa

W ramach naszej wzajemnej współpracy może zaistnieć sytuacja, w której zaistnieje konieczność wystawienia przez Państwa faktury korygującej - korygującego dokumentu podatkowego. Najczęstsze sytuacje, w których konieczne będzie wystawienie tych dokumentów to: Reklamacje Odstąpienie od umowy kupna Korekta błędnie wpisanego statusu Dostarczono Nota kredytowa musi zawierać numer zamówienia, którego dotyczy dokument - patrz dokumenty zwrotu […]

Czytaj więcej

Samofakturowanie, automatyczne rozliczanie

Samofakturowanie to progresywna forma fakturowania, która umożliwia klientowi (kupującemu) Internet Mall as wystawianie dokumentów podatkowych dla swoich dostawców (partnerów) i regulowanie zobowiązań wynikających z takich dokumentów podatkowych w zwykły sposób. Internet Mall wystawia partnerowi faktury za sprzedaż towarów z ustaloną częstotliwością. Możliwe częstotliwości: codziennie, co tydzień i 14 dni. Standardowa częstotliwość to 14 dni, zmiana częstotliwości to […]

Czytaj więcej

Kredyt

Klient kupuje towary w sklepie internetowym Mall. Dlatego Internet Mall kupuje towar od Ciebie jako naszego partnera po pomyślnym dostarczeniu zamówienia. W przypadku wyboru przez klienta formy płatności online (karta lub przelew bankowy) płatność ta jest wysyłana na konto MALL. W przypadku wyboru przez klienta formy płatności za pobraniem, płatność ta zostaje zaksięgowana po dostawie do [… ]

Czytaj więcej

Fakturowanie ręczne, płatności kredytowe

Klient kupuje towary w sklepie internetowym Mall. W związku z tym Internet Mall kupuje towar od Państwa, partnera, dopiero po pomyślnej realizacji zamówienia - ma status Dostarczone. W przypadku fakturowania ręcznego podstawowym warunkiem jest przesłanie poprawnych dokumentów rozliczeniowych - xls z zamówieniami, które mają prawidłowy status i pochodzą od Ciebie (partnera) z wybranego okresu. Okres rozliczeniowy […]

Czytaj więcej

Formy i metody rozliczeń

Model MALL Partner opiera się na metodzie bezpośredniej sprzedaży towarów do klienta końcowego i ich późniejszego zakupu od Państwa, naszego partnera. Ponieważ w trakcie współpracy powstają zobowiązania po obu stronach, dzięki czemu możemy zoptymalizować liczbę transakcji finansowych, Kredyt jest elementem wzajemnego rozliczenia. Kredyt ma wówczas zastosowanie do zobowiązań z tytułu zakupu towarów na podstawie faktur za gotówkę przy odbiorze, która przybywa […]

Czytaj więcej