W poniższym artykule znajdziesz listę najczęściej występujących komunikatów o błędach w MALL XML feed oraz ich znaczenie. Na podstawie tych informacji naprawa błędów oraz praca z MAL XML Feed będzie łatwiejsza.

Instrukcje, gdzie można znaleźć listę komunikatów o błędach, można znaleźć w artykule Import MALL XML Feed do portalu, praca z interwałami, komunikatami o błędach.
Przy usuwaniu, korygowaniu błędów należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji podłączania MALL XML Feed.

Poniższa lista błędów jest ważna również dla partnerów z typem połączenia API. Te wiadomości mogą powrócić w odpowiedzi na twoje zapytanie (call). W związku z tym należy zmodyfikować strukturę zapytania, aby uniknąć błędu.

Ważne:
Duplikacja identyfikatorów w Feedzie nie jest dozwolona. Jeśli w feedzie wielokrotnie podasz ten sam identyfikator, system zarejestruje tylko jeden z tych produktów, ignorując wszystkie inne. Opisanej sytuacji nie odpowiada żaden komunikat o błędzie w dzienniku, więc upewnij się, że twoje identyfikatory są unikalne. Jeśli masz wiele wariantów jednego produktu, skorzystaj z opcji tworzenia wariantów produktów zgodnie z dokumentacją.

UWAGA:
Dziennik błędów nie określa, który konkretnie produkt generuje błąd, dlatego zawsze należy sprawdzić dane w całym feedzie.

W dzienniku można znaleźć się maksymalnie 1000 błędów. Jeśli log pokazuje tę liczbę, możliwe, że feed zawiera ich więcej. W takim przypadku błędy należy korygować stopniowo.

Product feed (kanał produktowy)

Komunikat o błędzie:Znaczenie:
Validation error [line 17]: 'Element' PARAM ': This element is not expected.'
Element PARAM jest tutaj tylko przykładem, w komunikacie może pojawić się dowolny inny element.
Komunikat oznacza, że w feedzie jest nieprawidłowa kolejność elementów lub brakuje elementu obowiązkowego. Postępuj zgodnie z instrukcją podłączania MALL XML Feed.
Jeśli nie używasz w feedzie elementów opcjonalnych, takich jak VARIABLE_PARAMS, nie wstawiaj ich jako pustych elementów, lecz całkowicie je usuń. System traktuje jako błędne wszystkie formy pustych elementów: , , 0.
Validation error [line 3640]: 'Element' VARIABLE_PARAMS ': Missing child element (s). Expected is (PARAM). 'Elementy VARIABLE_PARAMS i PARAM są tylko przykładami, każdy inny element może pojawić się w komunikacie.
Wiadomość oznacza, że brakuje elementu potomnego „child”.
Na przykład, element nadrzędny VARIABLE_PARAMS musi również zawierać element potomny PARAM. Jeśli brakuje PARAM, pojawia się następujący komunikat o błędzie. Postępuj zgodnie z instrukcją podłączania MALL XML Feed.
Jeśli nie używasz w feedzie elementów opcjonalnych, takich jak VARIABLE_PARAMS, nie wstawiaj ich jako pustych elementów, lecz całkowicie je usuń. System traktuje jako błędne wszystkie formy pustych elementów: , , 0.
Validation error [line 0]: ‚Bad data type of parameter [CATEGORY_ID], expected„ string “, received„ object “Wartość elementu (np.: CATEGORY_ID) jest prawdopodobnie pusta. W feedzie nie mogą znajdować się puste elementy bez wartości, system potraktuje to jako błąd. Dotyczy to wszystkich elementów. Będziesz musiał wstawić wartość do elementu, aby poprawić błąd.
Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=*** ` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:"Image size exceeded. Allowed image size is 2MB. ", "ErrorCode": "MEDIA_VALIDATOR", "errorAttributes": []}], "result": {"code": 400, "status": "ERROR", "message": "Image size exceeded. Allowed image size is 2MB. "}," Data ": {" key ":" product.media "," data ": {" index ": 0," data ": {" url ":" https: image url " , “Main”: true}}}}Rozmiar obrazu jest ograniczony do 2 MB, ten komunikat informuje o przekroczeniu tego limitu.
Zasady wstawiania zdjęć do produktów dostępne są tutaj.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***`resulted in a` 400 Bad Request` response: {„errorCodes“: [{„message“: “Sent media exceeded allowed value of 2000px. Your dimensions for media ‚https: \ / \ / www.mallfoto.cz \ / foto \ /433.jpg 'are 3210px x 2141px.", "ErrorCode": "MEDIA_VALIDATOR", "errorAttributes": []}], " result ": {" code ": 400," status ":" ERROR "," message ":„Sent media exceeded allowed value of 2000px. Your dimensions for media ‚https: \ / \ / www.mallfoto.cz \ / foto \ /433.jpg‚ are 3210px x 2141px. “}, "Data": {"key": "product.media", "data": {"index": 0, "data": {"url": "‚ https: \ / \ / www.mallfoto.cz \ /foto\/433.jpg "," main ": true}}}}Komunikat informuje, że została przekroczona maksymalna rozdzielczość obrazu, maksymalna rozdzielczość to 2000px x 2000px.
Zasady wstawiania zdjęć do produktów dostępne są tutaj.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=*** `resulted in a` 400 Bad Request` response: {„errorCodes“: [{„message“: “Invalid value for shortdesc‚ Sk \ u0142adniki Alkohol denat. water Perfumy Methyloglucose ether PPG-20 Butylomethoxysydibenzoilomethane Methoxycysynonite ethylhexylsyl Salicylate ethylohexyl Sulfate of sodium BHT Butylophenylomethylopropion Citral Citronellol Eugenol Geraniol Hexyl cinnamal Limonene Linalool…. Max length is 300 chars. "," ErrorCode ":" VALIDATION_ERROR "," errorAttributes ": []}]," result ": {" code ": 400," status ":" ERROR "," message ":" Invalid value for shortdesc ‚Sk \ u0142adniki Alcohol denat. water Perfumy Methyloglucose ether PPG-20 Butylomethoxysydibenzoilomethane Methoxycysynonite ethylhexylsyl Salicylate ethylohexyl Sulfate of sodium BHT Butylophenylomethylopropion Citral Citronellol Eugenol Geraniol Hexyl cinnamal Limonene Linalool…. Max length is 300 chars. "}," Data ": {" key ":" product.shortdesc "}}Maksymalna liczba znaków w krótkiej tekście (SHORTDESC) to 300 znaków, komunikat ostrzega, że ten limit został przekroczony.
Należy skrócić krótki. Informację jak stworzyć prawidłowy krótki opis znajdziesz tutaj.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid EAN value for barcode ‚8591691058550‘“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid EAN value for barcode ‚859438202484‘“},“data“:{„key“:“product.barcode“}}Walidacja EAN jest połączona z bazą danych GS1. Komunikat informuje, że dany produkt, zgodnie z walidacją GS1, ma przypisany nieprawidłowy EAN.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Parameter MP_PUBLISHER for category MP121OS does not exist.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:„Parameter MP_PUBLISHER for category MP121OS does not exist.“},“data“:{„key“:“product“,“data“:{„item“:“parameters“,“data“:{„MP_PUBLISHER“:“Kr\u00e1sn\u00e1 pan\u00ed“,“MP_BINDING“:“Kr\u00fa\u017ekov\u00e1″,“MP_LANGUAGE“:“\u010desky“}}}}Parametr (np. MP_PUBLISHER) nie istnieje dla kategorii (np. MP1210S).
Każda kategoria ma zdefiniowany zestaw parametrów, których można użyć w tej kategorii.
Komunikat informuje o użyciu parametru, który nie jest dostępny dla tej kategorii – należy go usunąć.
[Processing error]: cURL error 7: Failed to connect to mpapi.cs.mall.local port 80: Connection timed out (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)Wystąpił błąd połączenia i pobieranie feedu zostało przerwane. Ponownie dołącz plik do przesłania.
[Processing error]: Product ID ‚00103769‘ activation failed‚.Produkt posiada wartość LIVE w elemencie STAGE, ale jednocześnie partner jest jeszcze w fazie testowej wdrożenia, kiedy to nie jest możliwe przypisanie produktów jako LIVE (online).
Ponieważ wartość live ustawiana jest dopiero w momencie publikacji produktu online, system wykrywa błąd. Konieczna jest więc zmiana wartości na DRAFT.
[Processing error]: Server error: `PUT http://mpapi.cs.mall.local/v1/products/12870922?client_id=***` resulted in a `500 Internal Server Error` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Internal server error“,“errorCode“:„INTERNAL_SERVER_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:500,“status“:“ERROR“,“message“:“Internal server error“}}Wystąpił błąd połączenia i pobieranie feedu zostało przerwane. Ponownie dołącz plik do przesłania.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Value for parameter ‚MP_PUBLISHER‘ is too long. Max length is 50 chars“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Value for parameter ‚MP_PUBLISHER‘ is too long. Max length is 50 chars“},“data“:{„key“:“product.parameters“}}Przekroczono liczbę znaków dla wartości parametru. Maksymalna liczba znaków dla wartości parametru to 50.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Your VAT with value 22 does not exist. Allowed VAT rates are 5, 18, 27.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Your VAT with value 22 does not exist. Allowed VAT rates are 5, 18, 27.“},“data“:{„key“:“product.vat“}}Nie ma stawki podatku dla produktu w tym kraju. Konieczne jest wprowadzenie podatku VAT dla danego kraju.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid value for barcode ‚85900011088333‘. Max length is 13 chars.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for barcode ‚859483393939398333‘. Max length is 13 chars.“},“data“:{„key“:“product.barcode“}}Przekroczono liczbę znaków EAN. Maksymalna liczba znaków EAN to 13.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Unknown brand id ‚S.O.S. dekorace'“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Unknown brand id ‚S.O.S. dekorace'“},“data“:{„key“:“product.brand_id“}}Marka nie znajduje się w naszym systemie i nie ma przypisanego identyfikatora marki. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby stworzyć markę w naszym systemie. Instrukcją dostępna tutaj.
[Processing error]: Client error: `PUT http://mpapi.cs.mall.local/v1/products/2843?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid value 0 (must be bigger than 0) for item price.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value 0 (must be bigger than 0) for item price.“},“data“:{„key“:“product.price“}}Cena produktu musi być większa niż 0.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Unknown media (‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg) size (missing Content-Length header)“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Unknown media (‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg) size (missing Content-Length header)“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url“:’https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg „,“main“:true}}}}W obrazie brakuje obowiązkowych metadanych, a konkretnie nagłówka Content-Length, który określa rozmiar obrazu w bajtach. Możliwe, że został usunięty podczas edycji obrazu, konieczne jest jego dodanie.
[Processing error]: Client error: „POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***“ resulted in a 400 Bad Request response:
 {"ErrorCodes": [{message ": „Date (2020-11-15 00:00:00) cannot be in the history.“, „ErrorCode”: „VALIDATION_ERROR”, „errorAttributes”: []}], „wynik”:
 {„code“:400,“status“:“ERROR“, „message“: „Date (2020-11-15 00:00:00) cannot be in the history.“},“data“:{„key“:Product.promotions, "Dane": {"index": 0, "data":
 {„price“:“25.20″,“from“:“2020-10-25 00:00:00″,“to“:“2020-11-15 00:00:00″}}}}
Produkt zawiera wygasłą etykietę lub cenę promocyjną - data „do” minełą. Należy przedłużyć ważności etykiety / ceny specjalnej lub całkowicie usunąć etykietę z feeda.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Variant parameters missing“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Variant parameters missing„},“data“:{„variantIndex“:0}} Komunikat błędu wskazuje na brak parametrów wariantu dla produktu. Na przykład zaznaczono rozmiar (SIZE) jako parametr wariantu w elemencie VARIABLE_PARAMS, ale brakuje tego parametru w strukturze produktu. Dla każdego wariantu musi być podany parametr wariantu z odpowiednią wartością.  
[Processing error]: Couldn’t download feed, XMLReader::open(): Unable to open source dataUpewnij się, że struktura jest zgodna z plikiem XML i że plik XML jest dostępny - nie jest blokowany. 
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Invalid URL ‚https:\/\/www.yyy.cz\/image\/cache\/XXX\/\u000\u000,%20\u0000_cam1-600×800.png‘.“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid URL ‚https:\/\/www.yyy.cz\/image\/cache\/XXX\/\u000\u000,%20\u0000_cam1-600×800.png‘.“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url“:“h’https:\/\/www.yyy.cz\/image\/cache\/XXX\/\u000\u000,%20\u0000_cam1-600×800.png’main“:true}}}} Zkontrolujte zda je dané URL bez mezer v adrese, mezery je možné nahradit znakem „%20“. Obrázek musí byt online a URL adresa validní.
Validation error [line 18]: ‚Element ‚URL‘: This element is not expected. Expected is ( SWITCH ). ‚ Występuje nieprawidłowa struktura elementu MEDIA w feedzie. Do jednego elementu root MEDIA można wstawić tylko 1 zdjęcie. Przykład poprawnej struktury: 

    .https://yyy.com 
    
true
 
 
 
    .https://aaa.com 
    
false 
 
Validation error [line 42]: ‚Element ‚MEDIA‘: Character content other than whitespace is not allowed because the content type is ‚element-only‘. Spacje między elementami nie są dozwolone w notacji. 
Validation error [line 10]: ‚Element ‚LONGDESC‘: Element content is not allowed, because the type definition is simple.  Element LONGDESC zawiera nieprawidłowy zapis HTML. Można używać podstawowych znaków HTML.
„[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Label ‚FDEL‘ is duplicated in your request.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:„Label ‚FDEL‘ is duplicated in your request.“}, "Data": {"key": "product.labels", "data": {"index": 2, "data": {"label": "FDEL", "from": "2021-02- 26 14:00:42 ″, „do„: „2021-03-26 14:00:42 ″}}}}” Unikalna ETYKIETA (np. FDEL) może być użyta tylko raz w produkcie.
Validation error [line 0]: ‚Bad data type of parameter [TITLE], expected „string“, received „array„‚Komunikat błędu oznacza, że element TITLE jest pusty i nie zawiera wartości. Nasz system traktuje puste elementy jako błąd.  
[Processing error]: Client error: `PUT http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products/00212x?client_id=xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Value for rrp can not be updated. Variant is promoted.„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Value for rrp can not be updated. Variant is promoted.“},“data“:{„key“:“variant.rrp“,“data“:{„variantIndex“:0}}} Element RRP (rekomendowana cena detaliczna) nie może być edytowany w momencie obowiązywania etykiety PROMOTION lub SALE.
[Processing error]: Client error: `PUT http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products/duo-aaa_xxx_1111?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Media URL ‚https:\/\/mall.cz\/resources\/photos\/xxx.jpg‘ is already used.„,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Media URL ‚https:\/\/mall.cz\/resources\/photos\/xxx.jpg‘ is already used.“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:5}}} Tego samego obrazu nie można użyć dwukrotnie w jednym produkcie.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Incorrect rrp ‚888.18‘. Round it to 0 decimals.„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Incorrect rrp ‚888.18‘. Round it to 0 decimals.“},“data“:{„key“:“product.rrp“}} Wartość RRP podaje się w zaokrągleniu bez miejsc dziesiętnych. 
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Media from url ‚https:\/\/mall.cz\/XXX\/IMG2\/.jpg‘ cannot be loaded.„,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Media from url ‚https:\/\/mall.cz\/XXX\/IMG\/.jpg‘ cannot be loaded.“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url’https:\/\/mall.cz\/XXX\/IMG\/.jpg‘,“main“:true}}}} System nie może pobrać obrazu. Upewnij się, że feed zawiera działający adres URL.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Unknown category id ’65‘", "errorCode": "VALIDATION_ERROR", "errorAttributes":[]}], "result":{"code":400, "status": "ERROR", "message": "Unknown category id '65′"}, "data":{"key": "product"}} Sprawdź, czy wprowadziłeś prawidłowy kod kategorii. Instrukcje dotyczące kategorii można znaleźć tutaj
Kategorie mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych krajach, dlatego zalecamy sprawdzenie wymaganej kategorii. 
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Invalid value for id ‚55555x‘. Product ID is already used as a variant ID.„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for id ‚55555x‘. Product ID is already used as a variant ID.“},“data“:{„key“:“product.id“}} Identyfikator produktu (element ID) oraz identyfikator grupy wariantów (element ITEMGROUP_ID) muszą być unikalne. Nie można użyć tego samego ITEMGROUP_ID i ITEM_ID dwa razy. Jednocześnie nie można wprowadzić identycznych ITEMGROUP_ID i ITEM_ID. 
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Invalid value for label ‚PROMOTIONS‘. Max length is 4 chars.„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for label ‚PROMOTIONS‘. Max length is 4 chars.“},“data“:{„key“:“variant.labels“,“data“:{„variantIndex“:0}}}Nazwa etykiety (LABEL) jest ograniczona do maksymalnie 4 znaków. Etykiety, które można stosować to NEW, SALE, FDEL. Więcej informacji na temat ustawiania etykiet można znaleźć tutaj tutaj.

Uwaga: nieustannie aktualizujemy komunikaty o błędach.
Jeśli napotkasz błąd, którego nie ma na tej liście, napisz do nas przez Centrum Pomocy.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.