Heureka feed – Jak rychle začít prodávat na MALL Partner?

Jak začít, Heureka XML Feed

Pro partnery, kteří si vybrali jako typ napojení Heureka feed, stačí splnit jen několik základních kroků, aby bylo možné zahájit prodej. Po dokončení obchodní části procesu, tj. odsouhlasení VOP, dodání veškerých podkladů a dalších procesních náležitostí, se vám plně otevřou veškeré možnosti a funkce MALL Partner portálu. Níže naleznete kompletní návod jak postupně vše nastavit, aby bylo možné přejít ke spuštění prodeje.

Každou z problematik jsme pro vás zároveň pokryli v instruktážním videu, které najdete na konci každého tematického bloku.

V případě, že máte zájem o více informací, v rámci naší databáze znalostí najdete všechna témata pokryta i detailními články.

Důležité: Je vždy potřeba, aby byly splněny všechny níže popsané kroky. Pouze částečně nastavený účet není možné spustit.


Obsah:


Základní nastavení účtu a nastavení kontaktních údajů

Pro úspěšné spuštění je nejprve potřeba provézt několik základních nastavení ve vašem portálu.

Nastavení účtů

Po vaší registraci je e-mail, na který jste registraci vytvořili označený jako admin. Tento účet má pak vyšší práva při nastavování vašeho účtu.

Admin účet je možné změnit a stejně tak je možné do portálu poskytnout vstup i dalším osobám, respektive umožnit přístup i skrze jiné emailové adresy.


Nastavení kontaktů a adres

Je třeba mít v portálu nastavené kontakty takovým způsobem, že každá role je přiřazena alespoň jedné emailové adrese.

Je třeba mít v portálu zároveň uvedeny adresy takovým způsobem, že každá role je přiřazena alespoň jedná adrese.

Stejná adresa či email může mít přiřazeno vždy více rolí.


Nastavení notifikací

V průběhu vašeho fungování na MALL Partner si můžete pro usnadnění zapnout notifikační e-maily pro konkrétní situace. Doporučujeme si tyto notifikace nastavit a zapnout. Zároveň ale doporučujeme portál pravidelně navštěvovat pro práci s jednotlivými jeho částmi.


Sandboxový účet

Pro další fungování na MALL Partner je důležité mít uložené přihlašovací údaje pro váš sandboxový účet. Ten vám umožňuje náhled vašich produktů před jejich zveřejněním. Slouží také ke kontrole, zda produkty, které jste do portálu nahráli mají všechny náležitostí, jako potřebné parametry a jejich hodnoty. Do sandboxového účtu se vždy přihlašujete na stránce MALL Partner pro danou zemi.

Zpět na začátek


Nastavení doprav

Pokud chcete prodávat na trhu v České či Slovenské republice, doporučujeme nejprve prozkoumat nabídku služby MALL Delivery. Ta vám usnadní proces zpracování objednávek na MALL Partner a je poskytována zcela zdarma. O službu můžete zažádat v portálu v nabídce Doprava -> MALL Delivery.

Nastavení vlastní dopravy

Nastavení vhodné dopravy je jednou z podmínek spuštění do prodeje. Rozdělení doprav na smallbox a bigbox se řídí dle podmínek, které jsme stanovili a jejich detail najdete v článku zde. Berte prosím v potaz, že v rámci napojení Heureka feedu není možné škálovat dopravu na základě váhy.

Zpět na začátek


Produkty a jejich nahrávání

Pro nahrání produktů je nejprve třeba znát několik základních podmínek. MALL Partner v tomto ohledu určuje základní podmínky na vzhled produktu, náležitosti jejich zařazení a parametrů s hodnotami, které produkty musí obsahovat, a další. Veškeré úpravy, které na produktech provádíte můžete kontrolovat skrze sandboxový účet, který jsme si popsali výše.


Vzhled produktu

Pro nahrání produktů do MALL Partner určujeme několik základních podmínek, a to především z důvodu další propagace vašeho zboží v placených kampaních. Nedodržením těchto podmínek může produkt z těchto kampaní vypadnout a v horším případě může být i stažen z webu. Dodržením maximálním počtu těchto podmínek a doporučení zvyšujete možnost úspěšných prodejů vašich produktů.


Náležitosti a specifika Heureka feedu

Než váš feed do portálu vložíte, kromě produktových dat je ještě několik podmínek, které je třeba splnit. Jak se propisují jednotlivé elementy a které jsou pro prodej na MALL povinné je pak detailně popsané v následujícím videu.


První vložení a sehrání Heureka feedu

Pokud jste vytvořili produktový a dostupnostní feed, který odpovídá podmínkám, které MALL stanovuje, je na čase ve vašem portálu feedy vložit a nechat je sehrát. Doporučujeme v tomto bodě zkontrolovat především validnost vašich feedů symbolizovaných přehlednou ikonou pod daným oknem.

Pro řádné sehrání feedu je též třeba mít splněné veškeré administrativní a obchodní náležitosti. Zda je váš účet připraven zjistíte v nabídce Partner. Pokud je váš účet označen modrou ikonou značící fázi Testování, je možné data sehrát. Pokud ne, kontaktujte vašeho obchodníka pro dokončení procesních náležitostí.


Záložka “Stav feedu”

Pokud jste v předchozím kroku úspěšně vložili validní dostupnostní a produktový feed, portál vám detailně popíše stav sehrání vašeho feedu.
V záložce Stav feedu najdete jak informace o nahraných produktech, tak o produktech které se z feedu nahrát nepodařilo nebo byly z databáze smazány, vše s detailními informativními hláškami. Věnujte prosím této záložce náležitou pozornost. Pouze odstraněním zobrazených chyb a správným nastavením zaručíte zobrazení maximálního počtu produktů z vašeho feedu.


Kategorie s použitím Heureka feedu

Uvedení kategorie zboží je jedním z povinných elementů v rámci napojení přes Heureka feed. Při použití Heureka feedu pak je při využití validních kategorií ze stromu Heureky pro danou zemi párování velmi snadné, neboť probíhá automaticky. Podmínkou je použití správného údaje CATEGORY_TEXT z nejdetailnější možné úrovně stromu pro danou zemi. Možnost je pak též v případě nutnosti kategorie v portálu na jednotlivé kategorie stromu Heureky dopárovat.
Pro všechny případy jsme pro vás připravili detailní podklady a návody, jak s kategoriemi v rámci Heureka feedu pracovat. Pouze při propárování maximálního možného počtu kategorií docílíte nahrání všech vašich produktů do našeho systému.


Značky s použitím Heureka feedu

Značka je jeden z povinných údajů v rámci nahrávání produktů na MALL. Produkt, který ve vašem feedu nebude mít uveden element MANUFACTURER s odpovídající informací o značce, se do našeho systému nenahraje.


Párování parametrů a hodnot v rámci Heureka feedu

Pokud máte v portálu nahrané produkty, dalším krokem je propárování parametrů a hodnot. Tento krok je povinný pro tvorbu variantních produktů. Zároveň je vysoce doporučený i u produktů nevariantních. Uvedení validních parametrů s hodnotami vysoce zvyšuje šanci na prodej vašich produktů.
Berte prosím v potaz, že pouze parametry s hodnotami, které máte ve feedu správně uvedeny dle technických specifikací Heureky je možné v rámci MALL Partner portálu propárovat s našimi parametry a hodnotami.


“Řízení boxů” aneb BIGBOX produkty v rámci Heureka feed

Pokud v rámci vašeho portfolia nabízíte produkty, které jsou bigbox, které jsme si popsali v rámci nastavení doprav, je třeba tyto produkty označit za pomocí funkce Řízení boxu ve vašem portálu. K těmto produktům se pak přiřadí odpovídající doprava z vámi nastavených.


“Řízení produktů” aneb oprava zařazení produktů v rámci Heureka feedu

Upozornění: Řízení produktů je pokročilá funkce. Nepoužívejte řízení produktů u produktů s variantami. Před nahráním souboru zkontrolujte správné formátování souboru, které musí být CSV ve formátu UTF-8.

V rámci portálu je možné využít funkci Řízení produktu. Ta slouží k přesunutí produktu do jiné z kategorií stromu MALL v dané zemi. Funkce řízení produktů je nadřazená Párování parametrů a hodnot, pokud ji využíváte, přidávejte touto cestou všechny parametry a hodnoty, které chcete k produktům přiřadit.

Upozornění: Špatné využití funkce způsobí vymazání produktu ze systému. Pokud chcete tuto funkci využívat, postupujte prosím přesně podle našeho návodu.

Zpět na začátek


Objednávky

V rámci vašeho fungování na MALL Partner je pro vás připraveno přehledné prostředí na práci s objednávkami. Kromě toho jsme pro vás připravili velkou řadu doplňků, které vám práci s objednávkami mohou ulehčit. Jaké doplňky nabízíme pro které systémy naleznete v nabídce Služby.

Před spuštěním do prodeje doporučujeme udělat si ve vašem portálu několik testovacích objednávek a zkusit tak, jak se s objednávkami pracuje.

Zpět na začátek


Prolinkování

Poslední náležitostí, kterou je třeba splnit, před spuštěním do prodeje je vytvoření prolinkování vaší partnerské stránky s vaším e-shopem. Partnerská stránka slouží v rámci MALL Partner jako unikátní stránka pouze pro váš eshop a je tak jedním z možných zdrojů vašich prodejů. Provázanost partnerských stránek zlepšuje jejich viditelnost pro uživatele internetových vyhledávačů a zároveň tak přináší vyšší návštěvnost přímo k vašim produktům – nabídka zboží tedy bude celkově lépe dohledatelná na internetu.

Zpět na začátek


Jsem připraven jít do prodeje

Splnili jste všechny kroky výše? Výborně. Dělí vás již poslední krok od spuštění produktů. To, že jste vytvořili prolinkování a provedli veškeré nastavení nám dejte vědět skrze scénář v Centru nápovědy, který jsme pro vás připravili zde.

Jednotlivé kroky, které byly v tomto článku popsány, které je třeba učinit, jsme pro Vás shrnuli ve videu.


Kontrola obsahu před spuštěním

Naše integrační a contentové oddělení zkontroluje váš účet a zašle vám na email revizi vašich produktů a výsledek kontroly účtu. Pokud bude vše bez připomínek, bude váš účet přepnut do produkce a bude možné aktivovat produkty, tedy zobrazit je na webu zákazníkům. Berte prosím na vědomí, že aktivovat produkty bude možné až po schválení ze strany MALL Partner.

U typu napojení Heureka feed je především potřeba dbát na:

  • Pokud ve feedu máte variantní produkty, je nutné mít dokončené párování parametrů a hodnot dle návodu výše.
  • Úvodní obrázek na bílém pozadí bez loga nebo vodoznaku.
  • Správné zařazení do kategorie.
  • Správné napárování všech značek.
  • Pozornost na možné zdvojení názvu značky v titulku zboží. Řešením je buď odstranění značky z titulku, nebo její uvedení na jeho úplný začátek ve 100% shodě s naším webovým názvem dané značky.

Berte prosím v potaz, že aktivace produktů je jednostranný proces, který není vratný, aktivované produkty nejde vrátit zpět do stavu draft. Jakákoliv deaktivace pak je třeba provádět skrze Váš feed, skrze dostupnost zboží.

Zpět na začátek


Fakturace

Pro správné fungování v MALL Partner programu doporučujeme též detailně pročíst návody pro fakturaci.

Pokud využíváte službu MALL Self-Billing, pročtěte prosím základní informace zde, detaily o dobropisaci naleznete zde. Pro manuální vyúčtování pročtěte prosím článek zde. Pro zápočty prosím pročtěte článek zde. Více detailů o fakturačním procesu vám sdělí váš obchodní zástupce.

Zpět na začátek


Dotazy

Veškeré svoje dotaz v průběhu nahrávání produktů a i po něm nám prosím zasílejte skrze naše Centrum nápovědy. Průběžně jej obohacujeme o další a další nové scénáře, které vám pomohou vyřešit vaše problémy a zodpovědět vaše dotazy.

Zpět na začátek

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 3.3 / 5. Počet hlasů: 4

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština