Ten artykuł służy do śledzenia procesu reklamacji w MALL.
Reklamacje to jedna z najbardziej negatywnych sytuacji, które mogą wpływać na doświadczenie klienta. Ten proces jest tak skonfigurowany, że możemy sobie z nim poradzić najlepiej jak potrafimy i ogólnie pozostawić klientowi dobrą pamięć.

Poszczególne kroki reklamacji towaru

Paragon od klienta

Jeśli klient reklamuje towar, zwykle zwraca się do sklepu internetowego, który jest wymieniony jako sprzedawca. W takim przypadku klient przywiezie towar do oddziału naszej firmy. Tam klient dokonuje oględzin towaru i sporządza protokół reklamacyjny, który zawiera następujące informacje:

 • numer reklamacji (zaczyna się od serii 2600 *)
 • datę wpływu reklamacji w Sklepie Internetowym
 • dane składającego skargę = klienta
 • przedmiot reklamacji (zawsze za 1 sztukę towaru). W przypadku reklamacji klienta np. 4 sztuki towaru należy zawsze dołączyć 4 protokoły reklamacyjne.
 • rodzaj i opis wady - w tym miejscu opisywana jest wada towaru lub inne wymagania klienta
 • zawartość opakowania - co wchodzi w skład przesyłki reklamowanego towaru
 • stan towaru przy odbiorze i zanotowanie - wszystkie widoczne braki towaru przy przyjęciu reklamacji powinny być tutaj odnotowane

Jak wygląda protokół reklamacyjny, możesz zobaczyć tutaj.

Punkty w poniższym protokole dotyczą wyłącznie centrum handlowego internetowego

 • W przypadku nieodwracalności towaru proszę o:
  • klient ma możliwość wyboru formy zwrotu pieniędzy
  • klient może zażądać wymiany na nowy towar
   • Istnieją dwa sposoby spełnienia tego kroku klienta:
    • partnerowi udaje się dostarczyć nam nową sztukę w ramach procesu reklamacyjnego w ustawowym terminie wobec klienta, w tym momencie reklamacja zostanie rozliczona w zamian za nową sztukę i dla klienta biegnie pierwotny okres gwarancji
    • partner nie dostarczy nam nowej sztuki w terminie wskazanym w OWU, klientowi zwrócone zostaną środki i wtedy możliwe jest utworzenie nowego zamówienia na nową sztukę. W tym momencie klientowi przysługuje nowy okres gwarancji.
 • Proszę o załatwienie reklamacji:
  • miejsce, do którego klient chce wysłać załatwioną reklamację

Alternatywnie jest to reklamacja towaru do 500 CZK wraz z VAT. VAT, reklamacje rozwiązujemy na miejscu zwracając klientowi środki oraz wysyłamy e-mail informacyjny z prośbą o wystawienie noty kredytowej. Nie odpowiadaj na tego e-maila i wyślij nam kredyt na e-mail: urgence_mp@mall.cz.

Partnerzy zawsze przesyłają rozstrzygniętą reklamację na adres działu reklamacji Sklepu Internetowego:

Internet Mall - dział reklamacji dla CZ, SK, PL, HU
Centrum logistyczne MALL CZ
Prologis Park Jirny, hala DC5, rampa 79
Poděbradská 771
25090 Jirny
tel .: 739 542 848 (kontakt dla kierowców)

Mimovrste - dział reklamacji dla SI
Ul. Brnčičeva 39
1231 Ljubljana
Republika Słowenii

Po spisaniu i potwierdzeniu protokołu reklamacyjnego w oddziale z klientem, towar jest pakowany do działu reklamacji Centrum Handlowego w Jirny każdego dnia roboczego w regularnych odstępach czasu.

Zamiast reklamacji towaru w oddziale, klient może zdecydować się na przesłanie go bezpośrednio na podany powyżej adres działu reklamacji.

OGŁOSZENIE:
Termin na załatwienie reklamacji ustawowo wynosi 30 dni.
Jej początek sięga następnego dnia po stwierdzeniu reklamacji w oddziale.
W przypadku przesłania jej przez klienta na adres działu reklamacji, początek liczony jest następnego dnia po jego otrzymaniu w Centrum Dystrybucji w Jirnech. Termin ten jest również wiążący dla Ciebie jako naszego partnera, tzn. Termin ten biegnie dopiero w dniu otrzymania przesyłki u Ciebie.

Trwa przetwarzanie dział reklamacji w Centrum Dystrybucji

W dziale reklamacji reklamacje według FIFO ustawiane są w kolejce do rozpatrzenia.
W przypadku, gdy klient odesłał reklamowany towar bezpośrednio na adres Centrum Dystrybucji, protokół reklamacyjny spisuje się analogicznie jak w przypadku złożenia reklamacji w oddziale. z danych zawartych w liście motywacyjnym od klienta.

Podczas rozpatrywania reklamacji nastąpi ponowna szybka kontrola towaru, ocena życzenia klienta. Wady, o ile nie wynikają oczywiście z winy klienta, będą oceniane przez partnera jako rzeczoznawca naszych towarów. Towar przetworzymy w systemie i fizycznie przekażemy reklamację do pakowania i późniejszego transportu wzmacniacz.

Wysyłka do sprzedawcy

Każdą reklamację bezpiecznie pakujemy w pudełko, czarną folię i oklejamy taśmą firmową. Następnie przekazujemy wyprawę, która w regularnych odstępach czasu wykorzystuje możliwości przewoźników.

Wysyłając reklamację do partnerów, nie zawiadamiamy z wyprzedzeniem.

Reklamowany towar wysyłamy do partnerów w celu rozliczenia.
Ewentualnie reklamacje można odebrać osobiście w Centrum Dystrybucji w Jirny tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku musisz się skontaktować Zespół operacyjny.

Oczekujemy, że będziesz zawsze gotowy do obsługi reklamacji w sposób satysfakcjonujący klienta.

Towar do 500 CZK włącznie. Podatek VAT, który został zażądany i rozwiązany na miejscu poprzez zwrot środków klientowi, przesyłamy Państwu wraz z innymi Wypłatami z umów zakupu specjalnie oznaczonych jako Reklamacje, z opisem wady i prośbą o wystawienie noty kredytowej.

Wymagania dotyczące dostawcy (partnera)

Oczekujemy, że wszelkie ewentualne reklamacje zostaną przez Państwa załatwione w wyznaczonych terminach zgodnie z warunkami biznesowymi (OWU) MALL Group i MALL Partnera.
Uważamy, że w Twoim interesie jest również podejście do reklamacji tak, jakby klient reklamował się bezpośrednio do Ciebie - czyli relacja B2C, która podlega Kodeksowi Cywilnemu. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89.

Partner MP jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień § 2161 Kodeksu Cywilnego, który nakłada na sprzedawcę towarów za pośrednictwem sieci Internet obowiązek akceptacji tzw. „Wady ukrytej”, która ujawniła się w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży. W takim przypadku do sprzedawcy należy udowodnienie, że towar nie wykazywał tej wady w momencie dostawy. W takich przypadkach partner MP jest zobowiązany zaakceptować opinię Sklepu Internetowego lub odpowiednio ją obalić w granicach prawa.

reklamacja jest załatwiana przez partnera (naprawiona, wymiana na nową sztukę, odrzucona), a towar zwracany do klienta

 • Partnerzy załatwiali skargi zawsze wysyłają na adres działu reklamacji sklepu internetowego.
  • W tej chwili prosimy o odesłanie reklamacji do klienta za pośrednictwem naszej siedziby. Jeżeli nie posiadamy informacji o załatwieniu reklamacji, uznamy ją za nierozstrzygniętą, 15 dnia po doręczeniu reklamacji zamykamy reklamację wystawiając klientowi notę kredytową i dochodzimy od Ciebie kwoty.
 • Reklamacje muszą zawierać kartę serwisową / ocenę eksperta.
  • W przypadku odrzucenia reklamacji konieczne jest prawidłowe opisanie przyczyny odrzucenia, tak aby argumenty wytrzymały nawet w przypadku sporu prawnego. Brak takiego uzasadnienia może skutkować uzasadnionym żądaniem przez Internet Mall pokrycia kosztów postępowania i ewentualnie grzywną ze strony CTIA.

Adres do przesłania załatwionej reklamacji to:

Internet Mall - dział reklamacji dla CZ, SK, PL, HU
Centrum logistyczne MALL CZ
Prologis Park Jirny, hala DC5, rampa 79
Poděbradská 771
25090 Jirny
tel .: 739 542 848 (kontakt dla kierowców)

Mimovrste - dział reklamacji dla SI
Ul. Brnčičeva 39
1231 Ljubljana
Republika Słowenii

reklamację rozstrzyga partner - poprzez zwrot środków

skarga nie zostanie rozliczona przez partnera w wyznaczonym terminie

 • W przypadku niedotrzymania przez Ciebie terminu określonego w OWU, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio oraz z wystawcą korygujący dokument podatkowy żądać.

powtarzające się skargi

 • W okresie gwarancji produktu mogą wystąpić powtarzające się reklamacje.
  W takim przypadku kierujemy się zasadą „3 identyczne / 4 różne reklamacje” i oczekujemy, że zaakceptujesz naszą opinię wobec klienta.

W przypadku prośby o odebranie reklamowanego towaru bezpośrednio od klienta (może dotyczyć towaru nadmiernego, substancji niebezpiecznych itp.), Proces rozpatrywania reklamacji przebiega identycznie jak wyżej wymienione.

W przypadku, gdy klient reklamuje towar bezpośrednio do Ciebie, konieczne jest rozpatrzenie takiej reklamacji w taki sam sposób, jak gdyby był to Twój własny klient, w tym zwrot towaru bezpośrednio do klienta w terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa.
Poinformuj nasz dział reklamacji o otrzymaniu, przebiegu i załatwieniu reklamacji drogą mailową: reklamace_mp@mall.cz.
Jeżeli reklamacja zostanie zakończona decyzją o zwrocie środków klientowi, należy postępować zgodnie z pkt „Reklamacja rozstrzyga partner - poprzez zwrot kosztów” opisane powyżej.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.