Základní informace k reklamacím a Odstoupení od kupní smlouvy – Legislativa v ČR

Reklamace a Odstoupení od kupní smlouvy (dále jen „OOKS“) jsou nedílnou součástí procesu objednávání produktů.Základním bodem, kterým je nutné se řídit (kromě pokynů od naší společnosti) je platná legislativa. RMA legislativa se v České republice řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), kdy ve vztahu k podnikatelům se […]

Přečíst