Spolupráce MALL Partner 2/2021

E-mailová komunikace

Níže naleznete email ze dne 16. 2. 2021 Spolupráce MALL Partner o důležitých změnách a chystaných novinkách.

Průzkum eshopových a ERP řešení

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění malého dotazníku, týkající se používanosti eshopových systémů. Tyto informace nám pomůžou v navázání správné spolupráce a zjednoduší fungování na MALL Partner Vám i budoucím partnerům.

Věnujte nám 2 minuty Vašeho času a sdělte nám, jaká řešení využíváte pro správu produktů a objednávek.

Vyplnit dotazník můžete zde.

Včasné potvrzení či zrušení objednávky

Rádi bychom připomněli časový limit pro potvrzení či zrušení objednávky, který je 24h od změny stavu objednávky na OPEN. Včasné informování je důležité pro dobrou zákaznickou zkušenost, neboť zákazník se spoléhá na informace o stavu objednávky, které se mu zobrazují na stránkách MALL.
Veškeré limity k sledovaným SLA naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách v příloze č.2 – SLA.

Číslo MALL objednávky na štítcích

Pro snadnější identifikaci zásilek, je nově dostupné číslo MALL objednávky i na zásilkách zaslaných na adresu příjemci.
Tuto identifikaci můžete využít například při vrácení zásilky od přepravce a nemusíte tak složitě dohledávat, o kterou zásilku se jedná.

Databáze znalostí (Knowledgebase) – články, návody, informace

Pro lepší informovanost postupně přidáváme do Knowledgebase články, týkající se různých oblastí naší spolupráce. Nově přidané články nalezenete na úvodní stránce v sekci Novinky.
Pokud potřebné informace nenaleznete ve výše zmíněném Knowledgebase, můžete přímo v MALL Partner portálu využít Centrum nápovědy a zaslat nám Váš dotaz.


Below you will find an email dated February 16, 2021 MALL Partner – News about important changes and upcoming news.

E-shop and ERP solutions survey

We would like to ask you to fill in a short questionnaire about the usage of e-shop systems. This information will help us establish the right cooperation and simplify the usage of MALL Partner portal for you and our future partners.

Give us 2 minutes of your time and let us know which solutions you use to manage your products and orders. You can fill in the questionnaire here.

The questionnaire is only for our Czech and Slovak partners.

Timely confirmation or cancelation of an order

We would like to remind you of the time limit for confirming or canceling an order, which is 24h from the change of the order status to OPEN. Timely information is important for a good customer experience as the customer relies on the information about the order status, which is available to him on MALL website. All limits for monitored SLA can be found in General Terms and Conditions in Annex no. 2 – SLA.

MALL order ID on tracking labels

To make the identification of packages easier, MALL order ID is now available even on orders sent to the recipient’s address.

This identification can be used for example when a package is returned from the delivery service, so you do not have to search which order it is.

Knowledgebase – articles, instructions, information

To make sure you are better informed, we are adding articles pertaining to various sections of our cooperation to Knowledgebase. Newly added articles can be found on the home page in the News section. If you do not find necessary information in above-mentioned Knowledgebase, you can make use of Help center directly in the MALL Partner portal and send us your question.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština