Tento článek doplňuje naši dokumentaci k MALL XML feedům a představíme vám v něm více informací o tom jak probíhá vložení XML feedů do portálu, jejich načtení, nastavení intervalů a také práce s chybovými hláškami.

Důležité:
Tento článek se věnuje pouze napojení MALL XML feed, návody pro napojení Heureka XML feed naleznete zde.

Vložení MALL XML feedů do portálu

MALL XML feedy je potřebné mít rozdělené na:

Oba feedy je potřebné mít pořád dostupné online a nezablokované ze strany partnera, aby jejich zpracování proběhlo v pořádku. Feedy k nám vkládáte pomocí URL adresy, kterou vložíte do portálu přímo pod sekci „Feedy“ („Feeds“). Klikněte na červenou ikonku „Uložit“ („Save“). Následně se vám URL adresy uloží do portálu.

Nastavení intervalů MALL XML feedů

Po uložení je také možné nastavit interval načtení, který zaručí, že se feed opakovaně ve zvoleném intervalu zařadí na zpracování. Následně proběhne aktualizace dat bez manuálního zásahu z vaší strany.

Důležité:
V testovací fáze implementace doporučujeme nenastavovat žádný interval, abyste si mohli kdykoli po úpravě feed načíst. Stačí vybrat hodnotu „Disabled“ a kliknout na „Uložit“ („Save“).

Před spuštěním do produkce je potřebné intervaly nastavit. V produktovém feedu je možno nastavit 6 h, 12 h nebo 24 h.
dostupnostním feedu jsou intervaly kratší, a to 30 min nebo 60 min. Opět vyberete zvolený interval a volbu potvrdíte červenou ikonou „Uložit“ („Save“).

Manuální načtení MALL XML feedů

Po úspěšném uložení feedů je potřebné je poprvé načíst. Jak již zmiňujeme v podkapitole výše, v testovací fázi doporučujeme ponechat nastavení hodnoty pro interval „Disabled“. Feed lze načíst manuálně pouze v tomto nastavení. Pro okamžité načtení stisknete modrou ikonku „Zařadit ke zpracování“ („Enqueue for process“).

Historie zpracování a chybové hlášky

Informace a historii o načtení feedu naleznete po stisknutí ikonky „LOG„.

Následně se vám zobrazí historie zpracování, kde vidíte čas zpracování, počet aktualizovaných produktů, počet zprocesovaných produktů a také počet errorů.

Pro detailnější informace o chybách klikněte na ikonku s okem, kde naleznete konkrétní chybové hlášky. Následně se vždy ujistěte, že je váš feed sestavený korektně dle naší dokumentace k MALL XML feedům.
Detailnější informace ke konkrétním chybovým hláškám naleznete v článku Nejčastější chybové hlášky MALL XML feedů.

Dále se zde zobrazuje status zpracování, který může mít 2 hodnoty:

  • Probíhá (Running) – označený žlutě, znamená, že zpracování aktuálně probíhá. Feed může zůstat v tomto statusu maximálně 12 hodin. Pokud se zpracování nestihne do té doby ukončit, tak se feed automaticky po 12 hodinách zastaví a dá se načíst znovu.
  • Dokončeno (Complete) – označeno zeleně, zpracování bylo dokončeno.

Schémata struktury MALL XML feedů ke stažení

Na hlavní stránce se také nachází možnost stáhnutí schématu produktového a dostupnostního feedu pod ikonkou „XSD“.

Jak byl užitečný tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Ohodnoťte tento příspěvěk jako první.