Product feed (kanał produktowy)

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest zbudowanie kanału produktowego, który zawiera wszystkie informacje o produktach z wyjątkiem ich dostępności.

Ważne zasady

 • Kolejność elementów nie jest obowiązkowa.
 • Feed zawiera elementy obowiązkowe, które zawsze muszą być określone odpowiednimi wartościami.
  Szczegóły w tabeli poniżej.
 • Wszelkie elementy bez wartości zostaną uznane przez system za błąd. W przypadku elementów obowiązkowych należy dodać wartość, w przypadku elementów opcjonalnych należy usunąć cały element. Nie ma możliwości przesłania pustych elementów jedynie przy użyciu znacznika zamykającego.
 • Produkty z zerowymi stanami w magazynie, nadal muszą być utrzymywane w feedzie produktu. Ich wyświetlanie na stronie internetowej jest kontrolowane przez feed dostępności. Szczegółowe informacje dotyczące dezaktywacji produktu można znaleźć tutaj.
 • Każda kategoria jest identyfikowana przez unikalny identyfikator. Warunki kategorii mogą również zawierać elementy obowiązkowe, które muszą być wstawione do feedu z dokładnymi wartościami.
  Eksport drzewa kategorii wraz z warunkami kategorii można pobrać tutaj lub można wyszukać kategorię w Portalu Partnerskim MALL w sekcji Categories.
  Szczegółowy opis kategorii, parametrów sortowania i ich wartości można znaleźć tutaj.
  Poprawność warunków sortowania nie jest sprawdzana przez system. Produkt z niepoprawnymi lub brakującymi warunkami kategorii nie pojawi się w serwisie. Poprawność wyświetlania można sprawdzić na koncie Sandbox.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość tworzenia grup produktów wariantowych, np. koszulka w 10 wariantach kolorystycznych i 5 rozmiarach musi zostać utworzona w ramach jednej grupy produktów, jako produkt wariantowy. Istnieją trzy kluczowe elementy tworzenia produktu wariantowego: ITEMGROUP_ID, ITEMGROUP_TITLE i VARIABLE_PARAMS. Wszystkie te elementy są niezbędne do utworzenia produktów wariantowych. Szczegółowy opis tych elementów znajduje się w tabeli poniżej.
 • System zawsze sprawdza produkty element po elemencie, dopóki nie znajdzie błędu w danych produktu. Jeśli tak się stanie, pojawi się wpis w dzienniku błędów, a system przejdzie do sprawdzania kolejnego produktu. Jeśli w danym produkcie występuje więcej niż jeden błąd, nie zostanie on wykryty podczas tego wczytywania. Proces należy powtórzyć.

Poniżej znajdują się przykładowe feedy w formacie xml:

Opis elementów podawania produktów

ITEMS
element obowiązkowy
 Element główny pliku XML.
Jest on podawany tylko raz.
ITEM
element obowiązkowy
 Zawiera informacje o określonym produkcie lub jego wariancie.
ID
element obowiązkowy
 Identyfikator lub wariant produktu. W tym miejscu wprowadza się kod produktu, który jest następnie zapisywany np. w zamówieniach.
Każdy identyfikator musi być niepowtarzalny. Nie może być taki sam jak ITEMGROUP_ID.
Kombinacje maksymalnie 50 znaków, dozwolone znaki to: _, -, 0-9, a-z, A-Z (podkreślenia, myślniki, cyfry od zera do dziewięciu, małe i duże litery bez polskich znaków).
STAGE
element obowiązkowy
 W fazie wdrażania (TESTOWANIE) zawsze należy używać wartości DRAFT, LIVE zostałaby uznana przez system jako błąd. Na tym etapie nie ma możliwości ustawienia wartości live.
Przełączenie produktów na live następuje dopiero po pomyślnym sprawdzeniu wyglądu produktu i dokończeniu wszystkich ustawień. Po sprawdzeniu specjalista ds. Onboardingu przełączy Twoje konto w tryb PRODUKCJI. Zostaniesz wtedy poinformowany, że status produktów może zostać zmieniony na LIVE. Produkty staną się wówczas widoczne na stronie internetowej.
Nie można zmienić wartości z LIVE na DRAFT. Aby dezaktywować produkt, należy skorzystać z jednej z metod opisanych tutaj..
ITEMGROUP_ID
element obowiązkowy dla wariantów
 W przypadku produktów wariantowych, element ten wskazuje identyfikator grupy wariantów.
ITEMGROUP_ID musi być unikalny i nie może być taki sam jak identyfikator.
Kombinacje maksymalnie 50 znaków, dozwolone znaki to: _, -, 0-9, a-z, A-Z (podkreślenia, myślniki, cyfry od zera do dziewięciu, małe i duże litery bez polskich znaków).
ELEMENT OBOWIĄZKOWY TYLKO DLA PRODUKTÓW WARIANTOWYCH.
ITEMGROUP_TITLE
element obowiązkowy dla wariantów
 W przypadku produktów wariantowych, pole to zawiera nazwę produktu głównego.
Wartość powinna zawierać ogólną nazwę grupy wariantów bez szczegółowych informacji rozróżniających warianty (np. bez koloru, rozmiaru, ...).
ELEMENT OBOWIĄZKOWY TYLKO DLA PRODUKTÓW WARIANTOWYCH.
CATEGORY_ID
element obowiązkowy
 Identyfikator kategorii
Zawsze musi zawierać kod kategorii zgodnie z naszym drzewem kategorii dla kraju, w którym produkty są wdrażane. Drzewa w poszczególnych krajach mogą się różnić.
Dodatkowo warunki kategorii mogą zawierać elementy obowiązkowe, a identyfikator kategorii może być niewystarczający do prawidłowego wyświetlenia produktu.
Zawsze sprawdzaj warunki kategorii dla każdej kategorii..
BRAND_ID
element obowiązkowy
 Identyfikator marki
Zawsze musi zawierać kod marki, czyli BRAND ID. Kod marki nie jest tożsamy z rzeczywistą nazwą marki.
Identyfikator marki można znaleźć w Portalu Partnerskim MALL w sekcji Brands (marki). Jeśli marka nie istnieje jeszcze w naszym systemie, utwórz wniosek o jej utworzenie zgodnie z instrukcją dostępną tutaj.
TITLE
element obowiązkowy
 Nazwa produktu/wariantu.
Nie może zawierać nazwy marki, ponieważ jest ona automatycznie dodawana na pierwszej pozycji tytułu z elementu BRAND_ID. Maksymalna długość wynosi 200 znaków.
Musi zawierać słowa kluczowe oraz, jeśli jest to wariant, jego specyfikację (np. kolor). 
SHORTDESC
element obowiązkowy
 Krótki opis produktu
Nie może on zawierać znaków formatowania ani HTML, a jedynie pełne zdania.
Maksymalna długość wynosi 300 znaków.
Krótki opis jest wyświetlany na liście produktów na stronie internetowej, dlatego powinien on krótko przedstawiać produkt.
LONGDESC
element obowiązkowy
 Długi opis produktu
Może on zawierać podstawowy kod HTML, maksymalna długość opisu nie może przekraczać 13000 znaków.
Musi zawierać bardziej szczegółowy opis produktu.
PRIORITY
element obowiązkowy
 W polu wpisz wartość 1.
System automatycznie szereguje produkty za pomocą algorytmu, który działa na podstawie liczby kliknięć, ruchu i sprzedaży danego produktu. 
Jest to przestarzały element, który nadal wymaga wypełnienia, ale nie jest w ogóle brany pod uwagę. 
Obecnie pracujemy nad jego usunięciem.
PACKAGE_SIZE
element obowiązkowy
 Przyjmuje wartości smallbox / bigbox i określa rozmiar opakowania.
Ten element łączy produkt z transportem, dlatego ważne jest, aby prawidłowo skonfigurować opcje dostawy.
Smallbox musi spełniać 3 warunki:
- suma wszystkich trzech boków opakowania nie więcej niż 175 cm,
- najdłuższy bok paczki nie więcej niż 100 cm,
- waga paczki do 20 kg.
Bigbox każda przesyłka, która nie spełnia powyższych warunków.
 
BARCODE
element obowiązkowy
 Kod produktu EAN jest obowiązkowy. System akceptuje 13 znaków numerycznych.
Jeśli EAN składa się z 14 znaków numerycznych, wpisz 13 cyfr bez 0 na początku. W przypadku krótszego, 8-cyfrowego numeru EAN, należy dodać na początku tyle 0, ile brakuje do 13 znaków.
PRICE
element obowiązkowy
 Cena produktu w tym VAT obowiązujący w danym kraju. Cena nie może zawierać prowizji.
VAT
element obowiązkowy
 VAT w licznie całkowitej (np. 21). VAT musi odpowiadać stawkom podatkowym obowiązującym w kraju, w którym produkty są wdrażane.
RRP
element obowiązkowy
 Rekomendowana cena detaliczna.
W krajach spoza CZ jako separatora należy używać kropki ".".
PARAM
element obowiązkowy
 Parametry produktu.
W tym miejscu wprowadzane są tylko parametry i wartości zdefiniowane w systemie dla danej kategorii. Szczegółowe informacje o parametrach poszczególnych kategorii można znaleźć w rozdziale Kategorie / Categories w Portalu Partnerskim MALL.
PARAM
element obowiązkowy
NAMEIdentyfikator parametru
Nie należy używać nazwy parametru, lecz jego identyfikatora, który jest w języku angielskim (np. COLOR).
PARAM
element obowiązkowy
VALUEWartość parametru, zawsze muszą być podane w języku lokalnym i w ściśle określonym brzmieniu (np. "czerwony").
VARIABLE_PARAMS
element obowiązkowy dla wariantów
 Określa parametry, na podstawie których system powinien tworzyć warianty. Można użyć maksymalnie 2 (np. rozmiar "SIZE" i kolor "COLOR").
ELEMENT OBOWIĄZKOWY TYLKO DLA PRODUKTÓW WARIANTOWYCH.
VARIABLE_PARAMS
element obowiązkowy dla wariantów
PARAMIdentyfikator parametru zmiennego (np. KOLOR).
Nie jest tu wstawiana nazwa parametru, lecz jego identyfikator. 
ELEMENT OBOWIĄZKOWY TYLKO DLA PRODUKTÓW WARIANTOWYCH.
MEDIA
element obowiązkowy
 Obrazy produktu/wariantów.
Maksymalna liczba zdjęć wynosi 20, zdjęcia muszą być na białym tle/bez tła, bez logo, znaków wodnych i naklejek.
Więcej informacji na temat wymagań dotyczących wyglądu produktów można znaleźć tutaj.
MEDIA
element obowiązkowy
URLAdres URL obrazu.
Nie może mieć więcej niż 200 znaków, bez akcentów i spacji. Maksymalna wielkość zdjęcia to 2MB, maksymalna rozdzielczość 2000px x 2000px. Minimalny rozmiar 100 KB.
W przypadku zmiany obrazu należy również zmienić adres URL.
MEDIA
element obowiązkowy
MAINWartość true / false wskazuje, czy jest to główny obraz. Tylko jeden element MEDIA może zawierać wartość true.
MEDIA
element obowiązkowy
Element MEDIA zawiera również etykietę energetyczną.
Należy zwrócić uwagę, by użyć wszystkich elementów z przykładu, w przeciwnym razie cały feed produktowy zostanie wyłączony.
Obowiązkowe tylko dla produktów, dla których etykiety energetyczne są wymagane ze względów prawnych.
MEDIA
element obowiązkowy
URLURL etykiety energetycznej.
Nie może mieć więcej niż 200 znaków, bez akcentów i spacji. Maksymalna wielkość zdjęcia to 2MB, maksymalna rozdzielczość 2000px x 2000px. Minimalny rozmiar 100 KB.
W przypadku zmiany obrazu należy również zmienić adres URL.
MEDIA
element obowiązkowy
MAINZawsze wypełnij wartość FALSE
MEDIA
element obowiązkowy
ENERGY_LABELZawsze wypełnij wartość TRUE
MEDIA
element obowiązkowy
INFORMATION_LISTZawsze wypełnij wartość FALSE
MEDIA
element obowiązkowy
W skład mediów wchodzą również arkusze informacyjne.
Należy zwrócić uwagę, by użyć wszystkich elementów z przykładu, w przeciwnym razie cały feed produktowy zostanie wyłączony.
Obowiązkowe tylko dla produktów, dla których arkusze informacyjne są wymagane ze względów prawnych.
MEDIA
element obowiązkowy
URL URL arkusza informacyjnego.
Nie może mieć więcej niż 200 znaków, bez akcentów i spacji. Maksymalna wielkość zdjęcia to 2MB, a rozdzielczość 2000px x 2000px. Minimalny rozmiar 100 KB. Jeśli go zmienisz, musisz także edytować adres URL. 
MEDIA
element obowiązkowy
MAIN Zawsze wypełnij wartość FALSE
MEDIA
element obowiązkowy
ENERGY_LABEL Zawsze wypełnij wartość FALSE
MEDIA
element obowiązkowy
INFORMATION_LIST Zawsze wypełnij wartość TRUE
PROMOTION
element opcjonalny
 Wskazuje cenę promocyjną produktu. Szczegółowy opis ceny promocyjnej można znaleźć tutaj.
PROMOTION
element opcjonalny
PRICECena promocyjna z VAT.
PROMOTION
element opcjonalny
FROMOkres obowiązywania ceny promocyjnej OD (w formacie 2022-03-20T13:00:00)
PROMOTION
element opcjonalny
TOOkres obowiązywania ceny promocyjnej DO (w formacie 2022-03-20T13:00:00)
DIMENSIONS
element opcjonalny
 Wymiary produktu do transportu.
W przypadku umieszczania WYMIARÓW w feedzie należy zawsze uwzględniać wszystkie elementy wymiaru aby prawidłowo wgrać produkty do systemu.
Jeśli chcesz dodać np. samą wagę ( transport według wagi), wpisz 0 dla pozostałych wymiarów.
DIMENSIONS
element opcjonalny
WEIGHTWaga w kg.
DIMENSIONS
element opcjonalny
WIDTHSzerokość w cm.
DIMENSIONS
element opcjonalny
HEIGHTWysokość w cm.
DIMENSIONS
element opcjonalny
LENGTHDługość w cm.
LABEL
element opcjonalny
 Etykiety, których można użyć znajdziesz tutaj.
Nie ma ograniczeń co do liczby etykiet na produkcie, jednak nie mogą się powtarzać.
LABEL
element opcjonalny
NAMEIdentyfikator etykiety
Można używać podstawowych etykiet FDEL (bezpłatna wysyłka), NEW (nowy produkt) i SALE (wyprzedaż). Wszelkie inne etykiety można stosować tylko po uprzedniej konsultacji ze MALL. 
LABEL
element opcjonalny
FROMData ważności etykiety OD (w formacie 2022-03-20T13:00:00)
LABEL
element opcjonalny
TOData ważności etykiety DO (w formacie 2022-03-20T13:00:00)
DELIVERY_DELAY
element obowiązkowy
 Określa liczbę pełnych dni roboczych potrzebnych na dostarczenie produktu.
Wartość musi być liczbą całkowitą.
Informację tę można również ustawić dla całego asortymentu w sekcji Delivery w Portalu Partnerskim MALL. Ustawienie opóźnienia dostawy na produkcie jest nadrzędne w stosunku do ustawienia w transporcie. Wartość 0 oznacza, że dane są pobierane z ustawień transportu. Wartości z opóźnienia dostawy w transporcie i w produkcie lub wariancie nie kumulują się.

W przypadku dodatkowych pytań można się z nami skontaktować poprzez Centrum Pomocy.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.