Artykuł stanowi uzupełnienie informacji zawartych w MALL XML feed , rozszerzając zagadnienia dotyczące: importowanie XML feedów do portalu, ustawienia interwałów oraz pracy z komunikatami o błędach.

Ważne:
Ten artykuł opisuje tylko proces dla MALL XML feed, instrukcje dla Heureka XML feed można znaleźć tutaj .

Importowanie MALL XML Feedów do portalu

MALL XML musi być podzielony na:

Oba feedy muszą być zawsze dostępne online i odblokowane po stronie partnera, aby mogły być poprawnie przetwarzane. Feedy są wprowadzane do portalu za pomocą adresu URL, który jest umieszczony w sekcji „Feeds”. Po kliknięciu na czerwony przycisk „Save” adresy URL zostaną zapisane do portalu.

Ustawienie odstępów czasowych dla MALL XML

Po zapisaniu adresów URL możliwe jest również ustawienie odstępów importowania danych, gwarantuje to, że dany feed będzie wielokrotnie dołączany do przetwarzania w wybranym interwale. W wyniku tego, dane będą aktualizowane bez Twojego udziału.

Ważne:
W fazie testowej wdrożenia zalecamy nie ustawiać żadnych interwałów, abyś mógł w każdej chwili po edycji załadować feed. Wystarczy zaznaczyć „Disabled” i zapisać „Save”.

Pamiętaj, żeby ustawić interwały przed wejściem w fazę produkcji:
Dla „Product feed” możesz ustawić odstępy w zakresie 6, 12 lub 24 godzin.
Dla „Availability feed” możesz ustawić krótsze odstępy 30 lub 60 minut.
Po wybraniu odstępów należy je potwierdzić, zapisując zmiany przyciskiem „Save”. Zmiany interwałów dokonywane są w sekcji „Product feed”

Ręczne wgrywanie feedów MALL XML

Po udanym zapisaniu feedów, konieczne jest ich pierwsze wgranie. Jak już było wspomniane w powyższym podrozdziale, w fazie testowej zalecamy pozostawienie wyłączonych („Disabled”) interwałów ładowania. Przy takim ustawieniu, feed może być wgrywany jedynie manualnie. W celu ręcznego zaczytania danych kliknij niebieską ikonę „Enqueue for proces” (prześlij do przetworzenia).

Historia przetwarzania i komunikaty o błędach

Historię importu feedów można znaleźć po naciśnięciu ikony „LOG”.

Po kliknięciu „LOG” wyświetli się historia przetwarzania, w której można zobaczyć czas przetwarzania, liczbę zaktualizowanych produktów, liczbę przetworzonych produktów oraz liczbę błędów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o błędach, kliknij na ikonę „oka”, gdzie znajdziesz konkretne komunikaty o błędach. Zawsze upewnij się, że Twój feed jest poprawnie skompilowany zgodnie z naszą dokumentacją dla MALL XML feeds..
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o błędach, kliknij na ikonę „oka”, gdzie znajdziesz konkretne komunikaty o błędach. Zawsze upewnij się, że Twój feed jest poprawnie skompilowany zgodnie z naszą dokumentacją dla MALL XML feed . W artykule najczęstsze komunikaty o błędach MALL XML znajdziesz szczegółowy opis poszczególnych błędów. najczęstsze komunikaty o błędach dla MALL XML.

W tym miejscu przedstawiony jest również status przetwarzania, który może mieć dwie wartości:

  • Running – oznaczony kolorem żółtym, oznacza, że przetwarzanie jest aktualnie w toku. Feed może pozostać w tym statusie maksymalnie przez 12 godzin. Jeśli przetwarzanie nie zostanie zakończone do tego czasu, feed zostanie automatycznie zatrzymany i będzie można go ponownie załadować.
  • Complete – oznaczony kolorem zielonym, przetwarzanie zostało zakończone.

Schematy struktury plików XML MALL do pobrania

Na stronie głównej istnieje możliwość pobrania schematu feedu produktów i dostępności za pomocą ikony „XSD”.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.