W poniższym artykule znajdziesz opis działania kategorii, warunków, parametrów dla poszczególnych kategorii oraz wartości parametrów, dowiesz się także, gdzie możesz znaleźć dodatkowe informacje na ten temat.

Ważne:
Umieszczenie produktu w odpowiedniej kategorii jest warunkiem koniecznym do skutecznej sprzedaży na MALL/Mimovrste.

Kategorie, parametry i wartości

Kategorie i zestaw parametrów

Nasze kategorie są predefiniowane, każda z nich ma swój unikalny identyfikator. Dla każdego ID kategorii mamy przypisany zestaw parametrów, który zawiera parametry dodatkowe (używane do wyszukiwania) i może zawierać parametry obowiązkowe (warunki sortowania), które klasyfikują produkty do podkategorii.

Ważne:
Możliwe jest korzystanie tylko z zestawu parametrów już zdefiniowanych dla danej kategorii. Jeżeli zostanie dodany nieznany parametr, system odczyta to jako błąd.

Przykład:
Identyfikator obejmuje kategorię główną koszule i dodawany jest tylko warunek sortowania (obowiązkowy parametr) DETERMINATION = damska / DETERMINATION = męska. Dla tego przykładu: używając ID kategorii i parametru obowiązkowego, produkt zostanie umieszczony we właściwej podkategorii.

Ważne:
Warunki kategorii muszą być wypełnione prawidłowo. Jeśli zostanie użyty tylko jeden z warunków (np. tylko ID kategorii), produkt może nie zostać uwzględniony i wyświetlony na stronie.

Parametry i wartości parametrów

Rozróżniamy dwie grupy parametrów: liczbowe z predefiniowaną jednostką (np. kg, l, ml, itp.) oraz alfanumeryczne, gdzie wartość ma postać tekstu. Każdy parametr alfanumeryczny zawiera zestaw predefiniowanych wartości, które mogą być użyte.

Ważne:
Konieczne jest użycie zdefiniowanej przez nas wartości, jej niezmienionego zapisu. Wartości niestandardowe nie są dozwolone ze względu na spójność wyświetlania wartości na naszej stronie. Więcej informacji na temat wartości i ich wyszukiwania można znaleźć tutaj.

Jeśli parametr alfanumeryczny nie posiada predefiniowanych wartości, należy wprowadzić własną.

Za pomocą parametrów klient może sprawniej filtrować wyniki wyszukiwania. Parametry można znaleźć na naszej stronie internetowej bezpośrednio na liście produktów w obrębie jednej kategorii lub podkategorii.

Ważne:
Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego parametru, wprowadź stosowne informacje w długim opisie produktu.

Zalecamy wypełnienie jak największej liczby parametrów.

Tworzenie wariantów produktów za pomocą parametrów i ich wartości

Parametry i ich wartości możesz również wykorzystać do tworzenia wariantów produktów.

Przykład:
Koszulka damska ma różne kolory i rozmiary. Dlatego konieczne jest utworzenie wariantów na podstawie tych atrybutów. Do każdego wariantu należy przypisać parametr rozmiar (size), parametr kolor (color) i ich wartości. Następnie oznaczyć parametr jako wariant. Wówczas wariant produktu zostanie utworzony poprawnie.

Ważne:
Jako warianty można oznaczyć maksymalnie 2 parametry.

Techniczna implementacja kategorii, parametrów, wartości, warunków sortowania i tworzenia produktów wariantowych różni się w zależności od typu połączenia, z którego korzystasz.
Szczegóły można znaleźć w instrukcjach dla każdego typu połączenia:

Sekcja kategorii w portalu MALL Partner

Szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach znajdują się w portalu MALL Partner w sekcjiKategorie / Categories"

Możesz wyszukiwać bezpośrednio w poszczególnych sekcjach lub poprzez wpisanie słowa kluczowego lub ID kategorii.

Ważne:
Kategorie w tej sekcji bezpośrednio odzwierciedlają układ na stronie internetowej, dlatego możliwe jest wyszukanie odpowiedniej kategorii bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Po wyszukaniu kategorii wyświetlone zostaną obowiązkowe i dodatkowe dane obowiązujące dla danej kategorii. Jako przykład wybraliśmy kategorię Przysmaki dla psów.

Dane obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zaklasyfikowania produktu do kategorii i składają się z ID kategorii (SAP ID) oraz warunków klasyfikacji, które są dodawane do produktów jako parametry, o czym wspominaliśmy w rozdziale powyżej.

Ważne:
Warunki sortowania są różne dla każdej kategorii, mogą wystąpić trzy parametry obowiązkowe lub żaden. Dlatego zalecamy, aby zawsze sprawdzać kategorię w tej sekcji lub poprzez API.

Niespełnienie warunków kategorii jest najczęstszym powodem, dla którego produkt nie wyświetli się na stronie internetowej. Dlatego w przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawsze dokładnie sprawdź, czy poprawnie spełniłeś warunki danej kategorii.

W powyższym przykładzie należy zastosować następujące warunki sortowania:
NJ015 - ID kategorii

 1. Warunek sortowania:
  DOG - ID parametru
  Pies - nazwa internetowa parametru
  is equal to - warunek
  YES - wartość dla danego parametru
 2. Warunek sortowania:
  TYPE- ID parametru
  Typ - nazwa internetowa parametru
  is equal to - warunek
  smakołyk - wartość dla danego parametru

Dane dodatkowe zawierają inne parametry, przypisane do danej kategorii, które można użyć.

Ważne:
Wypełnij jak najwięcej parametrów, klient może filtrować wyniki wyszukiwania na podstawie tych parametrów. Produkt z nieprzypisanymi parametrami automatycznie wypada z tego wyszukiwania i traci na konkurencyjności.

W Danych dodatkowych znajdziesz tylko nazwy predefiniowanych parametrów dla danej kategorii. Kompletny zestaw wartości możesz pobrać w formacie XLS lub JSON (przycisk: export in JSON/XML). Plik zawiera kompletne dane o danej kategorii, w tym warunki, wszystkie parametry i wartości.

Możesz również wyświetlić kategorię na stronie MALL/Mimovrste (przycisk: "SHOW ON MALL")

Sekcja kategorii dla połączenia API

Dla połączeń API, kategorie mogą być wyszukiwane poprzez poszczególne wywołania API. Możesz wyszukiwać warunki dla danej kategorii poprzez endpoint tutaj.

Możesz również obejrzeć nasz film instruktażowy (tylko w języku czeskim)

W przypadku dodatkowych pytań można się z nami skontaktować poprzez Centrum Pomocy.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.