Artykuł zawiera instrukcje opisującą proces przełączania dodanych produktów na wersję produkcyjną (live) przy użyciu różnych połączeń.

Produkt może zostać uruchomiony online dopiero po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, ich weryfikacji przez twojego specjalistę ds. onboardingu oraz po pomyślnym sprawdzeniu treści przez zespół ds. contentu.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, otrzymasz od swojego specjalisty ds. onboardingu instrukcje dotyczące przełączenia produktów na „live”, czyli online.

OSTRZEŻENIE: Produkt, który został przełączony do trybu „live”, nie może zostać cofnięty z powrotem do wersji roboczej. W takim wypadku, dezaktywacja produktów odbywa się poprzez ustawienie dostępności magazynowej na 0 lub zmianę jego statusu z aktywnego na nieaktywny.

Ręczne przełączanie produktów – połączenie ręczne (manual) i Heureka XML feed

Wszystkie typy połączeń umożliwiają ręczne przełączanie produktów na „live” w portalu MALL Partner na liście produktów.

UWAGA:
Ręczne przełączanie jest jedynym sposobem aktywacji produktów podczas korzystania z połączeń manualnego i Heureka XML feed. Jeśli korzystasz z MALL XML feed lub połączenia API, możesz skorzystać z tej metody, ale nadal konieczne jest późniejsze zmienienie statusu w feedzie i połączeniu API. Instrukcja jak to zrobić znajduje się poniżej.

Zachowaj ostrożność przy zmianie statusu produktu za pomocą połączenia Heureka XML feed, ponieważ produkt, który raz został przełączony na „live”, nie może być ponownie dezaktywowany. W przypadku, gdy taka sytuacja zdarzy się przez pomyłkę, tylko nasi specjaliści Onboarding mogą zmienić status produktu na nieaktywny.

1. Masowa aktywacja produktów

Funkcja ta używana jest w przypadku, gdy chcesz aktywować całe portfolio swoich produktów.
Do masowej aktywacji służy przycisk „Activate all products”, który można znaleźć w sekcji Product Overview w portalu MALL Partner.

Po kliknięciu na przycisk „Aktywuj wszystkie produkty” pojawi się okno, w którym należy potwierdzić wybraną akcję.

Po potwierdzeniu, status produktów w kolumnie „Draft” zmieni się na „live” i pojawią się one na stronie.

2. Aktywacja wybranych produktów

Aktywacja wielu wybranych produktów

Jeśli nie chcesz aktywować całego portfolio swoich produktów, możesz uruchomić online tylko wybrane.

Zaznacz produkty, które chcesz aktywować, rozwiń opcje i wybierz „Set live”, a następnie kliknij na przycisk „Apply” by zastosować zmiany.
Po potwierdzeniu, produkty zmienią wartość w kolumnie Draft na „live” i zostaną wyświetlone na stronie internetowej.

Indywidualne aktywowanie produktów

Produkty można również aktywować indywidualnie, zmieniając ich status na „live” bezpośrednio w kolumnie Draft.

Aktywacja produktów za pomocą połączenia MALL XML feed

Aktywacja produktów dla połączenia MALL XML feed odbywa się bezpośrednio poprzez dostosowanie ustawienia w XML product feed. Wystarczy zmienić wartości w pozycji „draft” na „live” i załączyć feed do przetwarzania.

Produkt w fazie testowej: draft
Produkt live, który jest włączany na stronie: live

Jednocześnie warunkiem wyświetlenia produktu na stronie internetowej jest również oznaczenie statusu ACTIVE w feedzie dostępności.

prawdziwe

Aktywacja produktów za pomocą połączenia API

Produkty można aktywować za pomocą wywołań API:

Warunkiem wyświetlenia produktu / wariantu na stronie internetowej jest również ustawienie statusu ACTIVE, gdy produkt jest dostępny.
„Status”: „A”

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.