Návod pro Manuální napojení – proces založení produktu

Manuální napojení (Manual Input), Produkty - nastavení a správa

Pokud jste si zvolili manuální napojení, tento článek vám bude sloužit jako návod pro správné založení produktů v novém designu. Naleznete zde vysvětlení jednotlivých polí, nápovědu jak lze kolonky správně doplnit a případné detaily, které jsou pro nás důležité.

Můžete se také podívat na naše instruktážní video.

Pro zakládání produktů se přihlašte do MALL Partner portálu, pro doménu MALL se přihlašte zde a pro Mimovrste se můžete přihlásit zde. Po přihlášení se proklikněte na záložku Produkty.

Tato sekce vám umožňuje spravovat vaši produktovou nabídku – zakládat, upravovat, kopírovat a mazat produkty.

Zakládání produktu

Pomocí tlačítka „Nový produkt“ (naleznete vpravo nahoře) se vám zobrazí formulář, do kterého zadáváte informace o vašem produktu.

Kategorie

Pro správné zařazení produktů do kategorií je nezbytné v této sekci určit, kde se bude váš produkt zobrazovat.
Poté co si kategorii vyberete se vám kategorie automaticky zobrazí v sekci “Základní data” a zároveň se vám doplní tzv. třídící parametr (bez kterého by se vám produkt na webu nezobrazil) do sekce “Parametry”.
Detailnější informace o kategoriích, třídících parametrech a jejich hodnot naleznete zde.

Jsou tu dvě možnosti, jak si můžete vybrat mezi otevřenými kategoriemi:

 • Ve vyhledavači se vám zobrazí kategorie a podkategorie, které máte otevřené a můžete si vybrat
 • Jednotlivě se můžete proklikat přes podkategorie do konečné sekce (řídí se třídícími parametry, které se po výběru automaticky zobrazí v sekci “Parametry”).
  U kategorií, kde vidíte symbol zámečku nemáte otevřené a není tedy možné do těchto kategorií produkt zařadit.
  Lze se prokliknout pouze v kategoriích, které jsou zvýrazněné.

Po výběru konečné kategorie se vám zobrazí celá cesta a tím se můžete prokliknout rovnou do sekce “Základní data”. A můžete pokračovat v zakládání produktu.

Základní data

Záložka “Základní” je rozdělena do několika buněk, které jsou potřebné vyplnit, aby bylo vše u produktu správně nastaveno.
Při uložení produktu se vám vždy nevyplněné povinné kolonky zobrazí červeně a je tedy nutné je před uložením doplnit.

Popis produktu
 • Název produktu (Product Title) – do názvu neuvádějte značku, automaticky se doplňuje na první místo z kolonky „Značka“. Doporučujeme psát všeobecný název produktu, který je snadno dohledatelný (např. Autíčko) + základní vlastnosti produktu (např. na dálkové ovládaní). Případně další specifika, které produkt charakterizují max. počet znaků 200. Nejsou povolené speciální znaky.
 • Krátký popisek (Short description) – je krátký popis produktu, má max. počet znaků 300. Měl by to být souvislý text bez odrážek či odstavců. Věta začíná velkým písmenem, končí tečkou a text by měl být ukončen v celém svém rozsahu. Krátký popisek by měl být kratší než dlouhý popisek. V žádném z popisků není možné odkazovat na jiné stránky než na MALL.
  Doporučujeme zde použít klíčová slova jako obecný název produktu (např. košile s dlouhým rukávem). Produkt bude lépe dohledatelný.
 • Dlouhý popisek (Description) – Dlouhý popisek má mít strukturu s použitím odrážek a odstavců. V textu není možné používat barevné nadpisy, text nebo hvězdičku na neexistující odkaz a není možné se odkazovat na své stránky. Dlouhý popisek by měl být strukturovaný, nepřijatelný je nepřehledný blok textu. Max. počet znaků 13 000.
  Do dlouhého popisku je možné vložit obrázek či video.
  Obrázek lze vložit do popisku pouze kopírováním. Můžete do popisku zkopírovat i více obrázků, doporučujeme však do velikosti přibližně 100 KB/obrázek, jinak může nastat situace, že dlouhý popisek vč. obrázků přesáhne 13 000 znaků a produkt se vám neuloží a nezobrazí na našich webových stránkách.
  Video lze přidat do dlouhého popisku vložením URL odkazu, poté je video automaticky rozpoznáno a vloženo do galerie. Doporučujeme umístit video na konec dlouhého popisku.
  Toto jsou základní HTML tagy, které lze v dlouhém popise používat: <a>, <b>, <br>, <div>, <dl>, <dt>, <em>, <hr>, <i>, <img>, <li>, <ol>, <p>, <strong>, <sub>, <sup>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>, <u>, <ul>. V tazích není potřeba používat vlastní styly, bez nich se text nejlépe přizpůsobí našim stránkám. Pokud budete mít nějaké tabulky v popise, je ještě nutné přidat <table class=”tbl”>, aby byla tabulka responzivní.

V dlouhém popisku je vždy nutné zrušit formátování, označením celého textu a použití tlačítka „zrušit formátování“ . Toto tlačítko z textu odstraní vlastní styly a text se bude správně propisovat na web.

Cena a akce
 • Prodejní cena – cena včetně DPH. Cena nesmí zahrnovat provizi.
 • DPH (VAT) – je nutné vyplnit správné DPH k produktu dle dané země, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste plátce DPH.
Štítky
 • V této kolonce je možné olepit produkt štítkem, jako je například „Novinka“, „Doprava zdarma“ či “Výprodej”. Každý štítek musí být označen také dobou platnosti stejně jako u akční ceny.
  V procesu případné další editace produktu je nutné expirovaný štítek odstranit nebo aktualizovat. V opačném případě se změny u produktu neuloží.

Štítky jsou nepovinné.

Obrázky
 • V této části se k produktu nahrávají všechny obrázky, včetně obrázků variant.
  Hlavní obrázek musí být na bílém podkladu bez vodoznaků, jiných popisů, značek a bez orámovaní. Je vhodné použít více než jeden obrázek, max. počet obrázků je 20.
  Hlavní obrázek produktu označíte pomocí znaku “hvězdička”.
  Doporučené rozlišení je 1280 x 1024 px, maximální hranice je 2000 px. Minimální velikost obrázků je 100 KB a maximální velikost je 2 MB.
  Podporované formáty jsou JPEG, PNG, GIF.
  Pořadí obrázků si nemůžete zvolit, určit se dá pouze hlavní obrázek, ostatní se náhodně seřadí.
  Není možné vložit duplicitní obrázek (URL ani obsahem).
Energetický štítek

Pokyny k novým energetickým štítkům

 • v partnerském portálu v editoru produktu v záložce „Základní“ je potřebné do pole „Informační list“ a „Energetický štítek“ vložit jeden odpovídající obrázek 
 • vyplnit parametr Energetická třída 
 • zkontrolovat, zda je ve všech produktových textech (popisy/název) uvedená správná aktuální informace 
Struktura
 • ID produktu – je vaše interní ID produktu. Kombinace maximálně 50 znaků, povolené znaky jsou: _ – 0-9 a-z A-Z (podtržítka, spojovníky, čísla nula až devět, malé a velké písmena bez diakritiky).
  Každé ID produktu/varianty musí být unikátní. Žádné ID se nesmí duplikovat.
 • Značka (BRAND) – zde vyberete ID značky pomocí našeptávače. Pokud vaši značku ještě nemáme na stránkách MALLu založenou, zašlete nám žádost o založení z MALL Partner portálu. Značka vám následně bude založena a bude vám zaslané příslušné Brand ID, které do této kolonky doplníte. Značka je důležitá pro párování produktů na Google Ads, Heureku a Zboží.cz
 • Kategorie (Category ID) – zde naleznete jednotlivé kategorie, které máte otevřené. Jestli máte produkty, které nemáte kam zařadit jako pomůcka vám bude sloužit excelovský soubor tzv. strom kategorií nebo v předchozí sekci “Kategorie”. Zde naleznete náš kompletní strom všech aktivních kategorií. Když se vám v našem stromě nepodaří najít vhodnou kategorii, v tomto případě nás kontaktujte skrze Centrum nápovědy.
 • EAN – má přesně definovaný tvar – 13 numerických znaků. EAN má zásadní vliv na párování produktů na Google Ads, Heureku a Zboží.cz a tedy možnost oslovit Vašimi produkty daleko více zákazníků.
  V případě, že má váš EAN 14 numerických znaků, vložte ho jako 13místný bez 0 na začátku. Pokud máte kratší 8místný EAN doplňte na začátek tolik 0 kolik chybí do 13 znaků.
 • Priority –  Vyplňujte v kolonce hodnotu 1. Systém automaticky řadí produkty pomocí algoritmu, který funguje na principu počtu prokliků, návštěvnosti a prodejnosti daného produktu. 
  Jedná se o zastaralý prvek, který je stále potřebné vyplnit, ale není vůbec zohledňován. 
  V současnosti pracujeme na jeho odstranění.
Doprava a balení
 • Skladem (In stock) – počet kusů na skladě. Aby bylo možné produkt zakoupit, je potřebné mít skladovou dostupnost větší než 0. Jestli má produkt In stock = 0, produkt bude na webu neaktivní a nebude ho možné zakoupit. Počet kusů by mělo odpovídat reálné zásobě na skladě.
 • Dostupnost – počet dnů (Delivery delay – in days) – představuje reálný časový interval doručení objednávky koncovému zákazníkovi od chvíle vzniku objednávky zákazníkem. Partner hodnotu nastavuje celým číslem v pracovních dnech.
  Je možné ji nastavit i u doprav. Pokud si přejete upravovat/zobrazovat stejné datum doručení souhrnně u všech produktů, ponechejte Dostupnost u produktu 0 a dobu doručení si nastavte pouze u doprav. Pro konkrétní výjimky si nastavíte Dostupnost na příslušný počet dní přímo u produktu. Delivery delay u produktu/varianty má přednost před delivery delay u dopravy.
Velikost produktu
 • Velikost produktu (Package size) – vyplňujete hodnoty smallbox / bigbox. Tyto hodnoty párují produkt s dopravou. Je proto nutné mít totožné hodnoty v založené dopravě a u produktu.
Přibližné rozměry balíků
 • Sekce slouží k určení rozměrů balíku, tyto hodnoty se berou v potaz při nabízení dopravy v závislosti na velikosti zboží. Rozměry balíku musí odpovídat váhovým hladinám, které je možné nastavit v dopravě.

Parametry

Každá kategorie má určitý set parametrů. Zde naleznete všechny parametry dané kategórie, které je možné vyplnit. Jednotlivé hodnoty vybíráte z našeptávače, který vám portál nabízí. Jiné vepsané hodnoty systém vyhodnotí jako nevalidní.
U některých kategorií zde může být také předvyplněn třídící parametr (viz kapitola “Kategorie” výše), nemažte ho, v opačném případě to systém vyhodnotí jako chybu.
V případe, že zákazník použije filtry, produkt bez vyplněných parametrů vypadnou z výpisu produktů. Pro podporu prodeje doporučujeme vyplnit co nejvíce parametrů.
Jestli máte návrh na nový parametr nebo hodnotu, která je pro vás nezbytně potřebná, kontaktujte nás skrze Centrum nápovědy.

Níže naleznete příklad jak u produktu vytvořit varianty (např. barva – uvedete více barev a na konci řádku zaškrtnete políčko „Variantní parametr (Variable parameter)“). Jak dále postupovat v práci s variantami je popsáno v tomto článku níže v sekci „Varianty“.

Pokud produkt není variantní, tak můžete přejít do sekce Související produkty viz. níže.

Varianty

Po doplnění variantních parametrů se vám v této sekci vygeneruje seznam variant, které můžete dále upravovat.

Každou jednotlivou variantu si otevřete pomocí znaku “šipka dolů”, kde doplníte chybějící údaje dané varianty.

Je potřebné označit hlavní obrázek dané varianty pomocí tlačítka “hvězdička” a zároveň označit i další obrázky varianty pomocí znaku “fajfka”.

Jestli je nějaká část nesprávně vyplněná, zobrazí se vám červený znak. V dané sekci poté uvidíte nesprávně vyplněné kolonky červeně. V případě úspěšného uložení zařazujeme produkt ke zpracování a tím se produkt zobrazí na webu.

Další funkce v seznamu produktů

Editace produktu 

Detail produkut lze editovat kliknutím na ikonku s obrázkem “oka” v seznamu produktů.
Seznam produktů také nabízí rychlou editaci ceny a dostupnosti pro samotný produkt nebo jednotlivé varianty produktu.

Kopírovat produkt

Založený produkt lze také kopírovat pro vytvoření nového produktu, podrobný návod naleznete zde.

Odstranit produkt 

Produkt lze odstranit kliknutím na ikonku s obrázkem “koše”. Produkt bude cca do 10 min. na webu neprodejný.

Detail produktu 

To jak vypadá produkt na webu lze vidět po kliknutí na ikonku s obrázkem “čtverce”. Pro zobrazení produktu je potřebné být přihlášený přes váš Sandbox účet, naleznete ho v portálu MALL/Mimovrste partner v sekci Partner – Sandbox účty.

Obr. 14.: Ukázka symbolů v seznamu produktů

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 3 / 5. Počet hlasů: 14

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština