W tym artykule przedstawiono wszystkie informacje na temat tego, jak prawidłowo skonfigurować warianty produktów dla poszczególnych typów połączeń.


Spis treści:


Podstawowe informacje

W celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania produktów na stronie, należy zwrócić uwagę na możliwość tworzenia grup wariantów produktów. W przypadku produktów, które składają się z więcej niż 4 wariantów, obowiązkowe jest utworzenie produktów wariantowych.

Tworzenie wariantów produktów poprawi ich widoczność na stronie internetowej oraz przejrzystość całej kategorii dla klienta. Dzięki temu zwiększysz atrakcyjność rynkową swoich produktów.

Warianty produktów będą wyświetlane w szczegółach produktu jako pojedyncza karta produktu z możliwością wyboru np. rozmiaru lub koloru.

Ważne!
W przypadku wszystkich typów połączeń obowiązuje zasada, że do utworzenia wariantu produktu można użyć maksymalnie 2 parametrów, np. rozmiaru i koloru.

MALL nie przechowuje danych o Twoich produktach, w przypadku ich usunięcia nie ma możliwości ich przywrócenia.

Powrót do góry


Manual input (połączenie ręczne)

Sposób tworzenia wariantów podczas tworzenia nowych produktów można również znaleźć w artykule: Instrukcja połączenia ręcznego – proces tworzenia produktu.

W celu stworzenia wariantu dla danego produktu należy zaznaczyć pole „Variable parameter”, np. kolor – możesz dodać wiele wariantów kolorystycznych w zakładce „Parameters”.

Po wypełnieniu parametrów wariantu w zakładce Variants zostanie wygenerowana lista wariantów, na której należy zmodyfikować niezbędne dane dla każdego wariantu.

W tym miejscu należy wpisać identyfikator każdego wariantu, jego dostępność w magazynie oraz liczbę dni potrzebnych na dostawę.

Ważne!
Późniejsze zmiany należy wprowadzać wyłącznie w zakładce Variants, a nie w zakładkach Basic lub Parameters. Edycje dokonane w tych zakładkach nie są automatycznie nadpisywane w zakładce Variants.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany dokonane po wygenerowaniu wariantu w parametrze wariantu w sekcji Parameters spowodują utworzenie nowych wariantów. Poprzednie warianty zostaną usunięte.

Aby otworzyć szczegóły wariantu, użyj znaku „strzałki w dół” – tutaj możesz uzupełnić brakujące dane wariantu.

Niezbędne jest oznaczenie głównego obrazu wariantu za pomocą przycisku „gwiazdki” oraz oznaczenie pozostałych obrazów dla wariantu przy pomocy symbolu „ptaszka”.

Następnie wystarczy zapisać produkt podczas edycji lub kontynuować wypełnianie innych danych w trakcie tworzenia produktu.

Ważne!
Dodatkową edycję lub dodanie zdjęć należy przeprowadzić osobno dla każdego z wariantów. Zdjęcia przesłane na karcie Basic po utworzeniu wariantów nie są nadpisywane dla poszczególnych wariantów.

Powrót do góry


Heureka XML Feed

Warianty nie są tworzone automatycznie w Heureka feed. W celu utworzenia produktów wariantowych należy oznaczyć produkty wariantowe w XML Heureka elementem ITEMGROUP_ID a także przesłać parametr wariantu w elemencie PARAM.

  • ITEMGROUP_ID - element obowiązkowy, niezbędny dla wariantów, na jego podstawie system rozpoznaje wariant produktu. Nie może być identyczny z ITEM_ID i musi być niepowtarzalny.
    Kombinacja maksymalnie 36 znaków, dozwolone znaki to: _ - 0-9 a-z A-Z (podkreślenia, myślniki, cyfry od zera do dziewięciu, wielkie i małe litery bez znaków diakrytycznych).
  • PARAM - Dla produktów wariantowych element ten jest obowiązkowy.

W celu utworzenia produktów wariantowych, należy w portalu MALL Partner sparować parametry wariantu (w feedzie Heureka - zakładka Pairing parameters), wszystkie wartości parametru, a następnie zaznaczyć ikonę „Variant product”. W ten sposób system potwierdzi, że chcesz utworzyć produkty wariantowe na podstawie wybranego parametru.

Ważne!
Parametr wybrany do tworzenia wariantów musi być oparty na kodzie parametru dostępnym dla danej kategorii na stronie MALL. Wartości mogą być dopasowane tylko do naszych predefiniowanych wartości dla danego parametru. Parametry numeryczne nie wymagają dalszego ręcznego dopasowywania.
Dostępne parametry i dokładne wartości dla każdej kategorii można znaleźć w Kategorie / Categories w Portalu Partnerskim,, a instrukcje dotyczące pracy z tą sekcją tutaj.

Dla poszczególnej kategorii można zaznaczyć maksymalnie 2 parametry wariantu.

Parowanie parametrów i wartości musi być wykonane oddzielnie dla każdej kategorii. Automatyczne dopasowanie parametrów i wartości z feedu nie jest możliwe. Jeśli oferują Państwo produkty wariantowe w wielu kategoriach, zalecamy zbadanie również innych rodzajów połączeń lub usług jednego z naszych dostawców. suplementy.

Następnie należy ręcznie wczytać feed w sekcji Feed Settings:

Powrót do góry


MALL XML Feed

Każdy wariant ma osobny wpis w feedzie produktu i jest identyfikowany za pomocą 3 obowiązkowych elementów, są one kluczowe dla tworzenia produktu wariantowego.

  • ITEMGROUP_ID element określa identyfikator grupy wariantów. ITEMGROUP_ID musi być zawsze unikalny i nie może być taki sam jak ITEM_ID lub jakakolwiek inna grupa ITEMGROUP_ID.
    Kombinacja maksymalnie 50 znaków, dozwolone znaki to: _ - 0-9 a-z A-Z (podkreślenia, myślniki, cyfry od zera do dziewięciu, wielkie i małe litery bez znaków diakrytycznych).
  • ITEMGROUP_TITLE - pole wskazuje tytuł produktu nadrzędnego. Nie należy dodawać w tym miejscu specyfikacji poszczególnych wariantów (np. czarny, XL itp.). Jest to ogólna nazwa wspólna dla grupy wariantów.
  • VARIABLE_PARAMS - wskazuje parametry zmienne (max 2). Warunkiem zastosowania elementu VARIABLE_PARAMS jest przesłanie wymaganych parametrów i wartości w sekcji PARAM.

Tutaj można pobrać przykładowy feed produktów w formacie .xml Produkt wariantowy – wszystkie elementy.

Przykładowy wariant produktu z wszystkimi elementami w formacie XML

Powrót do góry


Połączenie API

produkty wariantowe najpierw użyj metody Create new product stworzyć główny produkt. Następnie do tego produktu przy użyciu metody Utwórz nowy wariant dodać warianty.
Warianty muszą być rozróżniane za pomocą parametrów wariantu. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie dwóch z parametrów dostępnych w danej kategorii.
Warianty przypisane do produktu głównego są następnie zawsze wyświetlane w szczegółach produktu z odpowiednim parametrem jako zmienną opcjonalną dla klienta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą dokumentację API tutaj.

Powrót do góry


Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.