Integralną częścią wdrożenia w MALL jest wybór odpowiednich kategorii, w których można umieszczać swoje produkty. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

W tym artykule znajdziesz eksport wszystkich kategorii produktów zaktualizowanych od grudnia 2022 roku dla Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii , do pobrania poniżej.

Jednocześnie wszystkie Drzewa kategorii są dostępne za pośrednictwem interfejsu API, tutaj.

W przypadku ręcznego dodawania produktów plik ten służy do ogólnego podglądu informacji o kategoriach w MALL. Podobne zestawienie można znaleźć podczas tworzenia produktu w Portalu Partnerskim MALL w zakładce Products - Categories.

W przypadku połączenia typu Heureka XML feed plik ten służy jako podstawa do zarządzania produktami.

Jak pracować z plikiem?

Poniżej, dla lepszego zrozumienia budowy pliku, znajduje się opis i znaczenie poszczególnych kolumn. Niektóre kolumny mogą się różnić w zależności od kraju, ale struktura jest taka sama.

Kolumna A – Shop ID - skrót nazwy kraju, którego dotyczy drzewo kategorii CZ, SK, HU, PL, SI.

Kolumny od B do J - Drzewo kategorii, Lvl1 - Lvl8 (cz, sk, hu, pl, si) - sekwencyjna ścieżka kategorii, tak jak pojawiają się one na stronie internetowej MALL/Mimovrste.

Przykład ścieżki kategorii wyświetlanej na stronie internetowej.

Można je zobaczyć pod adresem URL: https://www.mall.cz/nabijecky-autobaterii.

Kolumny od K do S - Lvl1 - Lvl8 eng - maszynowe tłumaczenie kategorii na język angielski (otwórz plik używając znaku "+" w górnym pasku)

Kolumna T - URL kategorii na stronie internetowej MALL/ Mimovrste

Kolumna V – TYPE ID - jest to kategoria produktu (P) lub filtra (F).
Aby przejść do kategorii filtrującej, należy określić ID typu produktu i parametry sortowania z wartością kategorii nadrzędnej oraz dodać parametr o podanej wartości z wiersza kategorii filtrującej. Kategoria filtrowania może być używana do sortowania, na przykład, poszczególnych typów słuchawek dousznych i nausznych.
Dlatego w eksporcie nigdy nie należy filtrować tylko kategorii filtrów. Nie będą wtedy widoczne informacje o kategorii nadrzędnej, które są potrzebne do przypisania produktów do kategorii filtra.

Kolumna W – Category ID (SAP ID) - identyfikator wybranej kategorii, np.: ND383 - Ładowarka samochodowa. Te kody kategorii będą używane do przesyłania produktów.

Kolumna X – Parameter - nazwa techniczna parametru sortowania (obowiązkowego), który musi być wypełniony, aby produkt mógł być prawidłowo zaklasyfikowany do niższych poziomów kategorii.
Należy również zwrócić uwagę na spacje przed i po parametrze oraz wartości. Błędy w parametrach i wartościach spowodują, że produkt nie będzie wyświetlany na stronie internetowej MALL/ Mimovrste.

  • Identyfikator parametru: TYPE_OF_LIGHT → kod techniczny parametru sortowania

Kolumna Y – Operator - zgodnie z niżej wskazanymi znakami należy używać poszczególnych wartości (value) w parametrach

  • = → należy wskazać konkretną wartość ( dokładnie tak, jak wskazano w pliku).
  • IN → jedna lub więcej możliwych wartości (oznacza "z co najmniej 1 wartością", pozwala na użycie jednej lub więcej z dostępnych wartości).
    UWAGA: Na stronie internetowej wartości są zawsze oddzielone przecinkiem. Należy wybrać jedną lub więcej z podanych wartości i dodać je indywidualnie dla danego parametru..
  • → wartość inna niż wyświetlana ("nie może być tą wartością", należy użyć wartości innej niż wyświetlana)
  • >< → zakres dwóch wartości (od - do) (dla parametrów liczbowych oznacza to „liczbę z zakresu od – do”, wystarczy podać wartość z podanego zakresu)

    W systemie rozróżniana jest wielkość liter, znaki diakrytyczne oraz spacje przed lub po wartości.

Kolumna Z – Value 1 - nazwa techniczna wartości tzw. parametru sortowania z kolumny X

Kolumna AA – Value 1 original language - wartość parametru sortowania, która zawsze podawana jest w języku danego kraju

Kolumna AB - Aktywny - wskazuje kategorię jako aktywną (Y) lub nieaktywną (N)

Kolumna AC - Widoczna - wskazuje kategorię, czy jest ona widoczna (Y) czy ukryta na stronie MALL/ Mimovrste

Kolumna AD - ID pozycji menu - unikalny identyfikator kategorii i służy do wywołania szczegółów kategorii za pomocą API

Kolumna AE - zapytanie pełnotekstowe - wyświetla słowa kluczowe wymagane do przypisania produktu do danej kategorii
Ta kolumna zawiera słowa kluczowe, które muszą znaleźć się w nazwie produktu lub w jego krótkim opisie. W przeciwnym razie produkt nie będzie wyświetlany w danej kategorii.
Jeśli kolumna zawiera wiele wartości oddzielonych separatorem, w opisach musi pojawić się tylko jedna z nich. Jeśli w określeniu pojawia się gwiazdka, wystarczy, że słowo w etykiecie zawiera tylko część przed lub po wyświetlonej gwiazdce.

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć odpowiedniej kategorii, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym lub z nami poprzez Centrum Pomocy.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.