Dla partnerów, którzy wybrali Heureka feed jako typ połączenia, wystarczy wykonać kilka podstawowych kroków, aby rozpocząć sprzedaż. Po zakończeniu części biznesowej procesu, tj. wyrażeniu zgody na OWU, dostarczeniu wszystkich dokumentów i innych wymogów proceduralnych, wszystkie możliwości i funkcje portalu MALL Partner zostaną w pełni otwarte. Poniżej znajdziesz kompletny przewodnik krok po kroku, jak ustawić wszystko, aby przystąpić do rozpoczęcia sprzedaży.

Każde z tych zagadnień omówiliśmy również w filmie instruktażowym, który znajdziesz na końcu każdego bloku tematycznego.

Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami, wszystkie tematy znajdziesz w naszej bazie wiedzy z dokładnymi artykułami.

Ważne: Należy zawsze przestrzegać wszystkich opisanych poniżej kroków. Nie jest możliwe uruchomienie konta, które jest tylko częściowo skonfigurowane.


Treść:


Podstawowe ustawienia konta i kontaktów

W celu udanego uruchomienia, musisz najpierw wprowadzić kilka podstawowych ustawień w swoim portalu.

Zakładanie kont

Po rejestracji, email na który się zarejestrowałeś jest oznaczony jako admin. To konto ma wtedy większe uprawnienia przy zakładaniu konta.

Możliwa jest zmiana konta administratora, a także nadanie dostępu do portalu innym osobom lub umożliwienie dostępu poprzez inne adresy e-mail.


Ustawienia kontaktów i adresów

Konieczne jest skonfigurowanie kontaktów w portalu w taki sposób, aby każda rola była przypisana do co najmniej jednego adresu e-mail.

Konieczne jest, aby adresy były wymienione w portalu w tym samym czasie w taki sposób, aby każda rola była przypisana do przynajmniej jednego adresu.

Do tego samego adresu lub wiadomości e-mail można przypisać wiele ról.


Ustawienia powiadomień

Podczas pobytu na platformie MALL Partner możesz dla swojej wygody włączyć powiadomienia mailowe o określonych sytuacjach. Zalecamy skonfigurowanie i włączenie tych powiadomień. Jednocześnie zalecamy regularne odwiedzanie portalu, aby móc pracować z różnymi jego częściami.


Konto Sandbox

Aby móc kontynuować pracę z MALL Partner, ważne jest, aby mieć zapisane dane logowania do konta w piaskownicy. Pozwala to na podgląd produktów przed ich publikacją. Służy również do sprawdzenia, czy produkty, które zostały załadowane do portalu, mają wszystkie właściwe elementy, takie jak niezbędne parametry i ich wartości. Zawsze logujesz się do swojego konta w piaskownicy na stronie partnera MALL dla Twojego kraju.

Powrót do góry


Delivery settings

Jeśli chcesz sprzedawać na rynku w Republice Czeskiej lub Słowackiej, polecamy Ci najpierw zapoznać się z usługą MALL Delivery. Ułatwi to proces realizacji zamówienia w MALL Partner i jest udostępniane bezpłatnie. O usługę można ubiegać się w portalu w ramach oferty Transport -> Dostawy MALL.

Organizowanie własnego transportu

Jednym z warunków uruchomienia sprzedaży jest zorganizowanie odpowiedniego transportu. Podział przewozów na smallbox i bigbox jest regulowany przez ustalone przez nas warunki, których szczegóły znajdziecie Państwo w artykule tutaj. Należy pamiętać, że nie jest możliwe skalowanie ruchu w oparciu o wagę w ramach połączenia Heureka feed.

Powrót do góry


Produkty i ich rejestracja

Aby załadować produkty, musisz najpierw poznać kilka podstawowych warunków. W tym zakresie MALL Partner określa podstawowe warunki wyglądu produktu, wymagania co do ich zawarcia oraz parametry z wartościami, jakie muszą zawierać produkty i wiele innych. Możesz kontrolować wszystkie modyfikacje, które wprowadzasz do produktów poprzez konto w piaskownicy, które opisaliśmy powyżej.


Wygląd produktu

Istnieje kilka podstawowych warunków umieszczania produktów w MALL Partner, głównie w celu dalszej promocji Twoich produktów w płatnych kampaniach. Niespełnienie tych warunków może spowodować, że Twój produkt zostanie usunięty z tych kampanii, a w najgorszym wypadku nawet wycofany z serwisu. Stosując się do jak największej liczby tych warunków i zaleceń, zwiększasz szansę na udaną sprzedaż swoich produktów.


Podstawowe zasady i specyfika żywienia w Heureka

Zanim będziesz mógł wprowadzić swój feed do portalu, oprócz danych o produkcie, musisz spełnić kilka warunków. Poniższy film opisuje szczegółowo jak napisać elementy i które są obowiązkowe do sprzedaży na MALL.


Pierwsze włożenie i zagranie paszy Heureka

Jeśli już stworzyłeś feedy produktów i dostępności, które spełniają warunki stawiane przez MALL, czas umieścić je w Twoim portalu i pozwolić im grać. Zalecamy w tym momencie sprawdzić przede wszystkim ważność Twoich kanałów, co symbolizuje ikona przeglądu pod oknem.

Aby pasza była prawidłowo odtwarzana, muszą być spełnione wszystkie wymagania administracyjne i biznesowe. Czy Twoje konto jest gotowe, dowiesz się w menu Partner. Jeśli Twoje konto jest oznaczone niebieską ikoną wskazującą na fazę Testing, dane mogą być odtwarzane. Jeśli nie, skontaktuj się z handlowcem, aby dopełnić wymogów proceduralnych.


Zakładka "Feed Status".

Jeśli w poprzednim kroku udało Ci się wstawić prawidłowy kanał dostępności i produktu, portal wyświetli status Twojego kanału.
W zakładce Stan kanału znajdziesz informacje o przesłanych produktach, jak również o produktach, których nie udało się przesłać z kanału lub zostały usunięte z bazy danych, a wszystko to z dokładnymi komunikatami informacyjnymi. Proszę zwrócić uwagę na tę zakładkę. Tylko usunięcie wyświetlanych błędów i wprowadzenie prawidłowych ustawień gwarantuje wyświetlenie maksymalnej liczby produktów z Twojego feedu.


Kategorie wykorzystujące Heureka feed

Wprowadzenie kategorii produktu jest jednym z obowiązkowych elementów połączenia z Heureka feed. W przypadku korzystania z kanału Heureka, użycie prawidłowych kategorii z drzewa Heureka dla danego kraju bardzo ułatwia dopasowanie, ponieważ odbywa się ono automatycznie. Warunkiem jest użycie prawidłowego CATEGORY_TEXT z najbardziej szczegółowego możliwego poziomu drzewa dla danego kraju. W razie potrzeby możliwe jest również dopasowanie kategorii w portalu do poszczególnych kategorii w drzewie Heureka.
Dla wszystkich przypadków przygotowaliśmy szczegółową dokumentację i instrukcje, jak pracować z kategoriami w kanale Heureka. Tylko poprzez sparowanie maksymalnej możliwej liczby kategorii osiągniesz załadowanie wszystkich swoich produktów do naszego systemu.


Marki używające karmy Heureka

Marka jest jedną z obowiązkowych danych przy wgrywaniu produktów do MALL. Produkt, który nie posiada elementu MANUFACTURER z odpowiednią informacją o marce w Twoim feedzie nie zostanie wgrany do naszego systemu.


Parametry i wartości parowania w paszach Heureka

Jeśli masz już załadowane produkty w portalu, kolejnym krokiem jest sparowanie parametrów i wartości. Ten krok jest obowiązkowy przy tworzeniu wariantów produktów. Jest to również wysoce zalecane dla produktów nie będących wariantami. Podanie prawidłowych parametrów z wartościami znacznie zwiększa szanse na sprzedaż Twoich produktów.
Należy pamiętać, że tylko parametry z wartościami, które są prawidłowo wymienione w feedzie zgodnie ze specyfikacją techniczną Heureka, mogą być kojarzone z naszymi parametrami i wartościami w portalu MALL Partner.


Produkty "Box management" lub BIGBOX w karmie Heureka

Jeśli w ramach swojego portfolio oferujesz produkty, które są bigbox, co opisaliśmy w sekcji Konfiguracja transportu, musisz oznaczyć te produkty za pomocą funkcji Zarządzaj boxami w swoim portalu. Produkty te zostaną następnie przypisane do odpowiedniego transportu spośród tych, które zostały ustawione.


"Zarządzanie produktem" czyli ustalanie klasyfikacji produktów w karmie Heureka

UWAGA: Zarządzanie produktem to zaawansowana funkcja. Nie należy używać zarządzania produktem dla produktów z wariantami. Przed załadowaniem pliku należy sprawdzić poprawność formatowania pliku, który musi być CSV w formacie UTF-8.

W ramach portalu możliwe jest korzystanie z funkcji Zarządzania Produktem. Służy to do przeniesienia produktu do innej kategorii drzewa MALL w danym kraju. Funkcja Zarządzanie produktem jest nadrzędna w stosunku do funkcji Parametry i wartości parowania, jeśli z niej korzystasz, dodaj wszystkie parametry i wartości, które chcesz przypisać do produktów za pośrednictwem tej ścieżki.

UWAGA: Nieprawidłowe użycie tej funkcji spowoduje usunięcie produktu z systemu. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji, postępuj dokładnie według naszych instrukcji.

Powrót do góry


Orders

W ramach Państwa działalności na platformie MALL Partner udostępniamy Państwu przejrzyste środowisko do pracy z zamówieniami. Dodatkowo przygotowaliśmy dużą ilość dodatków, które mogą ułatwić Państwu pracę z zamówieniami. Jakie dodatki oferujemy dla poszczególnych systemów można znaleźć w menu Usługi.

Przed wprowadzeniem do sprzedaży zalecamy dokonanie kilku zamówień testowych w portalu, aby sprawdzić, jak działają zamówienia.

Powrót do góry


Permalink

Ostatnim wymogiem, który musi być spełniony przed uruchomieniem na sprzedaż jest stworzenie połączenia witryny partnerskiej z Twoim sklepem internetowym. Strona partnerska służy jako unikalna strona w ramach MALL Partner tylko dla Twojego eshopu i jest tym samym jednym z potencjalnych źródeł sprzedaży. Linkowanie stron partnerskich poprawia ich widoczność dla użytkowników wyszukiwarek internetowych, a także przenosi większy ruch bezpośrednio do Twoich produktów - dzięki temu oferta produktowa będzie bardziej identyfikowalna w Internecie.

Powrót do góry


Jestem gotowy do sprzedaży.

Czy wykonałeś wszystkie powyższe kroki? Doskonale. Jesteś teraz o krok od wprowadzenia swoich produktów na rynek. Poinformuj nas, że utworzyłeś linkowanie i wprowadziłeś wszystkie ustawienia poprzez scenariusz w Centrum Pomocy, który dla Ciebie przygotowaliśmy. tutaj.

Podsumowaliśmy kroki, które zostały opisane w tym artykule, które musisz podjąć w wideo.


Sprawdzanie treści przed uruchomieniem

Nasz dział integracji i treści dokona przeglądu Twojego konta i wyśle Ci wiadomość e-mail z oceną Twoich produktów oraz wynikiem przeglądu konta. Jeśli wszystko jest w porządku, Twoje konto zostanie przełączone do produkcji i będziesz mógł aktywować swoje produkty, czyli wyświetlać je na stronie swoim klientom. Należy pamiętać, że aktywacja produktów będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu przez MALL Partner.

Przy wyborze rodzaju podłączenia paszy Heureka należy zwrócić uwagę na:

  • Jeśli masz w swoim feedzie produkty wariantowe, to jest to wymagane Dopasowanie parametrów i wartości zostało przeprowadzone zgodnie z powyższymi instrukcjami.
  • Otwarcie obrazu na białym tle bez logo lub znaku wodnego.
  • Prawidłowa kategoryzacja.
  • Prawidłowe łączenie w pary wszystkich znaków.
  • Uwaga na ewentualne powielanie nazwy marki w tytule towaru. Rozwiązaniem jest albo usunięcie nazwy marki z nagłówka, albo umieszczenie jej na samym początku nagłówka w 100% pasującym do nazwy naszej marki internetowej.

Należy pamiętać, że aktywacja produktu jest procesem jednostronnym, który nie jest odwracalny, aktywowanych produktów nie można przywrócić do statusu wersji roboczej. Każda dezaktywacja musi zostać dokonana poprzez Twój feed, poprzez dostępność towaru.

Powrót do góry


Billing

Dla prawidłowego funkcjonowania w programie MALL Partner zalecamy również szczegółowe zapoznanie się z instrukcją rozliczania.

Jeśli korzystasz z systemu MALL Self-Billing, zapoznaj się z podstawowymi informacjami tutajszczegóły dotyczące noty kredytowej znajdują się na stronie tutaj. W przypadku rozliczeń manualnych prosimy o zapoznanie się z artykułem tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat kredytów, proszę przeczytać artykuł tutaj. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat procesu rozliczania, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Powrót do góry


Pytania

Prosimy o przesyłanie nam wszystkich pytań w trakcie i po zakończeniu procesu przesyłania za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy. Stale dodajemy nowe scenariusze, aby pomóc Ci rozwiązać problemy i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Powrót do góry

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.