Self-billing je progresivní forma fakturace, která umožňuje odběrateli (kupujícímu), společnosti Internet Mall a.s., vystavovat daňové doklady za své dodavatele (partnery) a závazky plynoucí z takto vystavených daňových dokladů uhradit běžným způsobem.

Internet Mall vystavuje v domluvené frekvenci faktury za partnera na prodej zboží.
Možné frekvence: denní, týdenní a 14denní.
Standardní frekvence je 14denní, změnu frekvence je možné domluvit s vašim obchodním zástupcem.

Partner MALLu zboží prodává za ceny bez DPH ponížené o smluvně domluvenou marži. Proto ve fakturách se objevují částky již ponížené o marži.

Objednávky, které se vyskytují ve fakturách jsou pouze objednávky, které mají zadaný finální stav Delivered. Správná a včasná informace o datu doručení odeslaná partnerem je nezbytnou podmínkou pro správné a včasné vystavení self-billingové faktury společností Internet Mall a.s..
Faktury, které Internet Mall a.s. vystavuje, jsou dostupné v partnerském portálu v sekci Vyúčtování.

Níže naleznete vzorovou fakturu Self-billing.

Pro účely kontrolního hlášení je evidenčním číslem dokladu číslo faktury nebo variabilní symbol faktury, které jsou na našich fakturách shodné.
Self-billingové faktury jsou vystavovány v deseti místné číslené řadě, která začíná vašim SHOP ID u nás.

Je proto důležité při implementaci na toto upozornit vaše IT, aby se vám faktury do vašeho ekonomického systému importovali pod správným číslem.

Splatnost faktury je podle dohodnutých platebních podmínkách definovaných platnou smlouvou mezi partnerem a Internet Mall a.s..

Daňové doklady jsou partnerům k dispozici několika způsoby:

  • zasílané v PDF formě na předem definovanou emailovou adresu
  • ke stažení v PDF přímo z portálu
  • ke stažení v datové struktuře JSON z portálu, jak importovat JSON faktury do vašeho ekonomického systému naleznete zde.

Dva, případně tři dny po vystavení self-billingové faktury se vystaví self-billingový zápočet.
Tento self-billngový zápočet se vystavuje v návaznosti na fakturační den.
a vztahuje na sebe nezapočtené faktury na straně závazků.
Na straně pohledávek jsou dobírky všech objednávek, které jsou v den jeho vytvoření nastaveny jako doručené a ještě nebyly započteny.

O tomto zápočtu jste informováni Oznámením o jednostranném zápočtu.

Zápočty ze Self-billingu naleznete v MALL Partner portále v záložce Vyúčtování a po vystavení vám přijdou na email, který máte u nás registrován jako kontaktní pro finační záležitosti.

Když zákazník vybere formu úhrady online platbou (kartou nebo bankovním převodem), tato platba je zaslána na účet MALLu.
Pokud zákazník zvolí formu úhrady na dobírku, tato platba je připsána po doručení zásilky na váš účet.

Více o zápočtu se dočtete zde.

Pro snadnější identifikaci dobírek doporučujeme, abyste objednávky MALL Partner zadávali vašemu přepravci pod variabilním symbolem našeho čísla objednávky.
Číslo objednávek je uvedeno v zápočtech na straně pohledávek a je to jediný společný znak, přes který je možné propárovat finační doklady.
Toto číslo (číslo objednávky) se taktéž používá pro identifikaci reklamací a vratek.

V současnosti v Self-billingových zápočtech nenajdete žádný dobropis. V tuto chvíli je nutné veškeré opravné daňové doklady vytvořit manuálně.
Na automatizaci i této části vyúčtování pracujeme.

Objednávky, které vznikly před spuštěním Self-billingu nespadají do tohoto typu vyúčtování. V tomto případě si objednávky musíme vzájemně vyúčtovat manuálně.

Jak byl užitečný tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Ohodnoťte tento příspěvěk jako první.