Proces zwrotu towaru

W tym artykule chcielibyśmy zapoznać Cię z sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, np. Gdy klient nie odbiera towaru, zwraca towar w przewidzianym prawem terminie (odstąpienie od umowy kupna - „OK” ) lub chce złożyć reklamację, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówień to: zwrot przesyłki z powodu niedostarczenia przez przewoźnika, błędnie wpisany końcowy […]

Czytaj więcej

Dostawa niekompletnego zamówienia

W trakcie naszej współpracy może dojść do sytuacji, w której klient otrzyma niekompletne zamówienie. Może to być spowodowane niepełnym (nieprawidłowym) opakowaniem lub niewystarczającą dostępnością towarów. Niezależnie od tego, czy klient końcowy poinformuje nas o zaistniałej sytuacji, czy też Ty, musimy dowiedzieć się, jak postąpimy w celu zapewnienia satysfakcji klienta. Może on zażądać wysłania brakującego towaru lub zażądać odstąpienia od umowy […]

Czytaj więcej

Odstąpienie od umowy kupna w ciągu 14 dni

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces odstąpienia od umowy kupna (zwanej dalej „OOKS”) w MALL. Jak już wiemy, klient może ponownie rozpatrzyć dokonany zakup i odstąpić od umowy, która została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, w ustawowym terminie. Na tę decyzję możemy wpłynąć, przekazując klientowi wszystkie niezbędne informacje dla każdego produktu. Zasada jest taka, […]

Czytaj więcej

Reklamacja towarów

Ten artykuł służy do śledzenia procesu reklamacji w MALL. Reklamacja to jedna z najbardziej negatywnych sytuacji, które mogą wpłynąć na doświadczenie klienta. Ten proces jest tak skonfigurowany, że możemy sobie z nim poradzić najlepiej jak potrafimy i ogólnie pozostawić klientowi dobrą pamięć. Poszczególne kroki w celu odebrania towaru Odbiór od klienta Jeśli klient reklamuje towar, zwykle zwraca się […]

Czytaj więcej

Podstawowe informacje dotyczące reklamacji i odstąpienia od umowy kupna - ustawodawstwo w Republice Czeskiej

Reklamacje i odstąpienia od umowy kupna (dalej „OOKS”) są integralną częścią procesu zamawiania produktu Podstawowym punktem, którego należy przestrzegać (oprócz instrukcji z naszej firmy) jest obowiązujące prawo. Ustawodawstwo RMA w Republice Czeskiej reguluje ustawa nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Znakiem towarowym”), gdzie w odniesieniu do przedsiębiorców […]

Czytaj więcej

Co musi zawierać nota kredytowa

W ramach naszej wzajemnej współpracy może zaistnieć sytuacja, w której zaistnieje konieczność wystawienia przez Państwa faktury korygującej - korygującego dokumentu podatkowego. Najczęstsze sytuacje, w których konieczne będzie wystawienie tych dokumentów to: Reklamacje Odstąpienie od umowy kupna Korekta błędnie wpisanego statusu Dostarczono Nota kredytowa musi zawierać numer zamówienia, którego dotyczy dokument - patrz dokumenty zwrotu […]

Czytaj więcej