Obecná legislativa

Uvedené odstavce se týkají procesu prodeje zboží distančním způsobem.

 • Podnikatel je osobou, která dělá obchodní činnost, jejímž smyslem je dosažení zisku, dlouhodobě a svým jménem. Může se jednat o „firmu“ nebo o fyzickou podnikající osobu. Kupuje zboží v souvislosti s výkonem své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti a příp. jej prodává dále.
 • Za podnikatelemohou jednat:
  • statutární orgán (v případě právnické osoby) a/nebo;
  • prokurista (jen v obchodních věcech, kupř. nesmí činit rozhodnutí ohledně nemovitostí) a/nebo;
  • osoba zmocněná plnou mocí a/nebo;
  • osoby, u nichž to vyplývá z jejich funkce či pracovní smlouvy
 • Provozovna (§ 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v účinném znění) je prostor, v němž je podnikání provozováno. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než 3 měsíce).
  Jednání jakéhokoliv zaměstnance podnikatele či jiné osoby v jeho provozovně je pro podnikatele vůči třetím osobám závazné.
 • Spotřebitelem je každý zákazník, který pro nákup neuvádí své IČO nebo z jeho názvu nevyplývá, že se jedná o podnikatele (Jan Novák, s.r.o.). Spotřebitel užívá zboží pro svou osobní nepodnikatelskou potřebu.
 • Zboží na zakázku je zboží zhotovené dle zvláštních požadavků zákazníka. Není jím zboží, které je zhotovováno nebo prodáváno z nabídek v katalogu, i když si může zákazník vybrat kombinaci jednotlivých prvků. Je jím až zboží, z nichž alespoň jeden jeho prvek standardně dodáván prodávajícím není.
 • Distanční prodej je
  • jakýkoliv prodej mimo kamennou provozovnu prodávajícího
  • eshop
  • smlouva uzavřená po emailu
  • smlouva uzavřená po telefonu
  • smlouva zaslaná zákazníkovi k podpisu
 • U distančního prodeje má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, až na pár zákonných výjimek dle § 1837 OZ.
 • Jakákoliv lhůta končící víkendem nebo svátkem končí první následující pracovní den.
 • Prodávající je povinen dodávat zboží v tzv. střední kvalitě, která vyhovuje účelu užití a legitimnímu očekávání zákazníka (nebyla-li mezi stranami dohodnuta kvalita jiná).
 • Návody ke zboží pro spotřebitele musí být:
  • česky;
  • v písemné podobě (příp. možnost užití srozumitelných piktogramů);
  • kompletní;
  • ne menším než písmem 8 ve Wordu
 • Prodávající se nemůže při zamítnutí reklamace odvolávat na něco, co v manuálu ke zboží není (např. zanedbání údržby).

Písemnost je cokoliv, kde je „písmo“, tj. osobně předaná listina, dopis, sms, email nebo online vyplněný formulář.

 • Pokud není odesílateli doručeno oznámení o doručení emailu, email z právního hlediska doručen NENÍ.
  Na email lze hledět jako na doručenou písemnost v případě splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
  • odesílateli dojde doručenka od poštovního klienta příjemce
  • příjemce ručně potvrdí přijetí
  • příjemce na email v jasné souvislosti odpoví
 • Písemnost musí obsahovat vždy identifikaci případu (číslo reklamace a datum přijetí), obsah sdělení (například jasně uvedeno, jaký způsobem byla reklamace vyřešená), název společnosti a provozovnu, na kterou se může zákazník obrátit.
 • Kupní smlouva v Eshopu vzniká odesláním objednávky (návrh) a jejím následným potvrzením (příjem návrhu). Poté je prodávající povinen dodat zboží za sjednanou cenu, kterou nemůže měnit a kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit. Potvrzení návrhu nesmí obsahovat nic nad rámec objednávky, jinak se jedná o protinávrh.

Jak byl užitečný tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Ohodnoťte tento příspěvěk jako první.