Spolupráce MALL Partner 8/2021

E-mailová komunikace

Níže naleznete email ze dne 17. 8. 2021 Spolupráce MALL Partner o důležitých změnách a chystaných novinkách.

Energetické štítky pro Heureka Feed (pouze pro CZ a SK)

Dne 1.6.2021 byla odeslána informace o energetických štítcích. Vzhledem k tomu, že v březnu 2021 se v EU změnilo označování energetickými štítky pro některé kategorie elektrospotřebičů, je nutné produkty zalistovat tak, aby splňovaly všechna nová nařízení. Nyní zasíláme nové instrukce, které naleznete v článku Heureka Feed – řízení médií, ohledně přidání energetických štítků do Heureka XML feedu.

Doporučená maloobchodní cena (RRP)

V rámci příprav na naší podzimní kampaň Black Friday, Vás chceme informovat o nutnosti mít u každého Vašeho produktu uvedenou maloobchodní cenu (RRP). Produkty bez RRP bohužel nebudeme moci do kampaní zařadit. Zkontrolujte si prosím již nyní všechny Vaše produkty a jejich ceny.

U partnerů, kteří využívají napojení přes Heureka Feed, je doplňována RRP podle aktuální prodejní ceny. Není tedy potřebná kontrola z Vaší strany.

MALL Delivery (pouze pro CZ a SK)

Rádi bychom Vám připomněli možnost aktivovat si službu MALL Delivery, kterou využívá většina našich partnerů v CZ a SK.

Co je to služba Mall Delivery a jaké má výhody naleznete zde. O tuto službu si můžete zažádat přímo v MALL Partner portálu podle návodu, který naleznete zde.

Úspěch za hranicemi

Po úspěchu programu MALL Partner v České republice a na Slovensku, se daří také na slovinském Mimovrste.  MALL je ve Slovinsku pod značkou Mimovrste jedničkou na trhu, přičemž na e-shopu nakupuje celá čtvrtina slovinské populace. Polovina prodejců na Mimovrste Partner pochází z České republiky.

Dále se nám také daří v Polsku a pracujeme na rozšíření do Chorvatska.

Více o úspěchu MALL Partner za hranicemi naleznete v článku https://retailnews.cz/aktualne/obchodnici-na-mallu-slavi-uspech-za-hranicemi/.

Nové vedení vývoje

Na pozici nového šéfa vývoje nastupuje Ondřej Šťastný, který má bohaté zkušenosti z Microsoftu, VMware, Trasku a dalších firem. Jeho cílem je vybudovat z MALL Group technologického lídra, což se týká jak interních systémů, tak i webu a aplikace pro zákazníky. Více infromací, co má Ondřej v plánu a kde sbíral zkušenosti naleznete zde https://www.lupa.cz/aktuality/ondrej-stastny-prechazi-z-microsoftu-do-mall-group-povede-oddeleni-vyvoje/.


Below you will find an email dated August 17, 2021 MALL Partner – News about important changes and upcoming news.

Energy labels for Heureka Feed (only for CZ and SK)

On 1.6.2021 was sent information about energy labels. As the EU has changed energy labelling for certain categories of electrical appliances in March 2021, products need to be labelled to comply with all the new regulations. New instructions how to add energy labels to the Heureka XML feed can be found in the Heureka XML Feed – Media Management article. 


Recommended Retail Price (RRP)

In preparation for our autumn Black Friday campaign, we would like to inform you of the need to have a retail price (RRP) for each of your products. Unfortunately, we will not be able to include products without an RRP in our campaigns. Please check all your products and their prices now.

For partners who use the Heureka Feed connection, the RRP is updated according to the current selling price. So there is no need for a check from your side.

MALL Delivery (only for CZ and SK)

We would like to remind you of the possibility to activate the MALL Delivery service, which is used by most of our partners in CZ and SK.

What is Mall Delivery and what are its advantages can be found here. You can apply for this service directly in the MALL Partner Portal by following the instructions which can be found here.

Success beyond borders

Following the success of the MALL Partner programme in the Czech Republic and Slovakia, the Slovenian Mimovrste is also doing well.  MALL is the market leader in Slovenia under the Mimovrste brand, with a full quarter of the Slovenian population shopping on the e-shop. Half of the sellers on Mimovrste Partners come from the Czech Republic.

We are also doing well in Poland and are working on expanding into Croatia.

For more on MALL Partner’s success abroad, see https://retailnews.cz/aktualne/obchodnici-na-mallu-slavi-uspech-za-hranicemi/.

 
New development leadership 

Our new head of development is from now Mr. Ondřej Št’astný, who has extensive experience from Microsoft, VMware, Trask and other companies.  

His goal is to build MALL Group into a technology leader, which includes internal systems as well as web and customer applications. For more information on what Ondřej has planned and where he has gained experience, please visit https://www.lupa.cz/aktuality/ondrej-stastny-prechazi-z-microsoftu-do-mall-group-povede-oddeleni-vyvoje/

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština