Przepisy ogólne

Punkty te odnoszą się do procesu sprzedaży towarów na odległość.

 • Przedsiębiorca to osoba prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, której celem jest osiągnięcie zysku. Może to być „firma” lub osoba fizyczna. Kupuje towary w związku z wykonywaniem swojej działalności gospodarczej lub na własny rachunek i ewentualnie sprzedaje go dalej.
 • W imieniu przedsiębiorcy mogą działać:
  • organ statutowy (w przypadku osoby prawnej) i / lub;
  • prokurator (tylko w sprawach gospodarczych, np. nie może podejmować decyzji dotyczących nieruchomości) i / lub;
  • osoba upoważniona przez pełnomocnictwo i / lub;
  • osoby, dla których wynika to z pełnionej funkcji lub umowy o pracę
 • Zakład (art. 17 ustawy nr 455/1991 Coll., O licencjonowaniu handlu, z późniejszymi zmianami) to przestrzeń, w której prowadzona jest działalność. Za zakład uważa się również automat sprzedający lub podobne urządzenie używane do sprzedaży towarów lub świadczenia usług oraz placówkę mobilną (zakład, który można przenieść i który nie znajduje się w jednym miejscu przez ponad 3 miesiące).
  Postępowanie pracownika przedsiębiorcy lub innej osoby w jego zakładzie wiąże przedsiębiorcę wobec osób trzecich.
 • Konsumentem jest każdy klient, który nie podaje swojego numeru identyfikacyjnego do zakupu lub nie sugeruje ze swojego nazwiska, że jest przedsiębiorcą (Jan Novák, sro). Konsument używa towarów do swoich osobistych potrzeb niezwiązanych z biznesem.
 • Towary na zamówienie to towary wykonane na specjalne zamówienie klienta. Nie jest to produkt, który jest wytwarzany lub sprzedawany z ofert w katalogu, chociaż klient może wybrać kombinację poszczególnych elementów. To tylko towar, którego przynajmniej jeden z jego elementów nie jest standardowo dostarczany przez sprzedawcę.
 • Sprzedaż na odległość to
  • wszelka sprzedaż poza lokalem sprzedającego
  • sklep
  • umowa zawarta drogą mailową
  • umowa zawarta telefonicznie
  • umowa przesłana klientowi do podpisu
 • W przypadku sprzedaży na odległość klient ma prawo do odstąpienia od umowy z umowy kupna w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, z kilkoma wyjątkami prawnymi zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego.
 • Każdy okres kończący się w weekend lub święto kończy się pierwszego następnego dnia roboczego.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć towar w tzw. Średniej jakości, odpowiadającej celowi użytkowania i uzasadnionym oczekiwaniom klienta (chyba że strony uzgodniły inną jakość).
 • Instrukcje dotyczące towarów konsumpcyjnych muszą być:
  • Czech;
  • w formie pisemnej (lub możliwość użycia czytelnych piktogramów);
  • kompletny;
  • nie mniej niż czcionka 8 w programie Word
 • Odrzucając reklamację, sprzedawca nie może odnosić się do niczego w instrukcjiu do towarów nie (np. zaniedbanie konserwacji).

Dokument to wszystko, co zawiera „czcionkę”, tj. Osobiście dostarczony dokument, list, sms, e-mail lub wypełniony formularz online.

 • Jeśli nadawca nie zostanie powiadomiony o dostarczeniu wiadomości e-mail, wiadomość e-mail zostanie dostarczona legalnie NIE.
  Wiadomość e-mail można postrzegać jako dostarczony dokument, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
  • nadawca otrzymuje potwierdzenie dostarczenia od klienta pocztowego odbiorcy
  • odbiorca ręcznie potwierdza odbiór
  • odbiorca odpowiada na wiadomość e-mail w jasnym kontekście
 • Dokument musi zawsze zawierać identyfikację sprawy (numer reklamacji i datę wpływu), treść wiadomości (np. Jednoznaczne wskazanie sposobu załatwienia reklamacji), nazwę firmy oraz placówkę, do której klient może się zwrócić.
 • Umowę kupna w Eshop tworzy się poprzez wysłanie zamówienia (oferty) i jego późniejszego potwierdzenia (otrzymanie oferty). Wówczas sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru po uzgodnionej cenie, której nie może zmienić, a kupujący zobowiązany jest odebrać towar i zapłacić. Potwierdzenie projektu nie może zawierać niczego poza zakresem zamówienia, w przeciwnym razie jest kontrpropozycją.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś, napisz do nas...