Zamówienia w portalu MALL Partner

W sekcji Zamówienia masz informacje o zamówieniach otrzymanych od klientów przez MALL. Dowiedz się więcej o tym, jak pracować z tą sekcją poniżej. Po zalogowaniu się do portalu MALL Partner jako pierwszy zobaczysz stronę z ogólnym przeglądem swoich zamówień. Aby uzyskać lepszą orientację, możesz wybrać wyświetlanie zamówień tylko w określonym stanie lub zamówienia, w […]

Czytaj więcej

Przetwarzanie zamówień przy tymczasowym zamknięciu oddziałów Uloženka przez WE | DO

Możemy spotkać się z sytuacją, w której oddziały są czasowo zamknięte ze względu na pracę, urlop lub chorobę. Co zrobić, gdy klient wybierze taki oddział lub Twoja filia jest zamknięta? Jak postępować z takim zamówieniem, znajdziesz poniżej. Klient wybrał oddział, który jest tymczasowo zamknięty Jeśli oddziały są całkowicie zapełnione, są wyłączane na nowe […]

Czytaj więcej

Portal partnerski MALL

W tym artykule znajdziesz więcej informacji o portalu MALL Partner. Możesz dowiedzieć się, do czego służy i jak pracować z portalem poniżej. Portal partnerski to strona ułatwiająca sprzedaż w MALL, służąca do edycji statusu zamówień, wgrywania lub edycji produktów, konfigurowania transportu lub eksportowania dokumentów fakturowych (rozliczenie ręczne). Znajdziesz tu również przegląd kampanii marketingowych, statystyki i nie tylko. […]

Czytaj więcej

Co musi zawierać nota kredytowa

W trakcie naszej wzajemnej współpracy może zaistnieć sytuacja, w której konieczne będzie wystawienie przez Państwa noty kredytowej - korygującego dokumentu podatkowego. Najczęstsze sytuacje, w których konieczne będzie wystawienie tych dokumentów to: nota kredytowa musi zawierać W jednej wystawionej nocie kredytowej można wymienić jeszcze więcej przypadków.Nie jest możliwe jednoczesne wykorzystanie jednego dokumentu do dokumentów zwrotnych (korekta błędnie wpisanego statusu Delivered) [...]

Czytaj więcej

Ręczne rozliczanie, potrącenie należności i zobowiązań

Klient kupuje towar od detalisty MALL, a zatem MALL kupuje towar od Ciebie, partnera. Po dostarczeniu towarów do klienta partner ustawia status zamówienia towarów na DOSTAWIONE. Warunkiem rozliczenia jest status zamówienia towarów DOSTAWIONY. W przypadku rozliczeń ręcznych warunkiem koniecznym jest przesłanie prawidłowych dokumentów rozliczeniowych - xls z zamówieniami, które mają prawidłowy [...]

Czytaj więcej

FastCentrik a zapasy zamówień Partner MALL

Tutaj dowiesz się, jak zmienić status zamówień w FastCentrik, aby zostały poprawnie wprowadzone do Portalu Partnera. Aby w pełni zrozumieć, jak działają statusy w Mall Marketplace, zalecamy przeczytanie artykułu „Statusy zamówień”.

Czytaj więcej

Eksport w celu kompletacji towaru z magazynu

W nowym wyglądzie strony z przeglądem Twoich zamówień przygotowaliśmy dla Ciebie możliwość eksportu wybranych zamówień w zoptymalizowanym widoku do wykorzystania przy kompletacji towarów z magazynu. Utworzenie tego eksportu jest bardzo proste i można to zrobić w zaledwie trzech krokach. 1) Na liście zamówień zaznacz wybrane zamówienia do pobrania. Po lewej stronie tabeli zaznacz wymagane […]

Czytaj więcej

Webhook dla statusów zamówień

Przygotowaliśmy dla Ciebie skuteczny sposób wykrywania zmian w zamówieniach poprzez ustawienia webbooka. Webhook pozwala na otrzymywanie powiadomień o zmianach w zamówieniach w czasie rzeczywistym. Webhook to w zasadzie wywołanie zwrotne HTTP, które umożliwia przekazanie powiadomienia na zdefiniowany przez Ciebie adres URL na podstawie pewnych zmian wprowadzonych w zamówieniach. Na podstawie tego powiadomienia wystarczy zadzwonić przez […], aby uzyskać zaktualizowane dane.

Czytaj więcej

Cancel rate - liczba anulowanych zamówień

Naszym wspólnym celem jest mieć zadowolonego klienta, który regularnie robi zakupy w MALL/Mimovrste. Jednym z podstawowych warunków, które musimy spełnić, aby to osiągnąć, jest minimalizacja odwołań. Wskaźnik anulowanych zamówień to stosunek anulowanych zamówień przez partnera do wszystkich utworzonych zamówień, które przeszły przez status OPEN (skorygowany o zamówienia testowe, ręczne interwencje Call Center MALL przez klienta). Jest to [...]

Czytaj więcej

Nieprawidłowy status zamówienia

Jako użytkownik możesz pracować tylko ze statusami zamówień w określonej kolejności (patrz rysunek poniżej). W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego statusu zamówienia należy skorzystać z formularza internetowego dostępnego pod adresem https://new-partners.mallgroup.com/faq/ . W sekcji Zamówienia / Wprowadzanie statusu zamówienia / Zlecenie problemowe Po wpisaniu numeru zamówienia wybierz przycisk Tutaj, wprowadź opcję zgodnie ze swoimi potrzebami. Wniosek zostanie następnie przesłany do […]

Czytaj więcej