Pritožbe zakonodaje

Naslednji podatki povzemajo informacije iz veljavne zakonodaje o pritožbah blaga.

Poslovnež

 • Če pogodbena garancija ni dogovorjena pisno, velja le pravna odgovornost za napake ob prevzemu.
 • Očitne napake je treba zahtevati po prejemu.
 • Skrite napake je treba uveljavljati takoj po odkritju.
 • Tožnik mora ob prejemu dokazati, da je bila stvar že na stvari.
 • Napake delimo na znatne in nepomembne.
  • Bistvene so tiste, ki v pogodbi niso bile tako označene, ali tiste, pri katerih upravičena stranka ne more imeti interesa za tako izvedbo.
   • Bistvene napake so podlaga za zahtevek za:
    • popravilo blaga
    • izmenjava blaga
    • dopolnitev manjkajočega blaga
    • odprava pravnih pomanjkljivosti
    • popust na nakupno ceno.
    • odstop od pogodbe
  • Vsi ostali veljajo za nepomembne in kupec mora dokazati, da so bistveni.
   • Za nebistvene napake je mogoče zahtevati:
    • popravilo blaga
    • izmenjava blaga
    • dopolnitev manjkajočega blaga
    • odprava pravnih pomanjkljivosti
    • popust na nakupno ceno.

Za odstop mora biti predviden razumen rok. Samo v primeru neskladnosti je možen odstop od kupoprodajne pogodbe.

 • V primeru priznane stvarne napake je podjetnik upravičen do odškodnine za izgubljeni dobiček v skladu z davčno napovedjo.
 • Če na napaki blaga nastane škoda, višja od 500 EUR, ima podjetnik pravico od prodajalca zahtevati odgovornost za napako izdelka. Nato ga lahko uporabi na nosilcu ali proizvajalcu.

Potrošnik

 • Potrošnik ima za novo blago zakonsko garancijo 24 mesecev.
 • V primeru, da proizvajalec za blago prejme dodatno garancijo, zagotovo velja daljše garancijsko obdobje. Kupcu ni treba dokazovati garancijske kartice, na primer zadostuje promocijski letak ali tiskarski zaslon spletnega oglasa, v katerem je navedena daljša garancija, ali kar koli podobnega, s čimer se blago promovira.
 • Potrošnik lahko dokaže nakup:
  • potrdilo o prejemu ali garanciji
  • naročilo ali potrditev iz e-trgovine
  • izpisek računa, če ga plačate s kartico
 • Prodajalec pritožbe ni dolžan sprejeti, če:
  • blago je higiensko okvarjeno in ni v skladu z osnovnimi higienskimi standardi
  • kupec noče posredovati svojih podatkov, z njim ni mogoče napisati reklamacijskega protokola in blago dejansko ni predano v reklamacijo
 • Po prejemu pritožbe mora prodajalec izdati poročilo o pritožbi.
 • Tridesetdnevno obdobje se začne naslednji dan po prejemu zahtevka, tj. dan prejema je dan nič.
 • Prodajalec se mora v 30 koledarskih dneh pisno obrniti na potrošnika z informacijami o tem, kako rešiti pritožbo.
 • Neupoštevanje 30-dnevnega roka daje kupcu pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe in nevarnosti denarne kazni od CTIA (češki organ za trgovinski nadzor).
 • Rok se lahko podaljša s pisnim soglasjem stranke.
 • Kupec je blago dolžan preveriti ob prevzemu.
 • Če ima stvar napako, za katero je kupec že ob nakupu vedel, torej tako imenovano očitno napako, se domneva, da je stvar kupil z napako.
 • Če ima artikel napako, ki bi jo izvedelec izvedel le ob sklenitvi pogodbe in pregledu predmeta, torej skrita napaka, ali če gre za napako, ki se je kasneje pojavila na blagu, se kupec ima pravico pritožiti nad po odkritju brez nepotrebnega odlašanja.
  Če to stori v 6 mesecih od nakupa, mu je naklonjena izpodbojna pravna domneva v skladu z odstavkom 1 § 2161 (od prodajalca je, da dokaže, da artikel ni bil napačen ob prevzemu), da je bil izdelek napačen ob potrdilo.
  Če to storijo pozneje, vendar v roku garancije 24 mesecev, morajo ob prejemu dokazati, da je bil izdelek pokvarjen.
 • V obdobju 6 mesecev od dobave artikla ima potrošnik pravico, da blago poleg popravila blaga zamenja za nov kos. To zahtevo pa morajo sporočiti ob vložitvi reklamacije, torej mora biti zahteva za zamenjavo navedena na pritožbenem protokolu, sicer je odločitev v celoti odvisna od prodajalca. Potrošnik ima pravico do zamenjave na ta način le, če ne gre za tako imenovano manjšo napako.
 • Po 6 mesecih od prejema ima potrošnik pravico do:
  • v primeru odstranljivih napak popravilo ali popust na nakupno ceno.
  • za odpravljive napake, ko se istočasno pojavijo 3 različne napake ali 3 enake napake postopoma za popust, zamenjavo ali odstop od kupne pogodbe
 • Potrošnik je upravičen do povračila stroškov, ki so primerno povezani s pritožbo:
  • stroški prevoza
  • stroški izvedenskega mnenja v primeru priznane pritožbe
  • stroški poštnine in telefonskega klica
  • v primeru uspešnega sodnega spora:
   • strokovno mnenje
   • sodni predujem
   • stroški, ki jih je priznalo sodišče
 • Razlogi za zavrnitev pritožbe:
  • Napake na blagu niso bile uveljavljene takoj po odkritju
  • Napaka je bila očitna ob prevzemu blaga
  • Potrošnik je blago mehansko poškodoval in zato ni napaka blaga
  • To je običajna obraba
  • To so skupne lastnosti naravnih materialov
  • Uporabne in estetske vrednosti blaga so bile predčasno izčrpane z nepazljivo uporabo
  • Napaka je bila v blagu ob prevzemu in dogovorjen je bil popust na kupnino
  • Napaka je nastala kot posledica zunanjega dogodka, na katerega prodajalec ni vplival
  • Garancijsko obdobje poteče
  • Napaka se med podrobnim pregledom ni pokazala

Skupaj

 • Garancija se poveča za dneve reklamacije, torej od prejema reklamacije od kupca do informacij o možnosti prevzema. Pri paketnem prevozu se upošteva tridnevni rok dostave. Če torej kupec blago pošlje v paketu, se šteje, da je prejeto v 3 delovnih dneh od njegove odpreme. Če je blago naknadno poslano stranki tudi v paketu, se šteje, da je dostavljeno najpozneje v 3 delovnih dneh od odpreme.
 • Kupec mora prodajalca ob prejemu pritožbe vedno obvestiti o svoji izbiri želene rešitve. Če tega ne stori, se potem ne more sklicati.
 • Če prodajalec poravna pritožbo kupcu v zameno za nov kos brez predhodnega soglasja, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe.
 • Če prodajalec med reševanjem reklamacije kupcu razvrednoti zahtevani izdelek, je kupec upravičen do povrnitve škode, tako da ga povrne v prvotno stanje ali tako, da količinsko opredeljeno škodo plača v gotovini.
 • V primeru manjše kršitve pogodbe - kupec lahko zahteva popravilo ali popust na kupnino.
  Če pa izdelek ni popravljen v roku ali če ga prodajalec noče odstraniti, lahko kupec odstopi od pogodbe.

Kako koristna je bila ta objava?

Kliknite zvezdico, da ocenite objavo!

Povprečna ocena: / 5. Število glasov:

Ni še glasov! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.

Niste našli, kar ste iskali, pišite nam...