Změna cen u přepravného a kompenzace

Na základě pozitivního dopadu AB testu, kdy zákazníkům nebylo účtováno dopravné a to následně vedlo ke zvýšení počtu objednávek, jsme se rozhodli toto nastavení aplikovat pro všechny objednávky splňující konkrétní podmínky pro CZ a SK trh. O nastavení dopravy zdarma jsme vás informovali formou emailu s předmětem Dočasné změny cen přepravného, Dočasné změny cen na MALL.cz a Zmeny […]

Přečíst

Doručení nekompletní objednávky

Během naší spolupráce může dojít k situaci, kdy zákazník obdrží nekompletní objednávku. Může k tomu dojít z důvodu nekompletního (chybného) zabalení nebo nedostatečné dostupnosti zboží. Ať už nám tuto situaci oznámí koncový zákazník nebo přímo vy, musíme zjistit, jak budeme pokračovat s ohledem na spokojenost zákazníka.Ten si může zažádat o zaslání chybějícího zboží nebo uplatní nárok na Odstoupení […]

Přečíst

Chybně zadaný stav DELIVERED, neboli fiktivní vratka

Při zadávání statusu DELIVERED je důležité, aby byl nastaven na základě pravdivých údajů. Může však nastat situace, kdy je tento status nastaven omylem a zásilka se vám vrátí, jedná se tedy o tzv. fiktivní vratku. Fiktivní vratka není dokument, ale pouze proces vyrovnání stavů v účetnictví. Při zadání stavu DELIVERED dojde k nákupu zboží společností MALL a je proto potřeba tuto situaci vyřešit dobropisem. Tímto procesem spojíme váš dobropis s danou objednávkou.  Jelikož status DELIVERED je finální, vystavuje se ke zboží fiktivní vratka s žádostí o dobropis, který je […]

Přečíst

Dobropisace v Self-billing, automatickém vyúčtování

Self-billing je forma fakturace, která umožňuje odběrateli (kupujícímu), společnosti Internet Mall a.s., vystavovat daňové doklady za své dodavatele (partnery) a závazky plynoucí z takto vystavených daňových dokladů uhradit běžným způsobem. V případě, že dojde ze strany zákazníka k odstoupení od kupní smlouvy, centrální sklad v Jirnech odesílá tyto vrácené objednávky na sklad partnera.U zboží jsou přiloženy dokumenty o vrácené dodávce, které […]

Přečíst

Kompenzace dopravy na výdejní místa MALLu – platné od 1.5.2020 SK

Internet Mall pevně definuje cenu pro zásilky na naše výdejní místa. Tato cena se mění v čase dle aktuálního vývoje trhu, ale jelikož je odlišná od toho, co za přepravy platíte Uložence by WE|DO vy, pokud s námi nemáte sjednanou službu Mall Delivery, rozdíl vám kompenzujeme.Jakým způsobem počítáme výši kompenzace dopravy naleznete níže. Do výpočtu […]

Přečíst

Co musí obsahovat dobropis

V rámci naší vzájemné spolupráce může nastat situace, kdy je nutné z vaší strany vystavit dobropis – opravný daňový doklad. Nejčastější situace, kdy bude potřebné tyto doklady vystavit jsou: Reklamace Odstoupení od kupní smlouvy Oprava chybně zadaného statusu Delivered Dobropis musí obsahovat číslo objednávky, ke které se doklad vztahuje – naleznete na dokladech o vrácení […]

Přečíst

Self-billing, automatické vyúčtování

Self-billing je progresivní forma fakturace, která umožňuje odběrateli (kupujícímu), společnosti Internet Mall a.s., vystavovat daňové doklady za své dodavatele (partnery) a závazky plynoucí z takto vystavených daňových dokladů uhradit běžným způsobem. Internet Mall vystavuje v domluvené frekvenci faktury za partnera na prodej zboží. Možné frekvence: denní, týdenní a 14denní. Standardní frekvence je 14denní, změnu frekvence je […]

Přečíst

Zápočet

Zákazník nakupuje zboží od prodejce Internet Mall. Internet Mall proto nakupuje zboží od vás jako našeho partnera poté, co je objednávka úspěšně dodána. Když zákazník vybere formu úhrady online platbou (kartou nebo bankovním převodem), tato platba je zaslána na účet MALLu.Pokud zákazník zvolí formu úhrady na dobírku, tato platba je připsána po doručení zásilky na […]

Přečíst

Manuální vyúčtování, vyúčtování zápočtem

Zákazník nakupuje zboží od prodejce Internet Mall. Internet Mall proto nakupuje zboží od vás, partnera, až poté, co je objednávka úspěšně dodána – má nastaven stav Delivered. Při manuálním vyúčtování je základním přepodkladem zaslání správných podkladů k vyúčtování – xls s objednávkami, které mají správný stav a jsou z vámi (partnerem) zvoleného období. Fakturační období […]

Přečíst

Formy a způsoby vyúčtování

Model MALL Partner je postavený na způsobu přímého prodeje zboží koncovému zákazníkovi a jeho následném odkoupení od vás, našeho partnera. Protože v průběhu spolupráce vznikají závazky na obou stranách, tak abychom optimalizovali počet finančních transakcí, je součástí vzájemného vyúčtování Zápočet. Zápočet na sebe pak vztahuje závazky z nákupu zboží z faktur vůči dobírkám, které přijdou […]

Přečíst