Proces zwrotu towaru

W tym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu sytuacje, które mogą wystąpić podczas realizacji zamówienia, np. gdy klient nie odbierze towaru, zwróci towar w ustawowym terminie (odstąpienie od umowy kupna - dalej "OOKS") lub będzie chciał go reklamować.Inne przypadki, które mogą wystąpić podczas realizacji zamówienia to: zwrot przesyłki z powodu niedostarczenia jej przez przewoźnika, nieprawidłowego [...]

Czytaj więcej

Dostawa niekompletnych zamówień

W trakcie naszej współpracy może dojść do sytuacji, w której klient otrzyma niekompletne zamówienie. Może to być spowodowane niepełnym (nieprawidłowym) opakowaniem lub niewystarczającą dostępnością towarów. Niezależnie od tego, czy klient końcowy poinformuje nas o zaistniałej sytuacji, czy też Ty, musimy dowiedzieć się, jak postąpimy w celu zapewnienia satysfakcji klienta. Może on zażądać wysłania brakującego towaru lub zażądać odstąpienia od umowy […]

Czytaj więcej

Odstąpienie od umowy kupna w okresie 14 dni

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces odstąpienia od umowy kupna (zwanej dalej „OOKS”) w MALL. Jak już wiemy, klient może ponownie rozpatrzyć dokonany zakup i odstąpić od umowy, która została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, w ustawowym terminie. Na tę decyzję możemy wpłynąć, przekazując klientowi wszystkie niezbędne informacje dla każdego produktu. Zasada jest taka, […]

Czytaj więcej

Reklamacje

Ten artykuł służy do śledzenia procesu reklamacji w MALL. Reklamacja to jedna z najbardziej negatywnych sytuacji, które mogą wpłynąć na doświadczenie klienta. Ten proces jest tak skonfigurowany, że możemy sobie z nim poradzić najlepiej jak potrafimy i ogólnie pozostawić klientowi dobrą pamięć. Poszczególne kroki w celu odebrania towaru Odbiór od klienta Jeśli klient reklamuje towar, zwykle zwraca się […]

Czytaj więcej

Podstawowe informacje dotyczące reklamacji i odstąpienia od umowy kupna - ustawodawstwo w Republice Czeskiej

Reklamacje i odstąpienia od umowy kupna (dalej „OOKS”) są integralną częścią procesu zamawiania produktu Podstawowym punktem, którego należy przestrzegać (oprócz instrukcji z naszej firmy) jest obowiązujące prawo. Ustawodawstwo RMA w Republice Czeskiej reguluje ustawa nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Znakiem towarowym”), gdzie w odniesieniu do przedsiębiorców […]

Czytaj więcej

Co musi zawierać nota kredytowa

W trakcie naszej wzajemnej współpracy może zaistnieć sytuacja, w której konieczne będzie wystawienie przez Państwa noty kredytowej - korygującego dokumentu podatkowego. Najczęstsze sytuacje, w których konieczne będzie wystawienie tych dokumentów to: nota kredytowa musi zawierać W jednej wystawionej nocie kredytowej można wymienić jeszcze więcej przypadków.Nie jest możliwe jednoczesne wykorzystanie jednego dokumentu do dokumentów zwrotnych (korekta błędnie wpisanego statusu Delivered) [...]

Czytaj więcej