MALL Self-Billing to postępowa forma fakturowania, która umożliwia klientowi (nabywcy), firmie Internet Mall a.s. (MALL), do wystawiania dokumentów podatkowych dla swoich dostawców (partnerów) i uregulować zobowiązania wynikające z wystawionych w ten sposób dokumentów podatkowych w zwykły sposób.

Usługa MALL Self-Billing jest dostępna tylko dla partnerów sprzedających na MALL.cz lub MALL.sk. Przy sprzedaży na MALL.cz konieczne jest posiadanie siedziby i magazynu w Republice Czeskiej. Przy sprzedaży na MALL.sk konieczne jest posiadanie siedziby i magazynu w CZ lub SK.

MALL wystawia faktury dla partnera za sprzedaż towarów z uzgodnioną częstotliwością.
Możliwe częstotliwości: codziennie, co tydzień i 14 dni.
Standardowa częstotliwość to 14 dnizmiana częstotliwości może być dokonana poprzez wysłanie prośby do Departament Operacji.

Partner MALL sprzedaje towar po cenach bez podatku VAT pomniejszonych o ustaloną w umowie Kwotę Uzgodnioną. W związku z tym faktury zawierają kwoty już pomniejszone o Uzgodnioną Kwotę.

Zamówienia, które pojawiają się na fakturach to jedynie zamówienia, które mają status końcowy Delivered. Poprawna i terminowa informacja o dacie dostawy przesłana przez partnera jest warunkiem poprawnego i terminowego wystawiania przez MALL Faktur Self-Billing.
Faktury wystawione przez MALL są dostępne w Portalu Partnerskim MALL w zakładce Faktury.
.

Poniżej znajduje się przykładowa faktura MALL Self-Billing.

Na potrzeby protokołu kontroli numerem ewidencyjnym dokumentu jest numer faktury lub zmienny symbol faktury, które są identyczne na naszych fakturach.
Faktury MALL Self-Billing są wystawiane w serii dziesięciocyfrowych numerów, które rozpoczynają się od Twojego SHOP ID z naszej strony.

Dlatego ważne jest, aby zwrócić na to uwagę działu informatycznego podczas wdrażania systemu, tak aby faktury były importowane do systemu ekonomicznego pod właściwym numerem.

Faktura jest płatna zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności określonymi w ważnej umowie między partnerem a MALL.

Dokumenty podatkowe są dostępne dla partnerów na kilka sposobów:

  • wysyłane w formacie PDF na zdefiniowany wcześniej adres e-mail
  • pobierz w formacie PDF bezpośrednio z portalu
  • Możesz pobrać w strukturze danych JSON z portalu, jak importować faktury JSON do swojego systemu gospodarczego tutaj .

Dwa lub trzy dni po wystawieniu faktury MALL Self-Billing, zostanie wystawiony MALL Self-Billing Credit.
Ten MALL Self-Billing Credit jest wystawiany po dniu rozliczeniowym
i dotyczy niefakturowanych faktur po stronie zobowiązań.
Po stronie należności są noty kredytowe dla wszystkich zamówień, które są ustawione jako dostarczone w dniu jego utworzenia i nie zostały jeszcze zaksięgowane.

O tym kredycie informuje Zawiadomienie o Jednostronnym Kredycie.

Noty kredytowe z programu MALL Self-Billing można znaleźć w Portalu Partnerskim MALL w zakładce Billing, a po wystawieniu zostaną one wysłane na Twój zarejestrowany e-mail kontaktowy do spraw finansowych.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności płatność online (karta lub przelew bankowy), płatność ta jest przesyłana na konto MALL.
W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem, płatność ta jest zaksięgowana na koncie po dostawie.

Więcej o kredycie przeczytasz tutaj .

W celu łatwiejszej identyfikacji płatności za pobraniem zalecamy składanie zamówień Partnera MALL u swojego przewoźnika pod zmiennym symbolem naszego numeru zamówienia.
Numer zamówienia pojawia się w zapisach po stronie należności i jest jedynym wspólnym znakiem, za pomocą którego można dopasować dokumenty finansowe.
Numer ten (numer zamówienia) służy również do identyfikacji reklamacji i zwrotów.

Drugą częścią systemu MALL Self-Billing są automatyczne noty uznaniowe. W przypadku anulowania przez klienta umowy kupna-sprzedaży, wystawienia dokumentu zwrotu oraz w innych przypadkach, w których wymagana jest nota kredytowa, nota kredytowa dotycząca zamówienia zostanie wystawiona automatycznie po rozpatrzeniu wniosku przez określony dział MALL. 

Wystawione noty uznaniowe można znaleźć w portalu MALL Partner, w sekcji Rozliczenia, w zakładce Faktury. Mają one serię numerów SAP ID + 9 lub 5 + seria numerów dokumentów (XXXX9XXXXX lub XXXXXX5XXXX).

Częstotliwość wystawiania not uznaniowych jest taka sama jak w przypadku faktur w systemie MALL Self-Billing (codziennie, co tydzień, co 14 dni).

Zamówienia, które zostały złożone przed wprowadzeniem systemu MALL Self-Billing, nie podlegają temu rodzajowi rozliczeń. W takim przypadku zlecenia muszą być wzajemnie rozliczane ręcznie.

W przypadku dodatkowych pytań można się z nami skontaktować poprzez Centrum Pomocy.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.