V tem članku so navedena najpogostejša sporočila o napakah pri uporabi povezave MALL XML Feed in njihov pomen. Na podlagi teh informacij boste lažje odpravili napake v viru MALL XML.

Navodila, kje najti seznam sporočil o napakah, najdete v našem članku Vstavljanje virov MALL XML v portal, delo z intervali in sporočili o napakah.
Pri popravljanju sporočil o napakah upoštevajte pravila, opisana v članku Navodila za sestavljanje virov MALL XML.

Spodnji seznam napak velja tudi za partnerje s tipom povezave API. Ta sporočila se lahko vrnejo kot odgovor na vaš klic. Nato je treba spremeniti strukturo klica, tako da bo sporočilo odstranjeno.

Pomembno:
Podvojen ID v vašem viru ni mogoč. Če v feedu večkrat navedete isti ID izdelka, bo sistem naložil samo enega od teh izdelkov, vseh drugih pa ne bo upošteval. O tem dejstvu v dnevniku ni sporočila o napaki, zato bodite pozorni na edinstvenost vaših identifikatorjev. Če imate več različic enega izdelka, uporabite možnost ustvarjanja variantnih izdelkov po navodilih naše dokumentacije.

Opozorilo:
Dnevnik napak ne ugotavlja, kateri izdelek povzroča napako, zato vedno preverite nastavitve v celotnem viru.

V dnevniku boste našli največ 1000 napak. Če dnevnik prikazuje to številko, je možno, da jih vaš vir prikazuje več. V tem primeru je treba napake odpraviti postopoma.

Vir izdelkov (product feed)

Obvestilo o napaki:Pomen:
Validation error [line 17]: ‚Element ‚PARAM‘: This element is not expected.‘
Element PARAM je tukaj le primer, v sporočilu se lahko pojavi kateri koli drug element.
Sporočilo pomeni, da je v viru napačen vrstni red elementov ali pa je obvezen element izpuščen. Sledite navodilom za vire MALL XML.
Če v viru ne uporabljate neobveznih elementov, kot so VARIABLE_PARAMS, jih ne vstavljajte kot prazne elemente ampak jih v celoti izpustite. Sistem oceni kot napačne vse oblike praznih elementov:  , , 0.
Validation error [line 3640]: ‚Element ‚VARIABLE_PARAMS‘: Missing child element(s). Expected is ( PARAM ).‘Elementa VARIABLE_PARAMS in PARAM sta tukaj le kot primer, v sporočilu se lahko pojavi kateri koli drug element.
Sporočilo pomeni, da manjka podrejeni (child’s) element.
Na primer, za nadrejeni element VARIABLE_PARAMS mora vsebovati tudi podrejeni element PARAM. Če PARAM manjka, se prikaže to sporočilo o napaki. Sledite  navodilom za vire MALL XML.
Če v viru ne uporabljate neobveznih elementov, kot so VARIABLE_PARAMS, jih ne vstavljajte kot prazne elemente ampak jih v celoti izpustite. Sistem oceni kot napačne vse oblike praznih elementov: , , 0.
Validation error [line 0]: ‚Bad data type of parameter [CATEGORY_ID], expected „string“, received „object“Vrednost elementa (CATEGORY_ID v tem primeru) je verjetno prazna. V viru ne sme biti praznih elementov brez vrednosti, sistem to oceni kot napako. To velja za vse elemente. V element boste morali vstaviti vrednost, da jo popravite.
Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=*** ` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Image size exceeded. Allowed image size is 2MB.“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Image size exceeded. Allowed image size is 2MB.“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url“:“https:url obrázku“,“main“:true}}}}Velikost slike je omejena na 2 MB, zato to sporočilo pomeni, da je bila na sliki presežena ta omejitev.
Pogoje za vstavljanje slik v izdelke boste našli tukaj..
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Sent media exceeded allowed value of 2000px. Your dimensions for media ‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg‘ are 3210px x 2141px.“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:„Sent media exceeded allowed value of 2000px. Your dimensions for media ‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg ‚ are 3210px x 2141px.“}, "Data": {"key": "product.media", "data": {"index": 0, "data": {"url": ", https: \ / \ / www.mallfoto.cz \ /foto\/433.jpg "," main ": true}}}}To sporočilo pomeni, da je bila presežena največja ločljivost slike izdelka, ki je 2000px x 2000px.
Pogoje za vstavljanje slik v izdelke boste našli tukaj..
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=*** ` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Invalid value for shortdesc ‚ Sk\u0142adniki Alkohol denat. wodny Perfumy Eter metyloglukozowy PPG-20 Butylometoksydibenzoilometan Metoksycynamonian etyloheksylu Salicylan etyloheksylu Siarczan sodu BHT Butylofenylometylopropion Citral Citronellol Eugenol Geraniol Hexyl cinnamal Limonene Linalool …‘. Max length is 300 chars.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for shortdesc ‚ Sk\u0142adniki Alkohol denat. wodny Perfumy Eter metyloglukozowy PPG-20 Butylometoksydibenzoilometan Metoksycynamonian etyloheksylu Salicylan etyloheksylu Siarczan sodu BHT Butylofenylometylopropion Citral Citronellol Eugenol Geraniol Hexyl cinnamal Limonene Linalool…‘. Max length is 300 chars.“},“data“:{„key“:“product.shortdesc“}}Največje število znakov v kratkem opisu (SHORTDESC) je 300 znakov, zato sporočilo opozarja, da je bila ta omejitev presežena.
Kratek opis mora biti okrajšan. Pogoje za izdelavo pravilnega kratkega opisa boste našli tukaj..
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid EAN value for barcode ‚8591691058550‘“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid EAN value for barcode ‚859438202484‘“},“data“:{„key“:“product.barcode“}}Preverjanje EAN je povezano z bazo podatkov GS1. Sporočilo zato sporoča, da ima izdelek neveljaven EAN v skladu z validacijo GS1.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Parameter MP_PUBLISHER for category MP121OS does not exist.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:„Parameter MP_PUBLISHER for category MP121OS does not exist.“}, "Data": {"key": "product", "data": {"item": "parameters", "data": {"MP_PUBLISHER": "kr \ u00e1sn \ u00e1 pan \ u00ed", "MP_BINDING" : "Kr \ u00fa \ u017ekov \ u00e1 u," MP_LANGUAGE ":" \ u010desky "}}}}Parameter (na primer MP_PUBLISHER) za kategorijo ne obstaja (MP1210S v konkretnem primeru).
Vsaka kategorija ima določen nabor parametrov, ki jih je mogoče uporabiti v tej kategoriji.
To sporočilo o napaki vas obvesti, če ste uporabili parameter, ki ni v naboru in ga je zato treba izbrisati.
[Processing error]: cURL error 7: Failed to connect to mpapi.cs.mall.local port 80: Connection timed out (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)Prišlo je do napake pri povezavi in prenos vira je bil prekinjen. Ponovno zaženite vir.
[Processing error]: Product ID ‚00103769‘ activation failed‚.Izdelek ima v elementu STAGE vrednost Live, hkrati pa je partner še vedno v fazi testiranja izvajanja, ko izdelkom ni mogoče dodeliti oznake live.
Ker je vrednost Live nastavljena samo, ko je izdelek objavljen na spletu, sistem zazna napako. Zato je treba vrednost spremeniti v draft.
[Processing error]: Server error: `PUT http://mpapi.cs.mall.local/v1/products/12870922?client_id=***` resulted in a `500 Internal Server Error` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Internal server error“,“errorCode“:„INTERNAL_SERVER_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:500,“status“:“ERROR“,“message“:“Internal server error“}}Prišlo je do napake pri povezavi in prenos vira je bil prekinjen. Ponovno zaženite vir.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Value for parameter ‚MP_PUBLISHER‘ is too long. Max length is 50 chars“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Value for parameter ‚MP_PUBLISHER‘ is too long. Max length is 50 chars“},“data“:{„key“:“product.parameters“}}Znaki vrednosti parametra so preseženi. Največje število znakov v vrednosti parametra je 50.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Your VAT with value 22 does not exist. Allowed VAT rates are 5, 18, 27.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Your VAT with value 22 does not exist. Allowed VAT rates are 5, 18, 27.“},“data“:{„key“:“product.vat“}}V tej državi za izdelek ni davčne stopnje. Za določeno državo je treba vnesti DDV.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid value for barcode ‚85900011088333‘. Max length is 13 chars.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for barcode ‚859483393939398333‘. Max length is 13 chars.“},“data“:{„key“:“product.barcode“}}Število znakov EAN je preseženo. Največje število znakov EAN je 13.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Unknown brand id ‚S.O.S. dekorace'“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Unknown brand id ‚S.O.S. dekorace'“},“data“:{„key“:“product.brand_id“}}Blagovna znamka še ni v našem sistemu in ji ni dodeljena ID ZNAMKE. Upoštevajte navodila za ustvarjanje blagovne znamke v našem sistemu, ki jih najdete tukaj..
[Processing error]: Client error: `PUT http://mpapi.cs.mall.local/v1/products/2843?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid value 0 (must be bigger than 0) for item price.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value 0 (must be bigger than 0) for item price.“},“data“:{„key“:“product.price“}}Cena izdelka mora biti višja od 0.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Unknown media (‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg) size (missing Content-Length header)“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Unknown media (‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg) size (missing Content-Length header)“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url“:’https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg „,“main“:true}}}}Slika nima obveznih metapodatkov, zlasti naslov Content-Length, ki določa velikost slike v bajtih. Možno je, da je bil pri urejanju slike izbrisan in ga je potrebno dodati.
[Processing error]: Client error: „POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***“ resulted in a 400 Bad Request response:
 {„errorCodes“:[{„message“: „Date (2020-11-15 00:00:00) cannot be in the history.“, „errorCode“:“VALIDATION_ERROR“, „errorAttributes“:[]}],“result“:
 {„code“:400,“status“:“ERROR“, „message“: „Date (2020-11-15 00:00:00) cannot be in the history.“},“data“:{„key“:„product.promotions“, „data“:{„index“:0,“data“:
 {„price“:“25.20″,“from“:“2020-10-25 00:00:00″,“to“:“2020-11-15 00:00:00″}}}}
Izdelek vključuje nalepko s pretečenim rokom ali promocijsko ceno. Zato je treba podaljšati veljavnost nalepke ali posebne cene in vstaviti trenutni datum ali popolnoma odstraniti nalepko iz vira.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Variant parameters missing“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Variant parameters missing„},“data“:{„variantIndex“:0}} Sporočilo o napaki označuje manjkajoče parametre variante za izdelek. V elementu VARIABLE_PARAMS ste na primer označili velikost (SIZE) kot parameter variante, vendar tega parametra v strukturi izdelka ni. Za vsako varianto je treba navesti parameter variante z ustrezno vrednostjo.  
[Processing error]: Couldn’t download feed, XMLReader::open(): Unable to open source dataPrepričajte se, da se struktura ujema z datoteko XML in ali je datoteka XML dostopna. 
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Invalid URL ‚https:\/\/www.yyy.cz\/image\/cache\/XXX\/\u000\u000,%20\u0000_cam1-600×800.png‘.“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid URL ‚https:\/\/www.yyy.cz\/image\/cache\/XXX\/\u000\u000,%20\u0000_cam1-600×800.png‘.“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url“:“h’https:\/\/www.yyy.cz\/image\/cache\/XXX\/\u000\u000,%20\u0000_cam1-600×800.png’main“:true}}}} Zkontrolujte zda je dané URL bez mezer v adrese, mezery je možné nahradit znakem „%20“. Obrázek musí byt online a URL adresa validní.
Validation error [line 18]: ‚Element ‚URL‘: This element is not expected. Expected is ( SWITCH ). ‚ Element MEDIA v feedu ima napačno strukturo. V en korenski element MEDIA je mogoče vstaviti samo eno sliko. Primer pravilne strukture: 
<MEDIA>
    <URL>https://yyy.com&nbsp;
    
true
 
</MEDIA> 
<MEDIA> 
    <URL>https://aaa.com&nbsp;
    
nepravilno
 
</MEDIA>
Validation error [line 42]: ‚Element ‚MEDIA‘: Character content other than whitespace is not allowed because the content type is ‚element-only‘. Razmiki med elementi niso dovoljeni v zapisu. 
Validation error [line 10]: ‚Element ‚LONGDESC‘: Element content is not allowed, because the type definition is simple.  Element LONGDESC vsebuje napačen vnos znakov HTML. Uporabljajo se lahko osnovni znaki HTML.
„[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Label ‚FDEL‘ is duplicated in your request.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:„Label ‚FDEL‘ is duplicated in your request.“}, "Data": {"key": "product.labels", "data": {"index": 2, "data": {"label": "FDEL", "from": "2021-02- 26 14:00:42 ″, “to“: “2021-03-26 14:00:42 ″}}}}“ Določene nalepke (v tem primeru FDEL) lahko v izdelku uporabite samo enkrat.
Validation error [line 0]: ‚Bad data type of parameter [TITLE], expected „string“, received „array„‚Sporočilo o napaki pomeni, da je element TITLE prazen in ne vsebuje vrednosti. Naš sistem prazne elemente obravnava kot napako.  
[Processing error]: Client error: `PUT http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products/00212x?client_id=xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Value for rrp can not be updated. Variant is promoted.„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Value for rrp can not be updated. Variant is promoted.“},“data“:{„key“:“variant.rrp“,“data“:{„variantIndex“:0}}} Elementa RRP (priporočena maloprodajna cena) ni mogoče urejati v času veljavnosti nalepke PROMOTION ali SALE.
[Processing error]: Client error: `PUT http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products/duo-aaa_xxx_1111?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Media URL ‚https:\/\/mall.cz\/resources\/photos\/xxx.jpg‘ is already used.", "errorCode": "MEDIA_VALIDATOR", "errorAttributes":[]}], "result":{"code":400, "status": "ERROR", "message": "Media URL 'https:\/\/mall.cz\/resources\/photos\/xxx.jpg' je že uporabljen."}, "data":{"key": "product.media", "data":{"index":5}} Iste slike ni mogoče uporabiti dvakrat v enem izdelku.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Incorrect rrp ‚888.18‘. Round it to 0 decimals.„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Incorrect rrp ‚888.18‘. Round it to 0 decimals.“},“data“:{„key“:“product.rrp“}} Vrednost RRP se vnese zaokrožena brez decimalnih mest. 
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Media from url ‚https:\/\/mall.cz\/XXX\/IMG2\/.jpg‘ cannot be loaded.„,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Media from url ‚https:\/\/mall.cz\/XXX\/IMG\/.jpg‘ cannot be loaded.“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url’https:\/\/mall.cz\/XXX\/IMG\/.jpg‘,“main“:true}}}} Sistem ne more prenesti slike. Prepričajte se, da pošiljate funkcionalen URL za sliko.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Unknown category id ’65‘", "errorCode": "VALIDATION_ERROR", "errorAttributes":[]}], "result":{"code":400, "status": "ERROR", "message": "Unknown category id '65′"}, "data":{"key": "product"}} Preverite, ali ste vnesli pravilno kodo kategorije. Za navodila za kategorijo glejte tukaj.
Kategorije se lahko od države do države nekoliko razlikujejo, zato priporočamo, da preverite zahtevano kategorijo. 
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi-internal.cs.mall.local/v1/products?client_id=mp_xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Invalid value for id ‚55555x‘. Product ID is already used as a variant ID.„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for id ‚55555x‘. Product ID is already used as a variant ID.“},“data“:{„key“:“product.id“}} ID izdelka (element ID) in ID skupine variant (element ITEMGROUP_ID) morata biti enolična. Istega ITEMGROUP_ID in ITEM_ID ne morete uporabiti dvakrat. Hkrati ne morete vnesti enakih ITEMGROUP_ID in ITEM_ID. 
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=xxx` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Invalid value for label ‚PROMOTIONS‘. Max length is 4 chars.„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for label ‚PROMOTIONS‘. Max length is 4 chars.“},“data“:{„key“:“variant.labels“,“data“:{„variantIndex“:0}}} Ime nalepke (LABEL) je omejeno na največ 4 znake. Nalepke, ki jih lahko uporabite, so NEW, SALE, FDEL. Za več informacij o nastavitvi nalepk glejte naša navodila tukaj..

Opomba: Sproti posodabljamo sporočila o napakah.
Če naletite na sporočilo, ki ga ni na tem seznamu, nam pišite prek FAQ, Centra za pomoč.

Kako koristna je bila ta objava?

Kliknite zvezdico, da ocenite objavo!

Povprečna ocena: / 5. Število glasov:

Ni še glasov! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.