Spolupráce MALL Partner 4/2021

E-mailová komunikace

Níže naleznete email ze dne 19. 4. 2021 Spolupráce MALL Partner o důležitých změnách a chystaných novinkách.

MALL Financing by Lemonero 

Úroková sazba 0,99 % měsíčně, podnikatelské financování až do 1 milionu korun a 90 minut konzultace s odborníkem na finanční řízení Michalem Koubkem zdarma.
Nová služba MALL Financing ve spolupráci se startupem Lemonero umožňuje českým e-shopům dosáhnout jednoduše na růstový kapitál. Díky krátkodobé půjčce, kterou vyhodnotíme ještě v den odeslání žádosti a Vy tak můžete rychle reagovat na změny v poptávce, využít marketingové kampaně či rozšířit svůj prodej do zahraničí. Více informací naleznete v článku zde.

MALL Partner na YouTube 

Na našem YouTube kanálu MALL Partner nově najdete videonávody i pro napojení Heureka feedu, užitečné informace pro použití záložky Kategorie, jak zpracovat objednávku a jiné. Doporučujeme tak kanál MALL Partner zařadit mezi Vaše odběry.
YouTube kanál a Databáze znalostí obsahuje užitečná videa a návody, které Vás provedou procesem aktivace a následného prodeje.

Nové doplňky na MALL Partner 

Představujeme Vám další z řady našich integrátorů, se kterými si zjednodušíte prodeje na MALL Partner.

  • ISimplySell.com – Doplněk za vás vyřeší vše pro bezstarostný partnerský prodej vašeho zboží na MALL Partner. Díky kompletnímu propojení vašich systémů v reálném čase nemusíte měnit zaběhnuté procesy. Propojení na Shoptet, WooCommerce, Magento, Shopsys, Prestashop a jiné.
  • Kinet – Využijte výhod automatické synchronizace objednávek do systému Pohoda i zpětnou automatizovanou aktualizaci jejich stavů do administrace MALL Partner.
  • BHIT – Můstek umožňuje automatický import objednávek z MALL do ES POHODA a zpětné exportování jejich stavů.
  • Edee.one – Prodej produktů v rámci partnerského prodeje MALL na českém i zahraničním trhu prostřednictvím platformy Edee.one. Do katalogu jsou importovány štítky, výrobci, kategorie produktů a jejich parametry. Doplněk exportuje dopravy, produkty a nastavuje objednávky.

Aktuální přehled dostupných řešení naleznete v MALL Partner portálu na záložce Služby nebo na našich webových stránkách.


Below you will find an email dated April 19, 2021 MALL Partner – News about important changes and upcoming news.

MALL Financing by Lemonero

Monthly interest rate 0.99, business financing up to 1 million korunas and 90 minutes of consultations with financial management specialist Michael Koubka for free.
The new MALL Financing Service in cooperation with startup Lemonero allows Czech eshops to easily obtain growth capital. Due to a short-term loan which will be processed and finalized within the submission date of the application, you can consequently quickly react to the changes in the demand, invest in marketing campaigns or expand your business abroad. Please, click here for more information.

MALL Partner on YouTube

In our YouTube channel MALL Partner you can find new video guides which cover connection to Heureka feed, useful information on how to use the tab Category, how to prepare orders, and others. We also recommend adding the channel MALL Partner to your subscriptions.
Youtube channel and Knowledge base include useful videos and guides, which can help you with the process of the activation and the process of the following sales in MALL Partner platform.

New add-ons in MALL Partner

We are introducing new integrators which can simplify your sales on the MALL Partner platform.

  • ISimplySell.com – This add-on delivers no stress partner sales of all your products in MALL Partner. Due to the complete synchronization of your systems in real time, there is no change to your established processes. this applies to Shoptet, Woocommerce, Magento, Shopsys, Prestashop and others.
  • Kinet – Take advantage of the automatic integration of your orders in the system Pohoda together with updates of their status in the MALL Partner platform.. 
  • BHIT – Enables automatic import of orders from Mall to ES Pohoda and the export of their status.
  • Edee.one – Add-on is for the sale of products in Czech and international markets as part of MALL’s partner sales through Edee.one. Bookmarks, tags, makers/brands, categories of products and their parameters are imported to this catalog. This add-on also exports deliveries, products and settings of orders.

Current up-to-date overview of the available services can be found in the MALL Partner portal in the tab Services or visit our website.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština