Reklamace zboží

Tento článek slouží k tomu, jak se řídit reklamačním procesem na MALLu.Reklamace je jedna z nejvíce negativních situací, která dokáže ovlivnit zákaznickou zkušenost. Tento proces je nastaven tak, abychom ho co nejlépe zvládli a celkově zákazníkovi zanechali dobrou vzpomínku. Jednotlivé kroky reklamace zboží Příjem od zákazníka V případě, že zákazník reklamuje zboží, tak se zpravidla obrátí […]

Přečíst

Základní informace k reklamacím a Odstoupení od kupní smlouvy – Legislativa v ČR

Reklamace a Odstoupení od kupní smlouvy (dále jen „OOKS“) jsou nedílnou součástí procesu objednávání produktů.Základním bodem, kterým je nutné se řídit (kromě pokynů od naší společnosti) je platná legislativa. RMA legislativa se v České republice řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), kdy ve vztahu k podnikatelům se […]

Přečíst

Co musí obsahovat dobropis

V rámci naší vzájemné spolupráce může nastat situace, kdy je nutné z vaší strany vystavit dobropis – opravný daňový doklad. Nejčastější situace, kdy bude potřebné tyto doklady vystavit jsou: reklamace odstoupení od kupní smlouvy oprava chybně zadaného statusu Delivered Dobropis musí obsahovat číslo objednávky, ke které se doklad vztahuje – naleznete na dokladech o vrácení […]

Přečíst