V následujícím článku naleznete seznam nejčastějších chybových hlášek MALL XML feedů a také jejich význam. Na základě těchto informací bude oprava chyb v MALL XML feedu snadnější.

Návod na to, kde seznam chybových hlášek najít, naleznete v našem článku Vložení MALL XML feedů do portálu, práce s intervaly a chybovými hláškami.
V rámci opravy chybových hlášek prosím dbejte na pravidla popsané v návodu pro sestavení MALL XML feedů.

Seznam níže uvedených chyb je platný také pro partnery s typem napojení API. Tyto hlášky se mohou vrátit v reakci na vaše volání. Následně je potřebné upravit strukturu volání tak, aby se daná hláška odstranila.

Upozornění:
Log chyb neidentifikuje, který konkrétní produkt chybu generuje, zkontrolujte prosím proto vždy nastavení v celém feedu.

V logu najdete maximálně 1000 chyb. Pokud log vykazuje toto číslo, je možné, že jich váš feed vykazuje více. V takovém případě je třeba opravovat chyby postupně.

Produktový feed

Chybová hláška:Význam:
Validation error [line 17]: ‚Element ‚PARAM‘: This element is not expected.‘
Element PARAM je zde pouze jako příklad, v hlášce se může objevit kterýkoliv jiný element.
Hláška znamená, že je ve feedu nesprávné pořadí elementů, či vynechaný povinný element. Postupujte dle návodu k MALL XML feedům.
Validation error [line 3640]: ‚Element ‚VARIABLE_PARAMS‘: Missing child element(s). Expected is ( PARAM ).‘Element VARIABLE_PARAMS a PARAM je zde pouze jako příklad, v hlášce se může objevit kterýkoliv jiný element.
Hláška znamená, že je ve feedu nesprávné pořadí elementů, či vynechaný povinný element. Postupujte dle návodu k MALL XML feedům.
Validation error [line 0]: ‚Bad data type of parameter [CATEGORY_ID], expected „string“, received „object“Hodnota daného elementu (v tomto příkladě CATEGORY_ID) je nejspíše prázdná. Ve feedu nesmějí být prázdné elementy bez hodnoty, systém toto vyhodnotí jako chybu. To se týká všech elementů. Na opravu bude potřeba hodnotu do elementu vložit.
Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=*** ` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Forbidden combination of category ‚NK054‘ and brand ‚CILLIT-BANG‘„,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Forbidden combination of category ‚NK054‘ and brand ‚CILLIT-BANG'“}}V kategorii (v příkladě NK054) není možné prodávat produkty s konkrétní značkou (v příkladě CILIT-BANG).
Náš systém automaticky rozeznává chráněné značky v závislosti na konkrétní kategorii. V tom případě daný produkt automaticky blokuje a produkt se nenahraje do systému.
Zde je uveden konkrétní příklad, ale kombinace kategorie a chráněné značky může být různá.
Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=*** ` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Image size exceeded. Allowed image size is 2MB.“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Image size exceeded. Allowed image size is 2MB.“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url“:“https:url obrázku“,“main“:true}}}}Velikost obrázku je limitována na 1,5 MB, tato hláška tedy oznamuje, že v obrázku byl tento limit překročen.
Podmínky pro vložení obrázků k produktům naleznete zde.
Chybová hláška obsahuje nesprávnou limitující velikost 2MB. Nesrovnalost bude odstraněna v nové verzi MALL XML feedů 2.0., kterou připravujeme.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Sent media exceeded allowed value of 2000px. Your dimensions for media ‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg‘ are 3210px x 2141px.“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:„Sent media exceeded allowed value of 2000px. Your dimensions for media ‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg ‚ are 3210px x 2141px.“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url“:“‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg „,“main“:true}}}}Tato hláška poukazuje na překročení maximálního rozlišení u obrázku produktu, maximálně je 2000px x 2000px.
Podmínky pro vložení obrázků k produktům naleznete zde.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=*** ` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Invalid value for shortdesc ‚ Sk\u0142adniki Alkohol denat. wodny Perfumy Eter metyloglukozowy PPG-20 Butylometoksydibenzoilometan Metoksycynamonian etyloheksylu Salicylan etyloheksylu Siarczan sodu BHT Butylofenylometylopropion Citral Citronellol Eugenol Geraniol Hexyl cinnamal Limonene Linalool …‘. Max length is 300 chars.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for shortdesc ‚ Sk\u0142adniki Alkohol denat. wodny Perfumy Eter metyloglukozowy PPG-20 Butylometoksydibenzoilometan Metoksycynamonian etyloheksylu Salicylan etyloheksylu Siarczan sodu BHT Butylofenylometylopropion Citral Citronellol Eugenol Geraniol Hexyl cinnamal Limonene Linalool…‘. Max length is 300 chars.“},“data“:{„key“:“product.shortdesc“}}Maximální počet znaků v krátkém popisku (SHORTDESC) je 300 znaků, hláška tedy upozorňuje, že byl tento limit překročen.
Krátký popis je nutné zkrátit. Podmínky pro vytvoření správného krátkého popisu naleznete zde.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid EAN value for barcode ‚8591691058550‘“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid EAN value for barcode ‚859438202484‘“},“data“:{„key“:“product.barcode“}}Validaci EANů máme propojenou s databází GS1. Hláška tedy oznamuje, že daný produkt má nevalidní EAN dle GS1 validace.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Parameter MP_PUBLISHER for category MP121OS does not exist.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:„Parameter MP_PUBLISHER for category MP121OS does not exist.“},“data“:{„key“:“product“,“data“:{„item“:“parameters“,“data“:{„MP_PUBLISHER“:“Kr\u00e1sn\u00e1 pan\u00ed“,“MP_BINDING“:“Kr\u00fa\u017ekov\u00e1″,“MP_LANGUAGE“:“\u010desky“}}}}Parametr (v příkladě MP_PUBLISHER) pro kategorii (v příkladě MP1210S) neexistuje. Toto je konkrétní příklad.
Každá kategorie má definovaný set parametrů, které lze v dané kategorii použít.
Tato chybová hláška vás upozorní v případě, že jste použili parametr, který se v daném setu nenachází a je ho tedy potřebné smazat.
[Processing error]: cURL error 7: Failed to connect to mpapi.cs.mall.local port 80: Connection timed out (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)Došlo k chybě ve spojení a stahování feedu se přerušilo. Feed opětovně zařaďte ke zpracování.
[Processing error]: Product ID ‚00103769‘ activation failed‚.Produkt má v elementu STAGE nastavenou hodnotu live, ale zároveň se partner stále nachází v testovací fázi implementace, kdy není možné k produktům přiřadit příznak live.
Jelikož se hodnota live nastavuje až kdy se produkt publikuje na web, systém detekuje chybu. Je tedy nutné hodnotu změnit na draft.
[Processing error]: Server error: `PUT http://mpapi.cs.mall.local/v1/products/12870922?client_id=***` resulted in a `500 Internal Server Error` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Internal server error“,“errorCode“:„INTERNAL_SERVER_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:500,“status“:“ERROR“,“message“:“Internal server error“}}Došlo k chybě ve spojení a stahování feedu se přerušilo. Feed opětovně zařaďte ke zpracování.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Value for parameter ‚MP_PUBLISHER‘ is too long. Max length is 50 chars“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Value for parameter ‚MP_PUBLISHER‘ is too long. Max length is 50 chars“},“data“:{„key“:“product.parameters“}}Překročen počet znaků hodnoty parametru. Maximální počet znaků hodnoty parametru je 50.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Your VAT with value 22 does not exist. Allowed VAT rates are 5, 18, 27.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Your VAT with value 22 does not exist. Allowed VAT rates are 5, 18, 27.“},“data“:{„key“:“product.vat“}}Daňová sazba u produktu v dané zemi neexistuje. Je potřebné vkládat DPH pro danou zemi.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid value for barcode ‚85900011088333‘. Max length is 13 chars.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value for barcode ‚859483393939398333‘. Max length is 13 chars.“},“data“:{„key“:“product.barcode“}}Překročen počet znaků u EANu. Maximální počet znaků EANu je 13.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:“Unknown brand id ‚S.O.S. dekorace'“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Unknown brand id ‚S.O.S. dekorace'“},“data“:{„key“:“product.brand_id“}}Daná značka není založena v našem systému a nemá přidělené BRAND ID. Pro založení značky do našeho systému postupujte dle návodu zde.
[Processing error]: Client error: `PUT http://mpapi.cs.mall.local/v1/products/2843?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Invalid value 0 (must be bigger than 0) for item price.“,“errorCode“:“VALIDATION_ERROR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Invalid value 0 (must be bigger than 0) for item price.“},“data“:{„key“:“product.price“}}Cena produktu musí být vyšší než 0.
[Processing error]: Client error: `POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***` resulted in a `400 Bad Request` response: {„errorCodes“:[{„message“:„Unknown media (‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg) size (missing Content-Length header)“,“errorCode“:“MEDIA_VALIDATOR“,“errorAttributes“:[]}],“result“:{„code“:400,“status“:“ERROR“,“message“:“Unknown media (‚https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg) size (missing Content-Length header)“},“data“:{„key“:“product.media“,“data“:{„index“:0,“data“:{„url“:’https:\/\/www.mallfoto.cz\/foto\/433.jpg „,“main“:true}}}}U obrázku chybí povinná metadata, konkrétně Content-Lenght header, který definuje velikost obrázku v bytech. Je možné, že se odstranila při úpravách daného obrázku a je nutné ji doplnit.
[Processing error]: Client error: „POST http://mpapi.cs.mall.local/v1/products?client_id=***“ resulted in a 400 Bad Request response:
 {„errorCodes“:[{„message“: „Date (2020-11-15 00:00:00) cannot be in the history.“, „errorCode“:“VALIDATION_ERROR“, „errorAttributes“:[]}],“result“:
 {„code“:400,“status“:“ERROR“, „message“: „Date (2020-11-15 00:00:00) cannot be in the history.“},“data“:{„key“:„product.promotions“, „data“:{„index“:0,“data“:
 {„price“:“25.20″,“from“:“2020-10-25 00:00:00″,“to“:“2020-11-15 00:00:00″}}}}
Produkt obsahuje štítek nebo akční cenu s vypršenou platností. Je proto potřebné platnost štítku nebo akční ceny prodloužit a vložit aktuální datum anebo štítek z feedu odstranit úplně.

Poznámka: Chybové hlášky průběžně aktualizujeme.
Pokud jste narazili na hlášku, která není v tomto seznamu, napište nám přes Centrum nápovědy.

Jak byl užitečný tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Ohodnoťte tento příspěvěk jako první.