Spolupráce MALL Partner 1/2021

E-mailová komunikace

Níže naleznete email ze dne 19. 1. 2021 Spolupráce MALL Partner o důležitých změnách a chystaných novinkách.

Nastavení doby doručení

Sváteční období a s tím spojená prodloužená doba doručení pro většinu z nás skončila, a proto chceme připomenout, abyste si zkontrolovali své nastavení Delivery delay (doba doručení) dle Vaší aktuální situace.
Pokud máte upravenou dobu doručení i na produktech, je třeba změnit i tyto hodnoty, mají přednost před obecným nastavením u doprav.
V případě, že využíváte MALL Delivery – doporučujeme nastavit 1 den, u těch co nově využívají i MALL Delivery na SK, pak doporučujeme nastavit 2 dny.
Prosím dodržujte čas vychystání Vašich objednávek, dle nastaveného close time. Je důležité, aby zákazník dostal to, co si objednal v daném termínu včas.

MALL Partner na YouTube

Nově jsme pro Vás připravili MALL Partner YouTube kanál, který najdete pod odkazem zde. Již nyní tak jak v příslušných článcích v naší Databázi znalostí, tak na kanálu najdete užitečná videa a již brzy můžete očekávat další návody, tipy a triky pro práci s produkty a MALL portálem. Doporučujeme tak tento kanál zařadit mezi Vaše odběry.

Rostoucí podíl objednávek z mobilu oproti desktopu 

Od nového roku zaznamenáváme vyšší počet objednávek provedených z mobilu nad těmi z desktopu. V obratu zatím stále vedou objednávky z počítačů, ale i tady pozorujeme, že napříč všemi kategoriemi roste cena nákupů uskutečněných z mobilních zařízení.

Nový CEO MALL Group

Od 1. ledna 2021 se novým ředitelem (CEO) MALL Group stal Jan Hanuš. Do MALLu přichází po dvouletém působení ve funkci CEO Telenor Hungary, v minulosti působil také ve vedení společností Emco, Kostelecké uzeniny, Douwe Egberts, Vitana a Yoplait.
Ke svému nástupu do čela MALL Group Jan Hanuš říká: „Přicházím do společnosti, která se může právem pyšnit unikátní zákaznickou službou, která je podpořená technologickou a logistickou infrastrukturou na špičkové úrovni. Mým cílem je další posílení pozice MALLu na všech regionálních trzích a jeho další růst. Hodně si slibuji od dalšího rozvoje marketplacu a programu MALL Partner.“


Below you will find an email dated January 19, 2021 MALL Partner – News about important changes and upcoming news.

Setting a delivery time

The holiday period and the extended delivery time associated with it has ended for the most of us, and so we would like to remind you to check your Delivery delay settings in accordance with your current situation.

If you have adjusted the delivery time on the products as well, it is also necessary to change these values as they take precedence over the general transportation settings.

If you use MALL Delivery – we recommend setting 1 day, for those of you who also use MALL Delivery to SK we recommend setting 2 days.

Please observe the time of expedition for your orders according to the set close time. It is important that the customer receives what he ordered on time.

MALL Partner on YouTube

We have prepared a new MALL Partner YouTube channel for you, a link can be found here. You can already find useful videos on our Knowledgebase website and on the channel. You can look forward to more instructions, tips and tricks for working with the products and the MALL portal soon. We recommend that you include this channel in your subscriptions.

Increasing share of mobile orders in comparison to desktop

Since the New Year, we have seen a higher number of orders placed from mobile phones than those from desktops. The orders made from computers still lead in the turnover but even there we observe that the value of purchases made from mobile devices is rising.

New CEO of MALL Group

On January 1, 2021 Jan Hanuš became the new CEO of MALL Group. He comes to MALL after two years as the CEO of Telenor Hungary and in the past, he was part of the management of Emco, Kostelecke Uzeniny, Deuwe Egberts, Vitana, and Yoplait.

When speaking about joining MALL Group, Jan Hanuš says: “I am coming to a company that can be rightly proud of its unique customer service, which is supported by a technological and logistics infrastructure of the highest level. My goal is to further strengthen the position of MALL in all regional markets and its further growth. I am seeing a lot of promise in further development of the marketplace and the MALL Partner program.”

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština