E-mail: Zákaz prodeje jednorázových plastů / Prepoved prodaje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo

E-mailová komunikace

Dne 20. 10. 2021 byl odeslán email s informací o zákazu prodeje jednorázových plastů ve Slovinské republice a následně bude požadován ve všech zemí EU.

S 6. septembrom 2021 je v Sloveniji v veljavo vstopila Prepoved dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg in novosti pri označevanju nekaterih drugih plastičnih proizvodov.


Da bi zmanjšali onesnaževanje evropskih morij, voda in obal, je prepovedana prodaja naslednjih plastičnih izdelkov:

 • jedilni pribor (vilice, noži, žlice, paličice);
 • krožniki;
 • slamice;
 • vatirane palčke;
 • mešala za pijačo;
 • palice za pritrditev in podpiranje balonov;
 • posode in skodelice za živila iz ekspandiranega polistirena;
 • izdelki iz oksorazgradljive plastike.

Uredba vključuje tudi obvezno označevanje izdelkov, ki mora biti jasno vidno, čitljivo in neizbrisljivo na embalaži ali neposredno na izdelku.

Označevanje potrošnike obvešča o ustreznem načinu ravnanja z odpadki, škodljivih vplivih na okolje in prisotnosti plastike v izdelku.

Obvezno označevanje plastičnih izdelkov velja za:

 • higienske izdelke (higienske vložke, tampone in aplikatorje za tampone);
 • vlažilne robčke;
 • tobačne izdelke s filtri;
 • lončke za pijačo.

Glede na navedeno in v primeru, da imate v svoji ponudbi katerega od prepovedanih izdelkov, prepovedane izdelke čim prej prenesite s spletnega mesta ali jih ustrezno označite kot to narekujejo navodila najkasneje do 25.10.2021.

Vse navedeno je vsebovano v Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta, zlasti v členih 5 in 7.

Prepoved prodaje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo bo postopoma stopila v veljavo tudi v ostalih državah EU, če direktive še niso sprejele.


Dne 6. září 2021 vešlo ve Slovinské republice v platnost nařízení o zákazu prodeje jednorázových plastů a označování některých plastových výrobků.

S cílem snížit znečištění evropských moří, vod a pobřeží je zakázáno prodávat následující plastové výrobky:

 • příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky);
 • talíře;
 • brčka;
 • vatové tyčinky;
 • nápojová míchátka;
 • tyčky k uchycení a podpěře balónků;
 • nádoby na potraviny a kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu;
 • výrobky z oxo-rozložitelných plastů.

Nařízení dále obsahuje povinné označování výrobků, které bude jasně viditelné, čitelné a nesmazatelné na obalu nebo přímo na výrobku.
Označení informuje spotřebitele o vhodném způsobu nakládání s odpadem, o nepříznivých dopadech na životní prostředí a o přítomnosti plastů ve výrobku.

Povinné označení plastových výrobků platí pro:

 • hygienické výrobky (hygienické vložky, tampóny a aplikátory tampónů);
 • vlhčené ubrousky;
 • tabákové výrobky s filtry;
 • nápojové kelímky.

S ohledem na výše uvedené a v případě, že některý ze zakázaných produktů máte ve své nabídce, je nutné dané produkty ihned stáhnout z webu či je označit dle pokynů nejpozději do 25.10.2021.

Vše výše uvedené je obsahem Směrnice Evropského parlamentu a rady 2019/904, konkrétně čl. 5 a čl. 7.
Zákaz prodeje jednorázových plastů bude postupně požadován i v dalších státech EU, pokud tak již nebylo učiněno.


On 6 September 2021, the Regulation on the ban on the sale of single-use plastics and the labelling of certain plastic products came into force in the Republic of Slovenia.

In order to reduce pollution of Europe’s seas, waters and coastlines, the following plastic products are banned from sale:

 • cutlery (forks, knives, spoons, chopsticks);
 • plates;
 • straws;
 • cotton buds;
 • drink stirrers;
 • sticks for holding and supporting balloons;
 • food containers and cups made of expanded polystyrene;
 • products made of oxo-degradable plastics.


The Regulation also includes mandatory labelling of products, which shall be clearly visible, legible and indelible on the packaging or directly on the product.
The labelling informs consumers about the appropriate way to manage waste, the adverse environmental impacts and the presence of plastics in the product.


Mandatory labelling of plastic products applies to:

 • hygiene products (sanitary towels, tampons and tampon applicators);
 • wet wipes;
 • tobacco products with filters;
 • beverage cups.

In view of the above and in case you have any of the prohibited products in your offer, please download the banned products from the website or mark them as instructed as soon as possible or by 25.10.2021 at the latest.


All of the above is contained in Directive 2019/904 of the European Parliament and of the Council, specifically Articles 5 and 7.
A ban on the sale of single-use plastics will gradually be required in other EU countries if this has not already been done.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština