V tomto článku popisujeme postup pro případ změny typu napojení a také postup pro přechod na Baselinker.


Obsah:


Úvod

V našem systému existují 4 typy napojení:

V rámci napojení produktů lze využít také pluginy, které nabízejí externí společnosti. Pluginy využívají API napojení, MALL XML feed nebo Heureka XML feed. Tuto informaci vám sdělí poskytovatel pluginu.

Zpět na začátek


Důležité body

 • Tento článek je určen pouze spuštěným partnerům, kteří své produkty již aktivovali.
 • Změna napojení produktů je nezávislá na správě objednávek.
 • Změna napojení probíhá na vašem Ostrém účtu, není tedy potřeba zakládat nový účet. Správnost přepojení si před reálnou změnou vyzkoušíte na přiděleném Testovacím účtu, který je přiřazován dočasně.
 • Pokyn ke změně napojení v našem systému může provádět pouze Onboarding specialista. Proto je nezbytné dodržovat postup popsán níže.
 • V rámci změny napojení je potřebné vypnout aktualizace produktů v starém typu napojení, aby vám v novém typu napojení staré napojení neprovádělo nechtěné editace na produktech. API napojení je potřebné vypnout ze strany partnera, u Heureka XML feedu a MALL XML feedu zastavení aktualizace provede Onboarding specialista. Manuální typ napojení se neaktualizuje automaticky, proto v tomto případě není potřeba aktualizace vypínat.
 • Nedoporučujeme změnu na Heureka XML feed, jelikož jsou některé funkce omezené a také neposkytuje plnohodnotné využití možnosti propagace produktu.
 • V rámci změny napojení může dojít také ke změně měsíčních listingových poplatků v závislosti od stávajícího versus nového typu napojení. Pro manuální napojení je to 290kč/měsíčně a pro ostatní typy napojení je to 990kč/měsíčně. Změna v poplatcích je vždy platná až od začátku následujícího kalendářního měsíce.
 • Pokud byla zvolena možnost smazání produktů, doporučujeme produkty nahrát s příznakem draft, aby bylo možné produkty před aktivací ze strany partnera zkontrolovat.
 • V rámci změny napojení může dojít k dočasnému výpadku původních produktů anebo ke smazání historie produktů.
 • Všechny typy pluginu a integrátorů naleznete zde: https://new-partners.mallgroup.com/services/.

Zpět na začátek


Jak postupovat, když chci změnit napojení:

1. Zaslání potřebných informací ze strany partnera

Tento krok se provádí pouze přes Centrum nápovědy následující cestou: Centrum nápovědy -> Technická podpora, produkty a aktivace -> Technická pomoc -> Chci změnit typ napojení. Nebo můžete využít přímý odkaz do této sekce zde. Vyberete si zde nový typ napojení a vyplníte potřebné informace. Následně se odešle žádost o změnu napojení.

2. Přijetí žádosti a úvodní nastavení ze strany MALL

Po přijetí žádosti vám bude přidělen Onboarding specialista, který bude v rámci procesu nápomocen. Nejprve potvrdí vaši žádost a přidělí vám testovací účet, kde budete moci nové napojení testovat.

V případě, že zadáte pro přístup do Testovacího účtu stejnou e-mailovou adresu jako máte v Ostrém účtu, po přihlášení do MALL Portálu Ostrého účtu naleznete pod svým aktivním účtem v pravém horním rohu také Testovací účet. Pokud chcete mít účty oddělené zadejte pro Testovací účet jinou e-mailovou adresu.

3. Doladění nového typu napojení

Na změnu napojení nahlížíme jako na novou implementaci. Proto je potřebné v rámci změny na napojení aktivně pracovat, aby se integrace nového napojení dokončila v rámci stanovených SLA pro jednotlivé typy napojení co nejdříve. V rámci celého procesu vám bude poskytnuta technická podpora od přiděleného Onboarding specialisty.

4. Kontrola produktů

Produkty je nezbytné nahrávat v souladu s našimi podmínkami pro správný vzhled produktu. Po úspěšném nahrání a doladění produktů z vaší strany je potřebné informovat Onboarding specialistu, že je vše připraveno ke kontrole. Následně specialista posílá nahrané portfolio na kontrolu našemu Content týmu, který zkontroluje zda byli produkty nahrány v souladu s našimi požadavky.

V případě úspěšné kontroly lze pokračovat k aktivaci. Pokud je výsledek nedostatečný je potřebné produkty upravit a následně poslat na druhou kontrolu.

5. Přepnutí nového napojení na ostrý účet

Po úspěšné kontrole produktů je všechno připraveno na změnu napojení na ostrém účtu. V rámci prvního kroku – žádosti o změnu napojení si zvolíte, jestli chcete produkty smazat nebo ponechat. Následně Onboarding specialista typ napojení změní a produkty se nahrají jako nové nebo se aktualizují. Partner poté zkontroluje, zda se všechno nahrálo správně a předá informaci svému Onboarding specialistovi.

Po potvrzení od partnera Onboarding specialista provede kontrolu, a pokud je všechno nastavené správně, pošle e-mailem pokyny na aktivaci produktů.

Zpět na začátek


Změna napojení dle jednotlivého typu nového napojení

Přechod na manuální napojení

 1. Je potřeba zaslat žádost o změnu napojení přes Centrum nápovědy. Součástí žádosti bude také informace, zda bude potřeba stávající produkty smazat nebo zůstanou zachovány.
 2. Bude vám přidělen Onboarding specialista, který bude po dobu změny napojení nápomocen a změnu v našem systému vykoná.
 3. Bude vám přidělen testovací účet, kde si vyzkoušíte manuální založení produktu a následnou práci s portfoliem.
 4. Po úspěšném otestování předáte pokyn Onboarding specialistovi, že je možné začít změnu na ostrém účtu.
 5. Onboarding specialista změní typ napojení v našem systému a smaže nebo ponechá vaše produkty (tato informace musí být součástí žádosti o změnu napojení). Také vám pošle vám pokyny k dalšímu postupu. Pozor: V rámci změny napojení je potřebné vypnout aktualizace produktů v starém typu napojení, aby vám v novém typu napojení staré napojení neprovádělo nechtěné aktualizace na produktech. API napojení je potřebné vypnout ze strany partnera, u Heureka XML feedu a MALL XML feedu zastavení aktualizace provede Onboarding specialista.
  • Změna napojení se smazáním produktů – Onboarding specialista po změně napojení produkty smaže, partner následně nové produkty nahraje a zkontroluje. Po kontrole předá Onboarding specialistovi informaci, že produkty jsou připravené na kontrolu Content týmu.
  • Změna napojení se zachováním stávajících produktů – Onboarding specialista napojení pouze změní a stávající produkty ponechá. Následně specialista předá partnerovi informaci, že bylo napojení změněno a partner může své produkty dle potřeby editovat. Po editaci musí partner produkty zkontrolovat a předat Onboarding specialistovi informaci, že produkty jsou připravené na kontrolu Content týmu.
 6. Onboarding specialista zkontroluje pár produktů a ujistí se, že produkty jsou v souladu s našimi požadavky na vzhled produktů a připravené na kontrolu Content týmem, kam je následně zasílá.
 7. Po úspěšné kontrole Onboarding specialista zkontroluje všechna nastavení na účtu, poplatky a následně předá partnerovi informaci, že produkty jsou v pořádku a lze je aktivovat. Partner produkty aktivuje a tím se změna dokončí.
 8. Pokud kontrola nebyla úspěšná, Onboarding specialista předává produkty partnerovi zpět na opravu. Po úpravě produktů proběhne druhá kontrola Content týmem. Po úspěšné kontrole následuje postup z předchozího bodu (7.).

Přechod na Heureka XML feed

POZOR: Jak bylo zmíněno v důležitých bodech ve všeobecnosti změnu na napojení Heureka XML feed nedoporučujeme vzhledem k omezeným funkcím tohoto typu napojení.

 1. Je potřeba zaslat žádost o změnu napojení přes Centrum nápovědy. Součástí žádosti bude také informace, zda bude potřeba stávající produkty smazat nebo zůstanou zachovány.
 2. Bude vám přidělen Onboarding specialista, který bude po dobu změny napojení nápomocen a změnu v našem systému vykoná.
 3. Bude vám přidělen testovací účet, kde si vyzkoušíte vloženíHeureka XML feedu do MALL Partner portálu. V rámci napojení Heureka XML feed je potřebné:
 4. Po úspěšném otestování předáte pokyn Onboarding specialistovi, že je možné začít změnu na ostrém účtu.
 5. Onboarding specialista změní typ napojení v našem systému a smaže nebo ponechá vaše produkty (tato informace musí být součástí žádosti o změnu napojení). Také vám pošle vám pokyny k dalšímu postupu. Pozor: V rámci změny napojení je potřebné vypnout aktualizace produktů v starém typu napojení, aby vám v novém typu napojení staré napojení neprovádělo nechtěné aktualizace na produktech. API napojení je potřebné vypnout ze strany partnera, u MALL XML feedu zastavení aktualizace provede Onboarding specialista. Manuální typ napojení se neaktualizuje automaticky, proto v tomto případě není potřeba aktualizace vypínat.
  • Změna napojení se smazáním produktů – Onboarding specialista po změně napojení produkty smaže a nahraje Heureka XML feedy. Následně předá informaci partnerovi, že změna byla vykonána a partner poté musí své produkty zkontrolovat. Po kontrole předá Onboarding specialistovi informaci, že produkty jsou připravené na kontrolu Content týmu.
  • Změna napojení se zachováním stávajících produktů – Onboarding specialista napojení pouze změní a stávající produkty ponechá. Následně specialista předá partnerovi informaci, že bylo napojení změněno, feedy načteny a partner poté vykoná kontrolu, zda se produkty aktualizovali dle Heureka XML feedu. Po kontrole partner předá Onboarding specialistovi informaci, že produkty jsou připravené na kontrolu Content týmu.
 6. Onboarding specialista zkontroluje pár produktů a ujistí se, že produkty jsou v souladu s našimi požadavky na vzhled produktů a připravené na kontrolu Content týmem, kam je následně zasílá.
 7. Po úspěšné kontrole Onboarding specialista zkontroluje všechna nastavení na účtu, poplatky a následně předá partnerovi informaci, že produkty jsou v pořádku a lze je aktivovat. Partner produkty aktivuje a tím se změna dokončí.
 8. Pokud kontrola nebyla úspěšná, Onboarding specialista předává produkty partnerovi zpět na opravu. Po úpravě produktů proběhne druhá kontrola Content týmem. Po úspěšné kontrole následuje postup z předchozího bodu (7.).

Přechod na MALL XML feed

 1. Je potřeba zaslat žádost o změnu napojení přes Centrum nápovědy. Součástí žádosti bude také informace, zda bude potřeba stávající produkty smazat nebo zůstanou zachovány.
 2. Bude vám přidělen Onboarding specialista, který bude po dobu změny napojení nápomocen a změnu v našem systému vykoná.
 3. Bude vám přidělen testovací účet, kde si vyzkoušíte vložení a načtení MALL XML feedu do Partnerského portálu. Pokud se po načtení objeví chybové hlášky, bude nezbytné feed upravit dle jejich znění.
 4. Po úspěšném otestování předáte pokyn Onboarding specialistovi, že je možné začít změnu na ostrém účtu.
 5. Onboarding specialista změní typ napojení v našem systému a smaže nebo ponechá vaše produkty (tato informace musí být součástí žádosti o změnu napojení). Také vám pošle vám pokyny k dalšímu postupu. Pozor: V rámci změny napojení je potřebné vypnout aktualizace produktů v starém typu napojení, aby vám v novém typu napojení staré napojení neprovádělo nechtěné aktualizace na produktech. API napojení je potřebné vypnout ze strany partnera, u Heureka XML feedu zastavení aktualizace provede Onboarding specialista. Manuální typ napojení se neaktualizuje automaticky, proto v tomto případě není potřeba aktualizace vypínat.
  • Změna napojení se smazáním produktů – Onboarding specialista po změně napojení produkty smaže a nahraje MALL XML feedy. Následně předá informaci partnerovi, že změna byla vykonána a partner poté musí své produkty zkontrolovat. Po kontrole předá Onboarding specialistovi informaci, že produkty jsou připravené na kontrolu Content týmu.
  • Změna napojení se zachováním stávajících produktů – Onboarding specialista napojení pouze změní a stávající produkty ponechá. Následně specialista předá partnerovi informaci, že bylo napojení změněno, feedy načteny a partner poté vykoná kontrolu, zda se produkty aktualizovali dle MALL XML feedu. Po kontrole partner předá Onboarding specialistovi informaci, že produkty jsou připravené na kontrolu Content týmu.
 6. Onboarding specialista zkontroluje pár produktů a ujistí se, že produkty jsou v souladu s našimi požadavky na vzhled produktů a připravené na kontrolu Content týmem, kam je následně zasílá.
 7. Po úspěšné kontrole Onboarding specialista zkontroluje všechna nastavení na účtu, poplatky a následně předá partnerovi informaci, že produkty jsou v pořádku a lze je aktivovat. Partner produkty aktivuje a tím se změna dokončí.
 8. Pokud kontrola nebyla úspěšná, Onboarding specialista předává produkty partnerovi zpět na opravu. Po úpravě produktů proběhne druhá kontrola Content týmem. Po úspěšné kontrole následuje postup z předchozího bodu (7.).

Přechod na API

 1. Je potřeba zaslat žádost o změnu napojení přes Centrum nápovědy. Součástí žádosti bude také informace, zda bude potřeba stávající produkty smazat nebo zůstanou zachovány.
 2. Bude vám přidělen Onboarding specialista, který bude po dobu změny napojení nápomocen a změnu v našem systému vykoná.
 3. Bude vám přidělen testovací účet, kde si vyzkoušíte Jak správně napojit API pomocí API klíče testovacího účtu.
 4. Po úspěšném otestování předáte pokyn Onboarding specialistovi, že je možné začít změnu na ostrém účtu.
 5. Onboarding specialista změní typ napojení v našem systému a smaže nebo ponechá vaše produkty (tato informace musí být součástí žádosti o změnu napojení). Také vám pošle vám pokyny k dalšímu postupu. Pozor: V rámci změny napojení je potřebné vypnout aktualizace produktů v starém typu napojení, aby vám v novém typu napojení staré napojení neprovádělo nechtěné aktualizace na produktech. U Heureka XML feedu a MALL XML feedu zastavení aktualizace provede Onboarding specialista. Manuální typ napojení se neaktualizuje automaticky, proto v tomto případě není potřeba aktualizace vypínat.
  • Změna napojení se smazáním produktů – Onboarding specialista po změně napojení produkty smaže, partner následně nové produkty nahraje přes API pomocí API klíče ostrého účtu a zkontroluje. Po kontrole předá Onboarding specialistovi informaci, že produkty jsou připravené na kontrolu Content týmu.
  • Změna napojení se zachováním stávajících produktů – Onboarding specialista napojení pouze změní a stávající produkty ponechá. Následně specialista předá partnerovi informaci, že bylo napojení změněno a partner své produkty aktualizuje přes API pomocí API klíče ostrého účtu. Poté vykoná kontrolu, zda se produkty aktualizovali správně. Po kontrole partner předá Onboarding specialistovi informaci, že produkty jsou připravené na kontrolu Content týmu.
 6. Onboarding specialista zkontroluje pár produktů a ujistí se, že produkty jsou v souladu s našimi požadavky na vzhled produktů a připravené na kontrolu Content týmem, kam je následně zasílá.
 7. Po úspěšné kontrole Onboarding specialista zkontroluje všechna nastavení na účtu, poplatky a následně předá partnerovi informaci, že produkty jsou v pořádku a lze je aktivovat. Partner produkty aktivuje a tím se změna dokončí.
 8. Pokud kontrola nebyla úspěšná, Onboarding specialista předává produkty partnerovi zpět na opravu. Po úpravě produktů proběhne druhá kontrola Content tímem. Po úspěšné kontrole nasleduje postup z předchozího bodu (7.).

Zpět na začátek


Přechod na napojení přes Baselinker

V rámci napojení na Baselinker je potřebné dodržovat odlišný postup, protože v tomto případě není potřebný testovací účet. Postup je následující:

 • Partner odešle žádost přes Centrum nápovědy.
 • Partnera následně kontaktuje ze strany MALL přidělený Onboarding specialista.
 • Partner deaktivuje sehrávání feedů, pokud je to jeho původní způsob napojení (aktivované feedy by způsobily přepisování produktů mezi jednotlivými způsoby napojení).
 • Partner nahraje své produkty na platformu Baselinker, kde vloží MALL API klíč. Produkty musí být v souladu s požadavky na správný vzhled produktů. Partner produkty zkontroluje a předá Onboarding specialistovi informaci, že má produkty připravené na import.
 • Onboarding specialista smaže produkty na stávajícím účtu, změní napojení na API a předá informaci partnerovi, který následně importuje produkty z Baselinkeru.
 • Onboarding specialista zkontroluje pár produktů a ujistí se, že produkty jsou v souladu s našimi požadavky na vzhled produktů a připravené na kontrolu Content týmem, kam je následně zasílá.
 • Onboarding specialista předá výsledky kontroly partnerovi:
  1. Po úspěšné kontrole Onboarding specialista následně předá partnerovi informaci, že produkty jsou v pořádku a není potřebná další úprava a tím se změna dokončí.
  2. Pokud kontrola nebyla úspěšná, Onboarding specialista předává produkty partnerovi zpět na opravu. Po úpravě produktů proběhne druhá kontrola Content týmem. Po úspěšné kontrole následuje postup z předchozího bodu (1.).

Důležité:
Všechny technické náležitosti je potřebné řešit v rámci Baselinker účtu. V případě dotazů ohledně Baselinker účtu se obracejte na podporu Baselinker. Detailnější informace naleznete v našem článku zde.

Protože v rámci změny napojení na Baselinker dochází ke smazání produktů a čeká se na kontrolu nově nahraných produktů, může dojít k dočasnému výpadku produktů na webu s ohledem na interní synchronizaci systémů.

Zpět na začátek


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 3 / 5. Počet hlasů: 2

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština