Produktový feed

První z feedů, který je třeba sestavit je produktový feed. Ten obsahuje veškeré náležitosti produktů, od značky produktu, přes popisky, cenu, akční cenu až například nálepky zobrazující se u produktu na webu. Slouží pak jak k vytvoření produktů, tak k jakékoliv aktualizaci těchto údajů.  

DŮLEŽITÉ: Struktura a logika tohoto feedu je neměnná, dodržujte prosím proto důsledně následující kroky.

Odkaz na váš produktový feed vkládáte do boxu Produktový feed/Product feed v Partnerském portálu. Po zaškrtnutí políčka pod ním lze feed zabezpečit pomocí http Basic autentifikace, detail naleznete zde. Zároveň zde najdete schéma ve formátu XSD, vhodné pro validaci struktury feedu, která je popsána níže.

Po vložení odkazu na váš produktový feed je třeba tento nejprve uložit. Poté je možné jej buď zařadit ke zpracování manuálně, případně pak lze nastavit automatickou synchronizaci po 6/12 nebo 24 hodinách. Pozor, pokud je nastavena automatická synchronizace, nelze zařadit feed manuálně ke zpracování. Pokud tak chcete učinit, je nejdříve nutné časovač vypnout nastavení na DISABLED a uložit toto nastavení.

DŮLEŽITÉ: Oproti některým srovnávačům cen je třeba produkty, i když nejsou skladem, stále udržovat v Produktovém feedu. Jejich dostupnost se ovládá pomocí Dostupnostního feedu.

Třídící parametry a kategorizace

Pro správné zobrazení produktů na stránce je třeba uvádět dva základní údaje, a to kód kategorie a třídící parametry. Oba potřebné údaje zjistíte ze stromu kategorií pro danou zemi, který vám je zaslán naším obchodním zástupcem nebo týmem Onboarding.

DŮLEŽITÉ: Třídící parametry s hodnotou k nim přiřazenou jsou povinnou informací. Bez uvedení třídících parametrů nebude produkt zobrazen na webu.

Varianty

Pro správné zobrazování Vašich produktů na stránce je třeba dbát pozorně na možnost vytváření skupin variantních produktů, např. tričko v 10 barevných variantách a 5 velikostech vyžadujeme jako jednu skupinu produktů/variantní produkt. Pro tvorbu variantních produktů naleznete níže specifické elementy, které je nutné využívat pouze při tvorbě variant. Pro tvorbu variant jsou pak důležité tři základní údaje:

  1. Identifikátor skupiny variantních produktů
  2. Identifikátor MAXIMÁLNĚ 2 PARAMETRŮ na základě kterých se tato skupina odlišuje (typicky barva, velikost, materiál)
  3. Uvedení hodnoty pro parametry, na základě kterých se skupina produktů liší

Log chyb

Ke kontrole výsledku sehrávání Vašeho Produktového feedu slouží tlačítko log, ve kterém uvidíte vždy výsledky všech sehrávání. Pokud se při sehrání vyskytne chyba, je tato vypsaná v seznamu chyb, do kterého se dostanete kliknutím na ikonu na konci daného řádku. Zde naleznete výpis všech chyb, které při pokusu o sehrání hlásí naše databáze. Pokud je některý záznam nesrozumitelný, poraďte se prosím se zodpovědnou osobou, případně zkonzultujte s Vaším IT specialistou. Zároveň prosím berte v potaz, že log chyb eviduje pouze chyby, které dokáže rozpoznat naše databáze. Chyby v uvedení špatných náležitostí pro listování v kategorii takto nelze odhalit.

DŮLEŽITÉ: Databáze vždy kontroluje každý z Vašich produktů do momentu, než nalezne v datech chybu. Pokud se tak stane, daný produkt vyvolá záznam v logu chyb a databáze čte ve Vašem feedu další produkty. Máte-li tedy v daném produktu více než 1 chybu, nelze toto odhalit hned při prvním sehrání.

Struktura XML feedu

DŮLEŽITÉ: Kromě polí označených jako nepovinná jsou všechny elementy povinné, stejně jako jejich pořadí.

DŮLEŽITÉ: Základní elementy nelze do feedu zařazovat s prázdnými daty, systém toto chování vyhodnotí jako chybu.

ITEMS Kořenový element XML
V souboru je označen pouze jednou.
ITEM Obsahuje informace o konkrétním produktu nebo variantě.
ID ID produktu nebo variant
Vkládáte zde Váš kód, který se pak propisuje i například do dat o objednávkách.
STAGE Slouží k rozfázování nahrávání produktů. Nabývá pouze hodnot live/draft, při prvním nahrání jakéhokoliv produktu je třeba vždy produkty posílat s příznakem draft.
ITEMGROUP_ID Pokud se jedná o variantu, tento element označuje ID produktu, ke kterému se varianta váže.
ELEMENT POVINNÝ POUZE U VARIANTNÍCH PRODUKTŮ
ITEMGROUP_TITLE Pokud se jedná o variantu, pole označuje titulek nadřazeného produktu.
ELEMENT POVINNÝ POUZE U VARIANTNÍCH PRODUKTŮ
CATEGORY_ID Identifikátor kategorie
Vždy musí obsahovat kód kategorie dle našeho stromu kategorií pro příslušnou zemi, kam je nahráváno. Stromy kategorii jednotlivých zemí se mohou lišit.
BRAND_ID Identifikátor značky
Dle návodu zde
TITLE Název produktu
Nesmí obsahovat název značky, maximální délka je 200 znaků.
SHORTDESC Krátký popis produktu
Bez formátování a HTML tagů, maximální délka je 300 znaků.
LONGDESC Dlouhý popis produktu
Může obsahovat základní HTML tagy, maximální délka je 13000 znaků.
PRIORITY Priorita může nabývat číselných hodnot od 50 (nejnižší) do 195 (nejvyšší), pro řazení produktů v seznamu (pokud se jedná o variantu, tak určuje pořadí varianty v kontextu produktu).
Celý katalog by měl být rozložen ve výše uvedeném rozmezí.
PACKAGE_SIZE Nabývá hodnot smallbox/bigbox, označuje velikost balíku.
smallbox musí splňovat 3 podmínky
– součet všech tří stran balení do 175 cm
– nejdelší strana balení max 100 cm
– váha balení do 20 kg
bigbox je jakýkoliv balík, který nesplňuje výše uvedené
 
BARCODE EAN kód produktu
PRICE Cena produktu vč. DPH odpovídající dane zemi
VAT DPH celým číslem (např. 21)
RRP Doporučená maloobchodní cena
PARAM Parametry produktu
PARAMNAMEIdentifikátor parametru (např. COLOR)
Vždy obsahuje technický název parametru (v angličtině)
PARAMVALUEHodnota parametru (např. ‚červená’)
Vždy obsahuje hodnotu parametru v jazykové mutaci pro cílenou zemi
VARIABLE_PARAMS Označuje variabilní parametry (MAX 2)
ELEMENT POVINNÝ POUZE U VARIANTNÍCH PRODUKTŮ
VARIABLE_PARAMSPARAMIdentifikátor variabilního parametru (např. COLOR)
ELEMENT POVINNÝ POUZE U VARIANTNÍCH PRODUKTŮ
MEDIA Obrázky produktu/varianty
MEDIAURLURL adresa
(maximálně 200 znaků, maximální rozlišení obrázku je 2000x2000px, maximální velikost je 1,5 mb)
POZOR: Chcete-li změnit obrázek, je třeba, aby se URL adresa obrázku změnila
MEDIAMAINtrue/false Označuje zda se jedná o hlavní obrázek. Pouze jeden element MEDIA může obsahovat true.
PROMOTION Akční cena
VEŠKERÉ ELEMENTY PROMOTION JSOU NEPOVINNÉ
PROMOTIONPRICEAkční cena
PROMOTIONFROMPlatnost ceny od (ve formátu 2002-05-30T19:00:00)
PROMOTIONTOPlatnost ceny do (ve formátu 2002-05-30T19:00:00)
DIMENSIONS Rozměry produktu pro dopravu
VEŠKERÉ ELEMENTY DIMENSIONS JSOU NEPOVINNÉ

POZOR: Při zařazení DIMENSIONS do feedu je nutné uvádět vždy všechny elementy rozměrů pro správné načtení produktů
DIMENSIONSWEIGHTVáha v kg
DIMENSIONSWIDTHŠířka v cm
DIMENSIONSHEIGHTVýška v cm
DIMENSIONSLENGTHDélka v cm
LABEL Štítky
VEŠKERÉ ELEMENTY LABEL JSOU NEPOVINNÉ
LABELNAMEIdentifikátor štítku Seznam všech dostupných štítků naleznete pod odkazem níže, kdy za = dosaďte client_id, které naleznete v partnerském portálu: https://mpapi.mallgroup.com/v1/labels?client_id=
LABELFROMDatum platnosti štítku od (ve formátu 2002-05-30T19:00:00)
LABELTODatum platnosti štítku do (ve formátu 2002-05-30T19:00:00)
DELIVERY_DELAY Číslem udává počet celých pracovních dní pro doručení produktu. Tato informace lze nastavovat na úrovni celého katalogu v sekci Dopravy v portálu, případně zde na úrovni jednotlivých produktů.
Nastavení delivery delay na produktu je nadřazené nad nastavením v dopravě.

0 = data se berou z nastavení doprav
FREE_DELIVERY Nabývá hodnot true/false
Značí jestli je pro produkt doprava zdarma

Ukázka variantního produktu se všemi náležitostmi v XML feedu

Ukázka nevariantního produktu bez nepovinných částí v XML feedu

Zobrazení produktů

Po úspěšném nahrání produktů z produktového feedu je ještě třeba úspěšně dokončit kontrolu správného uvedení náležitostí pro zalistování produktů do kýžené kategorie. Tuto kontrolu prosím provádějte po úspěšném sehrání vašeho produktového feedu a nahrání produktů.

Produkty zkontrolujete tak, že půjdete nejprve do sekce „Partner“, záložka „Sandbox účty“ a naleznete zde vygenerované přihlašovací údaje, pod kterými se přihlásíte na naši webovou stránku v dané zemi, do které chcete své produkty zalistovat.
Poté v seznamu produktů stačí kliknout na ikonu čtverce na konci řádku u daného produktu. Pokud se produkt zobrazil, máte ve feedu údaje odpovídající naší databázi. Detailnejší návod naleznete zde.

Objeví-li se stránka, že se produkt nepodařilo zobrazit, jsou třídící parametry pravděpodobně zadány špatně. Zkontrolujte prosím nejprve dle stromu kategorií, zda uvádíte ve feedu správné třídící parametry se správnými hodnotami, dále zkontrolujte zda jste přihlášeni přes účet, který máte vytvořený v záložce Accounts/Účty, pokud žádná z variant nefunguje, kontaktujte osobu na straně Mall zodpovědnou za Vaše technické napojení.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.