Sodelovanje MALL Partner 3/2021

Komunikacija prek e-pošte

Níže naleznete email ze dne 16. 3. 2021 Sodelovanje MALL Partner o pomembnih spremembah in prihajajočih novostih.

Rozšiřujeme spolupráci s integrátory pro Vaše hladší fungování 

V letošním roce usilovně pracujeme na navázání spolupráce s různými integrátory, které Vám prostřednictvím doplňků umožní jednoduše se napojit a provádět každodenní úkony s prodejem na MALL Partner. Aktuální přehled dostupných řešení naleznete v MALL Partner portálu na záložce Služby nebo na našich webových stránkách.

 • Moduly pro Prestu
  Používáte-li Prestashop 1.7 a vyšší, můžete nově využít integrace MALL doplňku. Tento doplněk umožňuje automatickou synchronizaci produktů, stavu skladu, dopravy a synchronizaci objednávek. Poptávky můžete řešit přímo na stránkách poskytovatele tukaj.
 • Binargon
  Prodáváte na sytému Binargon? I pro Vás je připravené řešení, které Vám dovolí export produktů, synchronizaci skladu, import objednávek a finančních dokladů a mnoho dalšího. Aktivaci můžete vyřešit přímo v administraci Binargon.

FAQ, Centra za pomoč 

Máte dotaz, který potřebujete rychle vyřešit? Obraťte se na naše Centrum nápovědy, které najdete v MALL Partner portálu.

V Centru nápovědy můžete nalézt odpovědi na velkou část svých otázek, které se týkají naší vzájemné spolupráce a případně si můžete interaktivně svůj požadavek rovnou zadat.

V posledních dnech jsme rozšířili sekci pro správné technické napojení partnerů, kterou naleznete pod Nastavení – Technické dotazy a implementace. Na rozšíření dalších oblastí aktivně pracujeme.

MALL Partner na mezinárodní konferenci E-Commerce Summit 

Chcete se dozvědět proč a s jakou filozofií buduje MALL své tržiště? Zajímá vás, jak se tržišti daří, jaké dělá pokroky, a jaké novinky má MALL připravené pro partnerské obchodníky? O programu MALL Partner promluvil na mezinárodní konferenci International E-Commerce Summit Jakub Kováč, který rozvoji marketplacu MALLu šéfuje. Na jeho čtvrthodinové vystoupení i následnou panelovou diskuzi o online tržištích se můžete snadno podívat. Je to zdarma a bez nutnosti registrace. Více na www.ecommercesummit.cz/.

Rozšířování prodejů do zahraničí 

Přeshraniční prodej prostřednictvím programu MALL Partner posiluje a MALL se postupně přibližuje naplnění své vize, že skrze vlastní tržiště propojí trhy střední a východní Evropy. Během loňského roku přes hranice putovalo již 25 % všech objednávek. Letos chce MALL v propojování trhů, na kterých působí, dále pokračovat, a to jak expanzí partnerského prodeje do Chorvatska, tak i zavedením dalších možností dopravy zboží.

„V současnosti efektivně pracujeme na dalším propojování trhů v celém regionu CEE. Chceme našim partnerům poskytnout tu nejlepší nabídku služeb, která jim umožní podstatně lépe a rychleji oslovit zahraniční zákazníky, což by se jim na vlastní pěst dělalo velmi složitě. Jedním z cílů pro letošní rok je proto rozšířit naši službu MALL Delivery i do dalších evropských států,“ líčil v únoru Jakub Kováč, ředitel programu MALL Partner.  Více se dočtete například na objevit.cz


Below you will find an email dated March 16, 2021 MALL Partner - Novice o pomembnih spremembah in prihajajočih novostih.

We are developing cooperation with integrators for your smoother operations

This year, we are working hard to establish cooperation with various integrators, which will allow you to easily connect and perform daily tasks associated with sales through MALL Partner. You can find an up-to-date overview of available solutions in the MALL Partner portal in the Storitve tab or on our website.

 • Modules for Prestu
  If you are using Prestashop 1.7 and higher, you can now use the integration of the MALL add-on. This add-on enables automatic synchronization of products, stock status, shipping, and order synchronization. You can solve orders directly on the provider’s website tukaj.
 • Binargon
  Do you sell on the Binargon system? A solution is also prepared for you, which will allow you to export products, synchronize the stock status, import orders and financial documents and much more. You can activate the add-on directly in the Binargon administration.

Center za pomoč

Do you have a question that you need to solve quickly? Find answers in our Help Center, which can be found on the MALL Partner Portal.

In the Help Center, you can find answers to a large part of your questions concerning our mutual cooperation, or you can enter your request directly.
In recent days, we have expanded the section for the correct technical connection of partners, which can be found under Settings – Technical Questions and Implementations. We are actively working to expand other areas.

MALL Partner at the International E-Commerce Summit

Do you want to know why and with what philosophy does MALL build its marketplace? Are you interested in how the market is doing, what is the progress, and what news MALL has prepared for partner traders? Jakub Kováč, who is the Head of Marketplace Program, spoke about the MALL Partner program at the International E-Commerce Summit. You can easily view his quarter-hour performance and the subsequent panel discussion on online sales. It is free, no registration required. More at www.ecommercesummit.cz/.

Expanding sales abroad

Cross-border sales are strengthening through the MALL Partner program, and MALL is gradually approaching the fulfillment of its vision to connect the markets of Central and Eastern Europe through its own marketplace. Over the past year, 25% of all orders have crossed borders. This year, MALL wants to continue to connect the markets in which it operates, both by expanding partner sales to Croatia and by introducing other transport options.

„We are currently working effectively to further interconnect markets throughout the CEE region. We want to provide our partners with the best range of services that will allow them to reach foreign customers much better and faster, which would be very difficult for them on their own. One of the goals for this year is therefore to expand our MALL Delivery service to other European countries, “said Jakub Kováč, Head of the MALL Partner Program, in February. You can read more at objevit.cz.

Kako koristna je bila ta objava?

Kliknite na zvezdico, da ocenite objavo!

Povprečna ocena: 0 / 5. Število glasov: 0

Nihče še ni glasoval. Bodite prvi in ocenite to objavo.

sl_SISlovenščina