Please find below an email dated 15. 12. 2021 MALL Partner News about important changes and upcoming news.

Opening hours during Christmas

We would like to inform you about the availability of our departments between Christmas holidays on 23 December and 27 December - 31 December 2021.
The Operations Department will be available on all the above days from 8am to 6pm.

The Onboarding Department will be available on all of the above days during standard business hours.
The Finance Department will be available from 7am to 5pm and the Complaints Department from 6am to 3pm.

Extension of technical support for vendor partners

S ohledem na stále rostoucí počet partnerů, kteří úspěšně dokončili integraci, jsem se rozhodli rozšířit technickou podporu, kterou partnerům prodávajícím v některé ze zemí programu MALL Partner, poskytujeme. Celé oddělení je Vám plně k dispozici pro řešení Vašich dotazů na témata jako problémy se zobrazením produktů apod. Své dotazy, namísto dosavadního zasílání na emailovou adresu Onboardingu, zadávejte přes Centrum nápovědy v sekci “Technical support, products and activation“. Aktuálně tyto dotazy vyřizujeme přednostně. Zasláním dotazu touto cestou tak můžete výrazně urychlit jeho zodpovězení a velmi nám pomáháte při jeho řešení. Berte prosím v potaz, že položení dotazu technické podpoře jinou formou nebude možné od 1.1.2022.

We would like to thank you for your cooperation this year, which has been different for all of us in many ways.

We wish you a wonderful Christmas and much happiness and success in the New Year 2022.

How useful was this post?

Click on the star to rate the post!

Average rating: / 5. Number of votes:

No votes yet! Be the first to rate this post.