What is automatic billing?

How to get started

Automatické vyúčtování je nezbytnou součástí celého self billing procesu. Obecně v rámci marketplace vzniká závazek společnosti Internet Mall a.s z titulu nákupních faktur za zboží a pohledávka společnosti Internet Mall a.s. z titulu vybraných dobírek partnerem. Tyto vztahy musí být proti sobě započteny před provedením plateb.

V rámci automatizace vyúčtování bude docházet v pravidelných intervalech v závislosti na definovaném zúčtovacím období (denně, týdně, měsíčně) k zápočtu self billingové faktury s předpisem dobírek podle jednotlivých položek a to v rozsahu vzájemného potkání se na principu přednosti starší pohledávky před mladší.

Zápočty jsou k partnerům k dispozici těmito způsoby:

  • delivery in PDF form to a predefined email address
  • download in PDF directly from the portal
  1. zobrazení zápočtu na portále

Zápočty je možné zobrazit v sekci „Vyúčtování/Zápočty“:

Pokud má položka „zbývá uhradit“ záporné znaménko, jedná se o závazek společnosti Internet Mall a.s., který musí k datu splatnosti uhradit.

Kliknutím na záložku detail je možné zápočet zobrazit a pak stáhnout do PDF.

How useful was this post?

Click on the star to rate the post!

Average rating: 0 / 5. Number of votes: 0

No one has voted yet. Be the first to rate this post.

en_USEnglish