API limity – Co je rate limiter?

API

Rate limiting je v podstatě omezování provozu na různých součástech systému, který se běžně používá v rámci poskytování softwarových služeb v B2C nebo B2B. Účelem tohoto omezování je především zefektivnění integrace našich partnerů za účelem zvýšení stability a response time MALL Partner systému. Pro běžného uživatele se dá tato funkcionalita vysvětlit přenesením významu na běžný silniční provoz, kdy jsou vozidla omezována rychlostí nebo počtem průjezdů na určitých úsecích komunikace za účelem zvýšení bezpečnosti a zlepšení plynulosti provozu. 

Na koho se limity vztahují? 

Při integraci na systém MALL Partner je tedy nutné dbát následujících pravidel, která jsou aplikována na využívání systémového volání na API rozhraní. Zejména tedy ti z Vás, kteří využívají API napojení, by měli tato pravidla aplikovat při vytváření propojení z Vašeho ERP nebo eshopového systému. Nicméně limit využívají i ti z Vás, kteří mají například instalovaný doplněk z našeho katalogu nebo spolupracujete s jiným Vaším integrátorem. Zjednodušeně řečeno, Váš primární typ napojení na MALL Partner nutně neurčuje, zda se na Vás limity vztahují či nikoli, rozhodující je v tomto případě čistě to, zda jakýmkoli způsobem využíváte API integraci s naším systémem. 

Jaké limity MALL Partner aplikuje?

API limity jsme v souvislosti s potřebami našich partnerů rozdělili do následujících logických celků, které by měly odrážet běžné fungování online prodeje.

1) Listování produktů
  • zakládání, aktualizace, aktivace a mazání produktů (vč. aktualizace skladové dostupnosti, pokud je zasílána jako update produktu)
  • endpointy: /v1/products/*
2) Aktualizace skladové dostupnosti
  • update počtu ks zboží na skladě (BATCH metodou)
  • endpointy: /v1/availability/*
3) Správa objednávek
  • např. aktualizace stavů, získávání detailu objednávek
  • endpointy: /v1/orders/*
4) Ostatní
  • např. zjišťování informací o kategoriích a jejich parametrů nebo stahování
  • endpointy: všechny zbylé endpointy systému, které nejsou specifikovány v předchozích bodech

Na každý z těchto celků je aplikován denní maximální limit volání v určených úrovních dle Vašeho počtu produktů, který u nás máte zalistovaný.
K dennímu limitu však systém aplikuje také maximální limity v kratších časových úsecích – hodinové a minutové okno.
Hodinové okno je stanovené jako polovina denního limitu.
Minutové okno je stanovené plošně na 15 000 requestů/minuta.

Aktuální limity volání v jednotlivých úrovních

Limity jsou obnovovány každý den v 0:00ESSENTIAL PLUS PROFESSIONAL Endpoints
Počet produktů/variant partnera v DB (product article)*do 5 000do 50 000nad 50 000
Listovaní produktů2 000 req./den
1 000 req./hod
40 000 req./den
20 000 req./hod
100 000 req./den
50 000 req./hod
/v1/ products/*
Skladová dostupnost1 000 req./den
500 req./hod
2 000 req./den
1 000 req./hod
5 000 req./den
2 500 req./hod
/v1/availability/*
Správa objednávek7 500 req./den
3 750 req./hod
7 500 req./den
3 750 req./hod
25 000 req./den
12 500 req./hod
/v1/orders/*
Ostatní5 000 req./den
2 500 req./hod
5 000 req./den
2 500 req./hod
5 000 req./den
2 500 reg./hod
Všechny ostatní endpointy API

req. = request, tj. volání na API endpoint

*každá varianta se počítá jako samostatný prodejní artikl

Kde najdete aktuální stav Vašeho limitu?

V MALL Partner portálu jsme pro Vás připravili novou záložku, na které naleznete informace o aktuálním stavu a výsledky za předchozí den. 

Na záložce také naleznete informaci o Vašem zařazení do konkrétní úrovně, která Vám dále definuje povolené limity.

Jak správně integrovat MALL Partnera a co když mi nestačí limit?

Pro lepší orientaci v tom, jak efektivně integrovat napojení na náš systém jsme připravili soubor Best practice tipů pro integraci.

V případě bližších dotazů jak se nejlépe napojit nebo potřeby navýšit Vaši aktuální úroveň nás kontaktujte skrze Centrum nápovědy.

Upozorňujeme, že navýšení limitů se striktně řídí dle Vašeho počtu produktů s přihlédnutím na Váš počet objednávek.

Ostatní typy napojení

I pro ostatní typy napojení, jako je MALL feed a Heureka feed, je třeba dodržovat limit denního počtu aktualizací/requestů, které váš feed generuje, a to odpovídající počtu produktů ve feedu dle tabulky výše. V případě, že bude denní počet aktualizací překračovat povolený limit, může dojít k omezení frekvence sehrávání. V krajních případech může dojít k úplnému zastavení sehrávání feedu s ohledem na ochranu stavu platformy.


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 2.4 / 5. Počet hlasů: 9

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština