MALL Self-Billing, automatické vyúčtování

Finance a vyúčtování

MALL Self-Billing je progresivní forma fakturace, která umožňuje odběrateli (kupujícímu), společnosti Internet Mall a.s. (MALL), vystavovat daňové doklady za své dodavatele (partnery) a závazky plynoucí z takto vystavených daňových dokladů uhradit běžným způsobem.

Služba MALL Self-Billing je dostupná pouze pro partnery prodávající na MALL.cz nebo MALL.sk. Při prodeji na MALL.cz je nutné mít sídlo firmy a sklad v CZ. Při prodeji na MALL.sk je nutné mít sídlo firmy a sklady buď v CZ nebo na SK.

MALL vystavuje v domluvené frekvenci faktury za partnera na prodej zboží.
Možné frekvence: denní, týdenní a 14denní.
Standardní frekvence je 14denní, změnu frekvence je možné domluvit zasláním požadavku na oddělení Operations.

Partner MALLu zboží prodává za ceny bez DPH ponížené o smluvně domluvenou Dohodnutou částku. Proto se ve fakturách objevují částky již ponížené o Dohodnutou částku.

Objednávky, které se vyskytují ve fakturách jsou pouze objednávky, které mají zadaný finální stav Delivered. Správná a včasná informace o datu doručení odeslaná partnerem je nezbytnou podmínkou pro správné a včasné vystavení MALL Self-Billingové faktury MALLem.
Faktury, které MALL vystavuje, jsou dostupné v MALL Partner portálu v sekci Vyúčtování.

Níže naleznete vzorovou fakturu MALL Self-Billing.

Pro účely kontrolního hlášení je evidenčním číslem dokladu číslo faktury nebo variabilní symbol faktury, které jsou na našich fakturách shodné.
MALL Self-Billingové faktury jsou vystavovány v deseti-místné číselné řadě, která začíná vašim SHOP ID u nás.

Je proto důležité při implementaci na toto upozornit vaše IT, aby se vám faktury do vašeho ekonomického systému importovaly pod správným číslem.

Splatnost faktury je podle dohodnutých platebních podmínek definovaných platnou smlouvou mezi partnerem a MALLem.

Daňové doklady jsou partnerům k dispozici několika způsoby:

  • zasílané v PDF formě na předem definovanou e-mailovou adresu
  • ke stažení v PDF přímo z portálu
  • ke stažení v datové struktuře JSON z portálu, jak importovat JSON faktury do vašeho ekonomického systému naleznete zde.

Dva, případně tři dny po vystavení MALL Self-Billingové faktury se vystaví MALL Self-Billingový zápočet.
Tento MALL Self-Billingový zápočet se vystavuje v návaznosti na fakturační den
a vztahuje na sebe nezapočtené faktury na straně závazků.
Na straně pohledávek jsou dobírky všech objednávek, které jsou v den jeho vytvoření nastaveny jako doručené a ještě nebyly započteny.

O tomto zápočtu jste informováni Oznámením o jednostranném zápočtu.

Zápočty ze MALL Self-Billingu naleznete v MALL Partner portálu v záložce Vyúčtování a po vystavení vám přijdou na e-mail, který máte u nás registrován jako kontaktní pro finanční záležitosti.

Když zákazník vybere formu úhrady online platbou (kartou nebo bankovním převodem), tato platba je zaslána na účet MALLu.
Pokud zákazník zvolí formu úhrady na dobírku, tato platba je připsána po doručení zásilky na váš účet.

Více o zápočtu se dočtete zde.

Pro snadnější identifikaci dobírek doporučujeme, abyste objednávky MALL Partner zadávali vašemu přepravci pod variabilním symbolem našeho čísla objednávky.
Číslo objednávek je uvedeno v zápočtech na straně pohledávek a je to jediný společný znak, přes který je možné propárovat finanční doklady.
Toto číslo (číslo objednávky) se taktéž používá pro identifikaci reklamací a vratek.

Druhou částí MALL Self-Billingu je automatická dobropisace. V případě odstoupení zákazníka od kupní smlouvy, vystavení vratkového dokumentu a dalších případů, kdy je vyžadován dobropis, bude dobropis za danou objednávku vystaven automaticky, jakmile bude požadavek zpracován na konkrétním oddělením MALLu. 

Vystavené dobropisy naleznete v MALL Partner portálu, v sekci Vyúčtování, záložka Faktury. Mají číselnou řadu SAP ID + 9 nebo 5 + číselná řada dokladů (XXXX9XXXXX nebo XXXXXX5XXXX).

Frekvence vystavování dobropisů je stejná, jako u MALL Self-Billingových faktur (denní, týdenní, 14denní).

Objednávky, které vznikly před spuštěním MALL Self-Billingu nespadají do tohoto typu vyúčtování. V tomto případě si objednávky musíme vzájemně vyúčtovat manuálně.

V případě, že budete mít nějaké další dotazy, můžete se na nás obrátit skrze Centrum nápovědy.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 3.8 / 5. Počet hlasů: 12

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština