Spolupráce MALL Partner 5/2021

E-mailová komunikace

Níže naleznete email ze dne 18. 5. 2021 Spolupráce MALL Partner o důležitých změnách a chystaných novinkách.

Výročí s MALL Delivery

Oslavujeme první rok se službou MALL Delivery! Během této doby se zapojilo více než 1100 partnerů a počet stále roste. Službu využilo nespočet zákazníků, kteří díky službě MALL Delivery našli své ideální místo pro vyzvednutí objednávek.
Tímto Vám chceme poděkovat za spolupráci a ujistit Vás, že nadále pracujeme na zkvalitňování této služby. Nově jsme službu spustili i pro slovenské partnery a tím ještě více rozšířili možnost komfortní dopravy zásilek k naším zákazníkům.
Více informací o službě a její aktivaci zde.

Prolink na Partnerské stránky

V hlavním menu MALL Partner portálu si jednoduše zřídíte zpětné prolinkování Vašeho webu/eshopu s Vašimi produktovými stránkami na MALLu, jak Vám ukládá povinnost stanovená ve Všeobecných obchodních podmínkách služby.

Co to znamená? Partner si na svém webu/eshopu zřídí prolink na své MALL partnerské stránky, kde jsou uvedeny jen produkty tohoto jednoho konkrétního partnera. Tento odkaz/prolink je možné na svém webu provést buď umístěním loga MALL Partner s prolinkem na MALL stránky nebo jen textovým odkazem. Veškerá zdrojová data naleznete v portálu MALL Partner v záložce Marketing – Partnerská stránka.

Co Vám to přinese? Provázanost Vašich stránek s MALL portálem zlepšuje jejich viditelnost pro uživatele internetových vyhledávačů a zároveň tak přináší vyšší traffic na Vaše stránky na MALLu – Vaše nabídka zboží tedy bude celkově lépe dohledatelná na internetu.

Detailnější informace naleznete v článku zde

EANy

EAN se brzy stane povinným atributem pro produkty na MALL. Vaše produkty by tento atribut měly obsahovat, pokud je to možné. Jestliže ho u produktů nemáte uvedený, chtěli bychom Vás poprosit o jeho doplnění.
Přidělování a standardům EANů, které slouží k identifikaci výrobků, se věnuje GS1 https://www.gs1cz.org/, kam se můžete obrátit. Doplněním tohoto údaje pomůžete lepšímu zobrazování na webu a vyhnete se případnému stažení produktů z webu.


Below you will find an email dated May 18, 2021 MALL Partner – News about important changes and upcoming news.

Mall Delivery Anniversary

We are celebrating a first year anniversary of Mall Delivery! More than 1100 partners have joined us during this period and the figures are raising. This service is used by great number of customers, who found an ideal place to collect their orders thanks to MALL Delivery.

We would like to thank you for your continuous cooperation and inform you, that we are hard at work to improve our services. Recently we have activated MALL Delivery for our Slovak partners and therefore extended comfortable delivery to our customers.

For more information about MALL Delivery and its activation please follow this link.

Linking of Partners Website

In the main menu of the partner portal, you can now easily set up link between your website/eshop and your products on MALL website as required by the obligation set out in General Terms and Conditions.

What does it mean? Partner will create a link on their website/eshop to their MALL partner portal, where is listing of products which belong only to them. This link can be easily set up by placing the MALL partner logo link or adding a text link which connects to MALL partner portal to their website/eshop. All source data can be found in MALL Partner portal in the tab Marketing – Partner page.

What is the advantage? Connection of your website to MALL portal improves its visibility to all internet search engines users and at the same time increases traffic of your shop on the MALL website. Therefore, listing of your goods will be considerably more accessible on the web.

More detailed information can be found here.

EANs

Soon, EAN is going to be mandatory attribute of all products on MALL website. Your products should include this attribute whenever it is possible. If is not included with your products already, we would like to ask you to do so. More information about assignments and standards of EANs which identify products can be found on the website of organization GS1 https://www.gs1cz.org/, which is there to assist you. By completion of this attribute, you help to improve display of your products on the web, and you can avoid potential hiding of your products on the web as well.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština